Uitzendwet 30 jaar jong: een kennersblik op de toekomst (3)

De arbeidsmarkt is in volle beweging, en een fors deel van die dynamiek komt op het conto van de uitzendsector. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Team HR legde zijn oor te luisteren bij drie deskundigen. Paul Verschueren, directeur Vlaanderen Federgon: "Ervaring met competentiegericht matchen zal de doorslag geven"

 

Hoe staat de uitzendsector er vandaag voor?

In dertig jaar tijd zijn we geëvolueerd tot een belangrijke speler in de Belgische economie, met een cruciale rol op de arbeidsmarkt. Uit een recent rapport van de SERV blijkt dat 41% van alle aanwervingen in Vlaanderen via uitzendarbeid verlopen. En dat aandeel is vrij stabiel. Je kan het belang van de uitzendsector voor de totale arbeidsmarkt dus moeilijk overschatten!

Tegelijk is de sector enorm conjunctuurgevoelig. Hoe vang je zoiets op?

Het klopt dat onze sector de economische cycli op de voet volgt, doordat bedrijven uitzendkrachten gebruiken om hun personeelsbestand op korte termijn aan te passen aan de economische realiteit. Het gevolg is dat de uitzendkantoren hun activiteiten steeds meer diversifiëren om zich te wapenen tegen sterke schommelingen van de conjunctuur. Zo heeft de dienstencheque-sector een belangrijke rol gekregen, net als outplacement en opdrachten voor de overheid.

Ziet u nog mogelijkheden om verder te groeien als HR-dienstverlener?

Ja, maar we staan al behoorlijk ver. Waarschijnlijk zal de samenwerking met bedrijven en met de overheid verder evolueren in de richting van de volledige coördinatie van het bestand van freelancers en uitzendkrachten.

Daarnaast heeft Tempo-Team de afgelopen jaren belangrijke contracten met de VDAB afgesloten over het begeleiden van kansengroepen, en met succes. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, zodat het gemiddelde profiel van werkzoekenden iets zwakker is geworden.

De grote meerwaarde van de uitzendsector ligt in haar enorm krachtige netwerk binnen het bedrijfsleven. Er is een sterke vertrouwensband met bedrijven waar we al jaren mee samenwerken. Het feit dat de uitzendsector steeds meer inhouse kantoren heeft bij grote bedrijven, spreekt boekdelen.

We zijn steeds meer hun rechterhand op het vlak van HR-beleid.

Als je het puur maatschappelijk bekijkt, heeft de uitzendsector altijd al een sociaal emanciperende rol gespeeld. Zal die ervaring cruciaal blijken in de komende jaren?

Daar ben ik van overtuigd. Vandaag wordt er steeds meer gebruik gemaakt van competentiegericht matchen, waarbij niet het diploma en de concrete ervaring de hoofdrol spelen, maar de intrinsieke mogelijkheden van een werkzoekende. En dat is een strategie die uitzendkantoren al 25 jaar hanteren.

Daardoor zijn wij vaak beter in staat dan de werkzoekenden zelf om hen als het ware te 'verkopen' aan bedrijven, zeker als het om kansengroepen gaat zoals mensen van buitenlandse origine of werkzoekenden met een arbeidshandicap. De afgelopen tien jaar hebben we het aandeel van de oudere werkzoekenden stelselmatig zien toenemen, een belangrijke groep voor de arbeidsmarkt.

Kost het niet te veel tijd en geld om die groep te herlanceren op de arbeidsmarkt?

Dat is een deel van onze job, hè. We gaan over de hele lijn meer aandacht besteden aan een goede band met onze uitzendkrachten, onder meer door te investeren in begeleiding en opleiding. Finaal gezien zal de bedrijfswereld daar mee voor moeten betalen, bijvoorbeeld door een kandidaat die net niet voldoet aan het vereiste profiel een opleiding op de werkvloer te geven. En dat gebeurt nu al steeds meer!

Als uitzendkantoren een werkzoekende van a tot z klaarstomen voor een nieuwe job, dan vergroten ze ook hun waarde voor de werkgevers.

Welke ontwikkelingen zitten er nog in de pijplijn?

Enerzijds liggen er nog belangrijke mogelijkheden in de openbare sector, waar we een veel grotere rol kunnen spelen. Daarnaast wordt er in het kader van Werkbaar Werk gesproken over uitzendcontracten van onbepaalde duur.

Wij zouden de opleiding en begeleiding voor onze rekening nemen en die mensen vervolgens aan het werk zetten bij andere opdrachtgevers. Op die manier kan je de vraag naar werkzekerheid die bij de bevolking leeft combineren met de vraag naar maximale flexibiliteit bij werkgevers.

 

Mis deze interviews over 30 jaar uitzendwet niet:

 

Lees meer:

Actualiteit, Beter werken, Praktijk

Er is geen ontkomen meer aan: de nieuwe Europese privacyverordening of zogenaamde GDPR (General Data Protection Regulation) is een feit. Dit heeft ook een grote impact op HR. Is voor u nog niet all...

Actualiteit, Beter werken, Praktijk

Er is geen ontkomen meer aan: de nieuwe Europese privacyverordening of zogenaamde GDPR (General Data Protection Regulation) is een feit. Dit heeft ook een grote impact op HR. Is voor u nog niet all...
meer

Beter werken, Good Practices, Praktijk

Gonzende levensprincipes uit het Hoge Noorden. Maar wat blijkt als je wat verder dan de hype kijkt? Dat de kans groot is dat je deze Scandinavische inzichten al toepast. Want met eenvoudige ingrepe...

Beter werken, Good Practices, Praktijk

Gonzende levensprincipes uit het Hoge Noorden. Maar wat blijkt als je wat verder dan de hype kijkt? Dat de kans groot is dat je deze Scandinavische inzichten al toepast. Want met eenvoudige ingrepe...
meer

Beter werken, HR strategie

Rekrutering aanvullen met interne mobiliteit is één. Maar wat als u nog een stap verder ging en collega’s op domeinen zette waar ze niet zo vertrouwd mee zijn?
meer