onboarding_kmo
onboarding_kmo

Begin september starten heel wat schoolverlaters hun eerste job. De manier waarop ze tijdens de eerste werkdagen en -weken opgevangen en begeleid worden, is cruciaal voor hun optimaal functioneren in de organisatie. Toch blijkt dat 4 op 5 nieuwe werknemers tijdens de eerste werkweken en -maanden geen idee heeft hoe deze zullen verlopen. 16% van de nieuwkomers zegt zelfs dat ze volledig aan hun lot overgelaten werden. Starters geven aan meer structuur, duidelijkheid en hulp van hun leidinggevende en collega’s te verwachten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven*.

Een goed onthaal zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers volwaardig connecteren met de werkomgeving. Deze verbondenheid draagt onder meer bij tot hun motivatie, werkplezier en betere werkprestaties. Toch geeft slechts de helft (51%) van de werknemers aan dat de organisatie waar ze aan de slag gingen voldoende voorbereid was op hun komst. 34% geeft aan dat zaken zoals papierwerk, laptop en ICT niet in orde waren tijdens hun eerste werkdag. En 52% van de medewerkers kreeg onvoldoende begeleiding en leerde daardoor hun job al doende**.

Werkgevers en HR verwelkomen nieuwkomers vaak door hen een rondleiding te geven (43%), te laten meelopen met een collega (42%) en een persoon aan te wijzen waarbij men terecht kan met vragen (39%). Maar hierbij stopt het bij velen dan ook. Slechts één op vier werknemers geeft aan dat er meer tijd en moeite besteed werd aan hun verwelkoming en men een intensief welkomstprogramma (27%) of een peter/meter toegewezen kreeg (24%). Opvallend is ook dat minder dan één op vier (23%) een uitgebreide opleiding genoot op hun nieuwe job.

Onthaal thuiswerkers beter georganiseerd

Een merkwaardige vaststelling uit het onderzoek van Tempo-Team is dat nieuwe werknemers die hybride werken, vaker aangeven dat ze voldoende tijd kregen om hun werk te leren dan collega’s die in het bedrijf aan de slag gingen (42% vs. 35%). Daarnaast blijkt ook dat wie veel vanop afstand werkt vaker een welkomstprogramma volgt (32% vs. 23%), uitgebreider uitleg krijgt over het intranet (28% vs. 23%), persoonlijker verwelkomd wordt door het management of HR (28% vs. 21%), vaker een peter of meter toegewezen krijgt (28% vs. 21%) en meer opleidingen mag volgen (26% vs. 21%) dan wie slechts occasioneel van thuis uit werkt. Opvallend is ook dat, ondanks het feit dat telewerkers minder op kantoor zijn, hun werkplek  vaker op en top in orde gebracht wordt dan bij degenen die dagelijks op kantoor verwacht worden (30% vs. 16%).

quote icon

Door de opkomst van het telewerk pasten veel bedrijven hun bestaande welkomstprogramma’s aan. Toch mogen werkgevers niet uit het oog verliezen dat het verwelkomen van nieuw talent in ideale omstandigheden al start voor de eerste werkdag, bij het aanvaarden van de job, en nadien ook langere tijd doorloopt. Wie het onboardingsproces pas start tijdens de eerste werkdag van zijn werknemers verliest kostbare tijd om medewerkers aan de organisatie te binden. En ook in de maanden na de eerste werkdag moeten starters de nodige aandacht en ruimte krijgen om zich te blijven ontplooien en vernieuwen.

Wim Van der Linden
Woordvoerder van Tempo-Team

Intern netwerken, een goed begin  

Naast het wegwijs worden binnen de nieuwe job, is het voor starters ook van belang om duurzame sociale contacten met collega’s uit te bouwen vanaf de eerste werkweken. Toch wringt ook hier het schoentje nog vaak. Zo geeft 1 op 10 nieuwkomers aan dat hun collega’s eerder afstand hielden en afwachtend waren of zij aan de verwachtingen voldeden. Slechts 37% van de nieuwkomers wordt meteen gezien als deel van de groep. Dit is vooral het geval bij grote ondernemingen (39%), vergeleken met KMO’s (31%) en bij bedienden (40%) en ambtenaren (39%), vergeleken met arbeiders  (26%).

quote icon

De eerste weken en maanden binnen een bedrijf zijn cruciaal om werknemers op een affectieve manier te betrekken bij de organisatie. Intrinsieke waarden zoals het creëren van goede sociale relaties spelen hierbij een grote rol bij. Mensen die een sterke connectie ervaren met hun job en die zich goed kunnen identificeren met de waarden en normen van hun organisatie voelen zich er snel helemaal thuis. Dit versterkt hun loyaliteit, werkplezier en productiviteit. En dat is voor iedereen een win-win situatie.

Anja Van den Broeck
Arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven

De cijfers van het onderzoek kunt u hier terugvinden: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11w8-NmM7BRf0N0WPP3wbDVvYOyXzsWw8Tib_9eJwI8A/edit?usp=sharing

Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,83% bij de werknemers en 6,16% bij de werkgevers. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.

**Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,83% bij de werknemers en 6,16% bij de werkgevers. De enquête werd uitgevoerd tussen 22 juni 2022 en 11 juli 2022 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.