Tempo-Team heeft een gedragscode die alle werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel en fatsoenlijk te handelen. Toch een probleem of klacht? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht samen met de contactpersoon.

een vraag, probleem of klacht?

Volg dan deze stappen:

 1. Neem contact op met je Tempo-Team-consultant. Zij/hij kent je dossier en kan je gericht antwoorden en je vraag of probleem oplossen.
 2. Bij vermoeden van schending van de business principles, kan iedereen dat vermoeden uiten via zijn of haar reguliere (lokale) contactpersoon of via het plaatselijke management. Deze weg is doorgaans de snelste en meest aangewezene om een inbreuk aan te kaarten en recht te laten zetten.
 3. De ombudsdienst van Federgon (Belgische federatie van de uitzendbureaus). Deze dienst geeft informatie over sociale statuten en bemiddelt bij meningsverschillen.
  Havenlaan 86c - bus 302, 1000 Brussel
  T: 0800 99 823 / ombuds@federgon.be
 4. Indien je je wenst uit te schrijven bij Tempo-Team en je profiel wenst te verwijderen, kan je dit makkelijk doen via:
  - Je My JobSpace, dankzij je inloggegevens en paswoord hebben wij dan geen verder bewijs nodig van je identiteit voor we je aanvraag kunnen behandelen.
  - Heb je geen online profiel, gebruik dan volgend uitschrijfformulier (opgelet, onderstaand klachtenformulier dient hier niet toe).

Lukt het niet om de situatie op te lossen?

Vul het online klachtenformulier in. Je klacht wordt dan besproken met de betrokkenen en de Quality-afdeling.

Ik ben
General