1. Wat is de GDPR?

De GDPR (General Data Protection Regulation), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming - het AVG - genoemd, gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Vanaf 25 mei 2018 treden deze regels in voege in alle Europese landen!

2. Wie is betrokken bij de GDPR?

De GDPR is niet alleen van toepassing op organisaties in de Europese Unie, maar op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken van personen die in de Europese Unie verblijven, ongeacht waar de organisatie zich bevindt.

3. Wat verstaan we onder “persoonsgegevens”?

Een persoonsgegeven is een gegeven over een persoon (de betrokken persoon), op basis van de welke het mogelijk is deze persoon onmiddellijk te identificeren het zij direct, het zij in combinatie met andere bewaarde gegevens. Voorbeelden zijn: een naam, een adres, contactgegevens, een nummerplaat, de correspondentie met een persoon, een IP adres … zelfs informatie met betrekking tot het beroepsleven van een persoon worden beschouwd als ‘persoonsgegevens’. De notie is dan ook vrij breed.