Onze missie: mensen en organisaties succesvoller maken

Bijdragen tot het succes van mensen en organisaties, dat is de missie van Tempo-Team. Hoe we dit doen? Door passende en innovatieve oplossingen op het gebied van HR aan te bieden. Pragmatisch, snel en ondernemend zijn daarbij onze codewoorden.

Iets melden aan de Integrity Officer?

Is er een vermoeden dat deze Business Principles geschonden worden? Dan kan iedereen dit vermoeden uiten via zijn of haar reguliere (lokale) contactpersoon of via het plaatselijke management. Een melding langs deze weg is meestal de snelste en meest aangewezen manier om een eventuele inbreuk aan te kaarten en recht te laten zetten.

Zijn de reguliere meldingskanalen ongeschikt of ondoeltreffend zijn? Dan kan in laatste instantie een specifieke meldingsprocedure gevolgd worden. Deze moet echter alleen als laatste mogelijkheid overwogen worden. De Integrity Officer zal alle meldingen die in overeenstemming met deze procedure gedaan worden, vertrouwelijk behandelen. 

Indien nodig worden dan corrigerende maatregelen genomen. Hoewel meldingen in het kader van deze procedure anoniem kunnen worden ingediend, wordt het onderzoek aanzienlijk versoepeld als de melder zijn of haar identiteit bekendmaakt.

Meldingen kunnen via een externe instantie, op het gratis nummer 0800 71365 of via de onderstaande website (toegangscode is 42101)

Melding ingeven

Onze waarden en principes

Als grote speler op het gebied van HR-dienstverlening, die de wereld van werk vorm wil geven, erkennen wij bij Tempo-Team de noodzaak om altijd met integriteit en conform onze kernwaarden te handelen. 

Met dit doel legden we een aantal minimumstandaarden of business principles vast die elke medewerker van Tempo-Team te allen tijde moet respecteren in zijn of haar omgang met kandidaten, andere medewerkers (rechtstreekse collega’s, uitzendkrachten, projectmedewerkers, huishoudhulpen…), klanten, leveranciers en andere zakenpartners.