(Hulp-)Boekhouder - 50% aanstelling
brussel 3
publié le 9-7-2021
fonction
Comptable (m/f)
type de job
temps plein
type contrat
jobs fixes après intérim
secteur
Secteur public et enseignement
référence
DUOTT-1133694
Postule maintenant
Description de l'entreprise

Voor een Hoge school gesitueerd in Brussel zijn we op zoek naar een Financieel Medewerker die halftijds aan de slag zal gaan.

Description de la fonction

Je al een allround takenpakket binnen boekhouding hebben dat bestaat uit:

- Je staat in voor de maandelijkse diverse boekingen i.v.m. algemene rekeningen (enveloppe hoger
onderwijs, studiekosten, personeel, kapitaalsubsidies, afschrijvingen, ...);
- Je maakt de periodieke aangiftes (BTW & taks) op en verwerkt ze;
- Je bereidt de (jaar)afsluiting (vb reconciliaties, ...) voor en voert ze uit;
- Je maakt diverse rapportages (m.b.t. omzet, personeel, jaarrekening, i.k.v. audits, ...) op;
- Je bent het aanspreekpunt m.b.t. de boekhoudkundige verwerking bij financiële meetings;
- Je draagt samen met je collega's zorg voor een goede dagdagelijkse werking en kennisdeling.


Daarnaast heb je ook de volgende verantwoordelijkheden:

- Je luistert en analyseert de vraag van de cliënt om de vraag goed te begrijpen en in kaart te brengen.
- Je zoekt naar de optimale oplossing samen met de cliënt, rekening houdend met deontologie en
context van het Hoger Onderwijs.
- Je signaleert wederkerende problematieken of pro-actief noden en behoeften naar het hoger
echelon.
- Je verzorgt de communicatie van alle werkvelden behorende tot studentenvoorzieningen.
- Je neemt deel aan overlegmomenten intern/extern om de dienst te vertegenwoordigen.
- Je reflecteert over je eigen expertise en competenties en stuurt bij waar nodig.
- Je rapporteert over je werk naar zowel interne als externe instanties en gebruikt deze rapportage om
het eigen werk te optimaliseren.

Tes atouts

Het gewenste profiel:

- Je beschikt over een bachelordiploma in een relevante richting of gelijkwaardig door ervaring.
- Je hebt een eerste werkervaring opgedaan in een accountantskantoor of in een gelijkaardige functie
op een interne boekhouding;
- Je hebt ervaring in het voeren van een volledige boekhouding en voorbereiden van rapportages;
- Je kan op korte termijn opstarten en bent idealiter beschikbaar voor 5 * 1/2 dag per week. Een ander
uurrooster is tevens bespreekbaar;
- Je kan vlot overweg met de pakketten van MS Office, vnl. Excel; kennis van SAP is een pluspunt;
- Je werkt stipt en bent gemotiveerd.
- Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
- Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling
van je professionaliteit en expertise.
- Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig met een sterk probleemoplossend vermogen.
- Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de
Hogeschool.

Qu'offrons-nous?

Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor een periode van één jaar, zo spoedig mogelijk op te starten, in een
opdracht ten belope van 50% (B-barema) met een reële mogelijkheid tot verlenging.
Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs

Kandidaten bezorgen uiterlijk 11 juli 2021 hun sollicitatie aan brussels.office@tempo-team.be
één gebundelde pdf op met daarin:
- Een CV waaruit ook duidelijk de computerkennis blijkt
- Een motivatiebrief ( max 1 pagina)
- Een attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde
diploma)

Postule maintenant
informations de contact
02 450 32 40
02 450 32 40

informations de l'agence
Brussel JC
De Brouckereplein 7
1000 BRUSSEL 1
003222503235
003222503235
emplois récemment vus