klein_verlet
klein_verlet

Gaat je zus trouwen of ben je opgeroepen voor juryplicht? Dan hoef je geen verlof te nemen op het werk. Je kan terugvallen op ‘klein verlet’. Het systeem geldt voor vaste werknemers én uitzendkrachten. We leggen het uit in 6 FAQ’s.

1. In welke omstandigheden heb je recht op klein verlet?

Als burger en als familielid heb je soms verplichtingen. Je wordt verwacht op het huwelijk of de begrafenis van naaste familie of wanneer het gerecht je oproept. Daarvoor hoef je geen vakantie te vragen op het werk. Je hebt recht op ‘kort verzuim’ of ‘klein verlet’. Dit is de officiële lijst met 15 omstandigheden waarvoor werknemers in België klein verlet krijgen. In sommige bedrijven en sectoren is de lijst langer en mag je bv. ook kort verzuim inroepen om te verhuizen. Check bij je Tempo-Team consultant hoe het zit voor jou! 

2. Wat is het verschil tussen ‘klein verlet’ en ‘verlof om dwingende redenen’ of ‘onvoorziene omstandigheden’?

Voor een huwelijk krijg je weken op voorhand een uitnodiging. Ook als je moet ‘bijzitten’ in een stembureau krijg je tijdig een oproepingsbrief. Bij klein verlet is er dus géén sprake van onvoorziene omstandigheden, zoals wanneer je plots ziek wordt of een ongeval krijgt op weg naar het werk. Soms treffen de onvoorziene omstandigheden je naaste omgeving. Je kind wordt ziek of je partner valt van de trap. In dat geval doe je beroep op familiaal of sociaal verlof: je blijft afwezig om dwingende redenen maar zonder loon. 

3. Hebben jobstudenten recht op klein verlet?

Ja! Jongeren die werken met een studentenovereenkomst hebben evenveel recht op klein verlet als gewone werknemers of uitzendkrachten.

4. Wat als je deeltijds werkt?

Staat de dag van het klein verlet vast, zoals bij een huwelijk? Dan heb je als deeltijdse werkkracht enkel recht op klein verlet als je normaal gezien zou werken op die dag. Mag je de dag(en) van afwezigheid wegens klein verlet vrij kiezen binnen een welbepaalde periode (als je zelf gaat trouwen, bijvoorbeeld)? Dan hebben deeltijdse en voltijdse werknemers dezelfde keuzevrijheid.

5. Krijg je loon bij klein verlet?

Ja, het is een vorm van betaalde afwezigheid. Waarschuw je werkgever wel tijdig dat je afwezig zult zijn. Ben je als uitzendkracht aan de slag via Tempo-Team? Dan zijn wij je werkgever. Verwittig dus zo snel mogelijk je consultant!

6. Hoe zit het voor ‘nieuwe’ gezinsvormen?

Wettelijk samenwonenden hebben dezelfde rechten als gehuwden en kunnen bv. klein verlet krijgen voor het huwelijk van stiefkinderen. Feitelijk samenwonenden hebben die rechten niet, tenzij er in hun sector of bedrijf een bijkomende regeling bestaat. Halfbroers en halfzussen worden gelijkgesteld met gewone broers of zussen wat betreft het recht op klein verlet.

Check hieronder onze vacatures of ontdek alles over je loon als uitzendkracht!