HR en geluk op de werkvloer volgens Wouter Torfs

Of Wouter Torfs - de CEO vàn - niet in de Tempo-Team Job-Up Bar wilde langskomen om te vertellen over gelukkige werknemers; waarom hij daar werk van maakt, en hoe. Natuurlijk wilde hij dat. Team HR heeft die ochtend aandachtig geluisterd naar zijn presentatie en is teruggekeerd met deze 5 inzichten.

1. Gelukkige werknemers wérken

Onderzoek beweert het al langer, bij Torfs werkt het ook. Geluk op de werkvloer beïnvloedt de bedrijfsresultaten – positief, welteverstaan. Sinds Torfs al enkele jaren klantvriendelijkheid als absolute troef uitspeelt en daarom systematisch werk maakt van gelukkige, tevreden werknemers, stijgt de omzet.

Hoewel dat lang niet de enige strategische pijler is, natuurlijk. Denk ook: locatie van de winkels, omni-channel en e-commerce, prijszetting… Feit is wel: Torfs heeft erg vaak “Beste werkgever” en “Beste schoenwinkelketen” gewonnen.

2. Geluk werkt alleen als integraal deel van de bedrijfsmissie

Geluk werkt niet als verpakking, volgens Torfs. Om het dragend te maken, is het tot een integraal deel van de missie geworden.

Met verstrekkende gevolgen: van rekrutering tot maatschappelijke verantwoordelijkheid: Torfs wil altijd en overal het hart op de juiste plaats hebben wanneer het beslissingen neemt. Dat is een continu proces dat gemonitord, bijgestuurd en geregeld vernieuwd moet worden.

3. Geluk, ja, maar van onderen naar boven

Een cultuur en de bijbehorende waarden kunnen alleen door zo veel mogelijk werknemers gedragen worden, wanneer die er zelf ook achter staan. Daarom zijn de waarden opnieuw opgebouwd, 'bottom up', in workshops met alle werknemers.

Daaruit ontstonden 7 kernwaarden, die een focusgroep verder uitwerkte in Torfs-taal. Trefwoorden: transparant, eerlijk, eenvoudig, pragmatisch. In de praktijk betekent dat waarden als 'goesting' en geen holle, Engelse frasen als 'engagement'. Zie ook 2: dit is een levend gegeven dat geregeld met de community wordt getoetst.

4. HR is strategische gelukspartner

De rol van HR wordt uitgebreid: HR wil werknemers begeleiden om zich als mens te ontwikkelen, niet alleen als ‘collega’. Dat gaat verder dan vaardigheden; de hele identiteit behoort tot de scope.

Bijvoorbeeld: trainingen zijn open, die hoeven niet direct met de jobinhoud te maken hebben. Attitude primeert, daarop wordt gerekruteerd – vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Interne promotie krijgt voorrang op rekrutering.

5. Geluk maakt de grens tussen werk en privé erg dun

Geluk is een gedeelde verantwoordelijkheid, van werknemer en werkgever. Het is niet de bedoeling dat je pas begint te leven na en voor je werk bij Torfs.

Gekoppeld aan een HR-beleid dat identiteit meepakt, maakt dat de lijn tussen thuis en werk een pak dunner. Ook social media gebruiken als kanaal voor interne communicatie speelt daar een rol in.

Lees meer:

Praktijk

Informele feedback, netwerken, zelfsturing, fluency - weet u nog wat het Nieuwe Werken inhoudt? Wij geven niet alleen een stand van zaken, maar ook praktisch advies.

Praktijk

Informele feedback, netwerken, zelfsturing, fluency - weet u nog wat het Nieuwe Werken inhoudt? Wij geven niet alleen een stand van zaken, maar ook praktisch advies.
meer

Good Practices, Praktijk

Waarom werkt Gourmand Pastries met Tempo-Team samen voor flexibele rekrutering in food? En hoe gaat dat in zijn werk? Donovan Liebersens, Sales & Operations Planning Manager, legt het uit.

Good Practices, Praktijk

Waarom werkt Gourmand Pastries met Tempo-Team samen voor flexibele rekrutering in food? En hoe gaat dat in zijn werk? Donovan Liebersens, Sales & Operations Planning Manager, legt het uit.
meer

Beter werken, Praktijk

Medewerkers de mogelijkheid geven om af en toe of regelmatig thuis te werken, maakt van uw bedrijf een aantrekkelijke werkgever. Daar bent u met HR al lang achter. Maar is het management al mee? Me...
meer