loon
loon

Wat is er mooier dan met plezier je job doen? Wij kennen het antwoord: met goesting naar je werk vertrekken én met een eerlijk loon thuiskomen! Als uitzendkracht heb je recht op een correcte betaling. Tempo-Team zet de 7 basics van je loon op een rij. 

Yes! Jij mag aan de slag als uitzendkracht. En of je nu werkt om je talent te ontplooien, voor de toffe collega’s of om je spaarvarken te spekken – dit moet je absoluut weten over je loon.

1. Hoeveel verdien ik?

Je verdient als uitzendkracht evenveel als een werknemer met een vast contract. De sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing gaan automatisch van je salaris af. Net zoals bij je collega’s in loondienst. Qua loon is er geen verschil, je kiest meestal om persoonlijke redenen voor een uitzendcontract. Interimwerk is superflexibel en misschien is dat voor jou wel goud waard?

2. Krijg ik maaltijdcheques? 

Krijgt het personeel van het bedrijf waar je werkt maaltijdcheques? Dan krijg jij er ook. In België en de rest van Europa geldt het principe: ‘Gelijk loon voor gelijk werk.’ 

3. Wanneer word ik betaald?

Je ontvangt je loon op het einde van de week die op jouw werkweek volgt. Heb je bv. gewerkt van de 3e tot de 7e dag van de maand, dan mag je op de 14e betaling verwachten. Als uitzendkracht krijg je wekelijks loon. Dat is één van de 4 verrassende feiten over interimwerk.

4. Hoe word ik betaald?

Tempo-Team stort je loon via overschrijving op je bankrekening. Dat is veilig en eenvoudig. Bij elke betaling ontvang je een loonstaat of ‘individuele rekening’. Hierop staan je bruto- en nettosalaris, premies, vergoedingen, vakantiegeld – voor bedienden -, de afhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing. 

5. Waar vind ik mijn loonfiche? 

Tempo-Team verstuurt je documenten elektronisch. Daarvoor geef je ons toestemming via je inschrijvingsattest. Via je ‘My Job Space’-account op de Tempo-Team website heb je steeds toegang tot je loonfiches, arbeidscontracten, vakantieattesten (enkel voor bedienden) en de fiscale fiches 281.10. Een elektronische archiveringsdienst bewaart al deze documenten gratis. 

6. Hoe zit het met betaalde feestdagen? 

Dat hangt af van je situatie! Je arbeidsovereenkomst liep ten einde en Tempo-Team was je laatste werkgever: 

  • Je werkte 14 dagen of minder: je hebt geen recht op betaling van een feestdag. 
  • Je werkte 15 dagen tot 1 maand: je krijgt het loon voor de feestdag die valt in een periode van 14 dagen na je tewerkstelling bij Tempo-Team. 
  • Je werkte meer dan 1 maand: wij betalen je alle feestdagen uit die vallen in een periode van 30 dagen na je tewerkstelling bij Tempo-Team

7. Heb ik recht op vakantiegeld? 

Ook dat hangt ervan af:

  • Ben je bediende? Dan krijg je elke week vervroegd vakantiegeld samen met je salaris. 
  • Ben je arbeider? Dan krijg je je vakantiegeld in één keer en van de RJV (Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie) − in mei of juni van het jaar nadien.

PS: Om even bij de centen te blijven: Hoe vraag je opslag en is pensioensparen iets voor jou?

PPS: Een gezonde work-life balans is onbetaalbaar, net als deze één-op-een-miljoen vacatures.