Onze benadering van maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO of CSR) is een afspiegeling van onze kernactiviteit - het samenbrengen van mensen en werk. Want onze filosofie luidt: “de gelijktijdige behartiging van alle belangen van alle betrokken partijen” (stakeholders). Dit betekent dat we steeds onze waarden en ethisch engagement respecteren.