Dossierbeheerder, dienst Ongevallen en dienst Geschillen
brussel 3
publié le 11-7-2019
fonction
Employé administratif (m/f)
type de job
temps plein
type contrat
jobs fixes après intérim
secteur
Secteur public et enseignement
référence
DUOTT-1038124
Postule maintenant
Description de la fonction

Je bent gelast met het beheer van dossiers van de dienst Ongevallen en van de dienst Geschillen.
Je werkt in een klein team onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke dienstverantwoordelijken van de dienst Ongevallen en van de dienst Geschillen.

- De dienst Ongevallen
De dienst Ongevallen staat in voor het beheer van de ongevallenaangiften en het eventueel verlenen van een akkoord in de toekenning van ZIV tegemoetkomingen in hangende en geweigerde gevallen door de wetsverzekeraars en/of in het kader van het gemeen recht.

In het kader van de wettelijke subrogatie, zoals voorzien in artikel 136 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vordert de dienst Ongevallen van de verzekeraars van gemeen recht en arbeidsongevallen, zelfs van derde verantwoordelijken, de sommen terug die voorlopig aan de leden worden uitbetaald.

De dienst Ongevallen beheert eveneens de dossiers ,Fonds voor Beroepsziekten en Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen.


- De dienst Geschillen
De dienst Geschillen houdt zich bezig met :

-de terugvorderingen van de niet verschuldigde bedragen vastgesteld door de verschillende diensten van de mutualiteit ;
-het overmaken aan de Landsbond van geschillendossiers hangend voor de Arbeidsrechtbank
-de terugvordering van de uitgaven,uitkeringen , bij het Fonds voor de Beroepsziekten ;
-de opvolging van de dossiers schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling ;
-de opvolging van de aanvragen tot verzaking aan terugvordering van uitkeringen ;
-de opvolging van de vaststellingen betekend na de controlebezoeken van de inspecteurs van het RIZIV en van de interne Audit van de Landsbond.

Tes atouts

-Je beschikt over een Bachelor in de rechten of verzekeringen (of je staat op het punt om hem te behalen).
-Of je hebt een andere opleiding gevolgd, waarvan je meent dat ze aansluit bij onze verwachtingen en noden.
-Of je meent over voldoende ervaring te beschikken voor de uitvoering van je taken.
-Je bent rigoureus en precies.
-Je kan goed samenwerken.
-Je beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden (o.a. telefonisch).
-Je bent dienstvaardig; je klantgerichtheid is een reële meerwaarde.
-Je bent tweetalig Nederlands/Frans.

Postule maintenant
informations de contact
Vanessa R et Isabelle
brussels.office@tempo-team.be 02-250 32 40
02-250 32 40

informations de l'agence
Brussel JC
Place De Brouckere 7
1000 BRUXELLES 1