Corona-virus: maatregelen voor particulieren

Update 29 juli 2020 

We hebben onze diensten volledig heropgestart.

Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat ons werk en het werk van onze huishoudhulpen veilig wordt voortgezet.

Daar de norm vanuit de overheid nog steeds thuiswerken is zijn we nog niet op de kantoren aanwezig. Uw Tempo-Team @Home consulenten zijn echter weer van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30-12.30 en van 13.30-17.30 via e-mail of 0800-30 130.

Zij helpen u graag verder.

 

Komt u terug uit een “rode” of “oranje” zone?

Ga naar de website van de Federale overheidsdienst buitenlandse zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en verwittig ons zo snel mogelijk!

Het is verboden voor de huishoudhulp om de 14 dagen die volgen na de terugkeer te werken in het huis van een persoon die terugkomt van een rode of oranje zone. Uw huishoudhulp zal dus niet bij u komen werken de tijdens de 14 dagen die volgen na uw terugkomst.

 

De situatie in België :

Covid-19 is ook in ons land nog steeds zeer aanwezig, wij nodigen u uit om de nationale aanbevelingen nauwgezet op te volgen. U vindt ze via deze link : https://www.info-coronavirus.be/nl/. Het is ook belangrijk dat u de specifieke aanbevelingen voor uw regio volgt.

Als er andere bijzondere maatregelen door ons bedrijf worden genomen, zullen wij u daarvan persoonlijk op de hoogte stellen.

Om deze communicatie te vergemakkelijken, vragen wij u, indien u dit nog niet heeft gedaan, ons een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer te geven. Houd er ook rekening mee dat we liever per e-mail communiceren.

 

 

Als u nog betaalt met papieren dienstencheques dringen we erop aan om onmiddellijk over te stappen naar elektronische cheques. 

Dit systeem is veiliger voor iedereen. Geen enkel virus kan zich eraan vastklampen. Zo beperken we de verspreiding van het virus en is uw huishoudhulp niet langer verplicht om haar maandelijkse dienstencheques  telkens bij zich te dragen! Overstappen kan via de website van Sodexo:

 

Het blijft, in deze bijzondere tijden, essentieel onderstaande veiligheidsregels na te leven.

 • Vermijd contact met uw huishoudhulp. Als de woning het toelaat, bevindt u zich altijd in een andere ruimte. Kan dit niet? Dan moet u ten allen tijde een afstand van minstens 1,5 meter respecteren. Elkaar kruisen in een gang kan evenmin. Is de afstand in een ruimte kleiner dan 1,5 meter? Dan mag uw huishoudhulp er niet werken.
 • Verlucht uw woning zo goed mogelijk, en dit al 1 uur vóór uw huishoudhulp toekomt.
 • Uw huishoudhulp heeft een plek om de handen wassen, voldoende zeep (en eventueel een desinfecterend middel) en propere handdoeken.                                                                                                                                                                    
 • Uw huishoudhulp zal een mondmasker dragen indien:
  • u dit wenst of
  • indien zij/hij dit wenst of
  • Zij/hij werkt bij iemand uit de risicogroep die zich niet kan afzonderen in andere ruimte (maar wel 1,5 meter kan bewaren)
  • Indien het bedrijf / regio dit wenst
 • Bent u of is een van uw huisgenoten besmet met corona? Een huishoudhulp mag niet werken in een woning waar iemand besmet is met corona. Verwittig ons zo snel mogelijk.
 • Elektronische dienstencheques: elektronische dienstencheques is de norm. Als u nog betaalt met papieren dienstencheques dringen we erop aan om onmiddellijk over te stappen naar elektronische cheques. Dit beperkt immers het risico op besmetting. Overstappen kan via de website van Sodexo:
 • Vlaanderen: https://dienstencheques.vlaanderen.be/
 • Brussel: https://www.titre-service.brussels/
 • Wallonië: https://titres-services.wallonie.be/

Heeft u uitzonderlijk nog een voorraad papieren dienstencheques? Dan vult u ze vooraf in   en legt u ze klaar,  zodat er geen persoonlijk contact nodig is voor de overhandiging.