Corona-virus: maatregelen voor huishoudhulpen

Algemeen

Waarom mogen huishoudhulpen niet meer werken via dienstencheques?

 • Om onze gezondheidszorg maximaal te vrijwaren, hebben we bij Tempo-Team beslist om het werk met dienstencheques tijdelijk stil te leggen. Jouw gezondheid en welzijn is voor ons heel belangrijk, daarom wachten we hiervoor niet langer op de beslissing van de overheid.
 • Deze maatregel beperkt het aantal sociale contacten en remt zo de verspreiding van het virus. Hoe minder mensen ziek worden, hoe meer ziekenhuisbedden beschikbaar blijven voor wie het echt nodig is.
 

Wanneer gaat de maatregel in?

 • De maatregel gaat in op 18 maart 2020.

Wanneer eindigt de maatregel?

 • Dat weten we momenteel niet. 
 • Zodra huishoudhulpen weer aan de slag mogen, laten we dat meteen weten.

Waar vind ik de meest actuele info?

 • Op de website van Tempo-Team @home. 

Vragen huishoudhulpen

Mag ik nog iets doen?

 • Nee. Alle taken via dienstencheques zijn stopgezet: poetsen, strijken, boodschappen doen en koken. 
 • Ook bij je thuis mag je geen strijk doen via dienstencheques.
 • Zodra je weer aan de slag mag, laten we dat meteen weten.

Mag ik bij mij thuis strijken voor mijn klant of boodschappen doen?

 • Dat mag niet. Je contract wordt tijdelijk en volledig opgeschort.
 • Zodra je weer aan de slag mag, laten we dat meteen weten.

Moet ik mijn klanten verwittigen?

 • Wij verwittigen alle klanten over deze maatregel. 
 • Verwittig gerust ook persoonlijk je eigen klanten.

Heb ik nog een inkomen?

Welk vervangingsinkomen krijg ik?

 • De maatregel betekent niet dat je geen loon meer krijgt. Vanaf 18 maart 2020 kom je in het systeem van werkloosheid door overmacht. 
 • De overheid betaalt je een vervangingsinkomen volgens de prestaties van je contract. Door het coronavirus is dit opgetrokken van 65% tot 70% van je gemiddeld maandloon. De betaling gebeurt in de maand na de voorziene prestaties.
 • De federale regering heeft ook beslist dat alle werknemers  bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid een aanvullende vergoeding krijgen van 5,63 EUR/dag (bruto). Deze vergoeding wordt betaald en ten laste genomen door de RVA.

Wat moet ik doen voor dit vervangingsinkomen (update 23 maart)?

 • Je hebt de controlekaart (formulier C3.2A) die we toestuurden NIET meer nodig voor de maanden maart, april en mei om recht te hebben op je vervangingsinkomen.
 • Je dient enkel een vereenvoudigd document (C3.2 werknemer - Corona) in te vullen en te bezorgen aan je vakbond of aan de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HWV) per mail of per post. 
 • Bij persoonlijke vragen i.v.m. je uitbetaling, neem je contact op met je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Zij kunnen je helpen met het dossier dat bij de RVA moet ingediend worden.
 • De verschillende vakbonden bieden veelal een digitale, eenvoudige, aanmelding mogelijkheid via hun website. Check dus eerst de website van jouw vakbond.
 • Ook de hulpkas biedt de mogelijkheid voor een volledig digitale verwerking. Check dit via  https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/nieuw/tijdelijke-werkloosheid-coronavirus

Meer info vind je op de website van de RVA. Bekijk ook zeker de FAQ en de infobladen die ze regelmatig updaten: 

Wat is de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid die moet worden doorgegeven aan de vakbond of hulpkas? 

De dag die moet worden doorgegeven is de eerste dag van tijdelijke werkloosheid in maart, hetzij om economische redenen, hetzij wegens overmacht. Het hangt dus af van jouw persoonlijke situatie.

Voor de meesten onder jullie is dit 18 maart.

Collega's die een andere datum moeten invullen werden op vrijdag 27 maart per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. 

Wat als?

 • Je ziek bent? 

Voor de dagen t/m 17 maart heb je recht op gewaarborgd loon. Wij verwerken dit zoals gebruikelijk.

Tijdens tijdelijke werkloosheid heb je geen recht op gewaarborgd loon. De ziektedagen vanaf  18 maart worden door de mutualiteit vergoed. Neem zo snel mogelijk contact op met de mutualiteit om hen op de hoogte te brengen van jouw ziekte.

 

 • Jouw ziekte verlengd wordt? 

Vergeet niet ons te informeren, door ons per e-mail een foto van uw ziekte attest toe te sturen. Vergeet ook niet je mutualiteit te informeren.

 

 • Je bevalt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid? 

Gefeliciteerd met  de geboorte van je kindje! Stuur ons de geboorteakte zo spoedig mogelijk via e-mail. Neem ook contact op met de mutualiteit. Je zwangerschapsverlof begint 1 week vóór de uitgerekende datum.

 

 • Je een baby hebt gekregen en je weer aan het werk moet terwijl we in tijdelijke werkloosheid zijn?

Wij hebben voor jou een aanvraag ingediend voor tijdelijke werkloosheid op het moment dat je weer aan het werk zou moeten. Neem dezelfde stappen als hierboven beschreven bij “Wat moet ik doen voor dit vervangingsinkomen”. Gebruik de datum waarop je normaal weer  zou moeten starten met werken.

 

 • Je in deze periode om verlof gevraagd hebt en het werd toegekend?

Jouw verlof blijft staan en je ontvangt geen tijdelijke werkloosheidsuitkering voor deze verlofdagen, aangezien je zoals elk jaar jouw vakantiegeld zult ontvangen van de rijksdienst  jaarlijkse vakantie (RJV).

 

 • Je aan moet tonen dat je tijdelijk werkloos ben?

Sommige instellingen vragen een bewijs van tijdelijke werkloosheid. Het enige wat je hoeft te doen is dit certificaat opsturen en eventueel jouw loonfiche toevoegen. 

 

 • Je nog papieren cheques hebt?

Steek ze bij je Tempo-Team kantoor in de brievenbus.

Hoe word ik geïnformeerd als ik weer aan het werk kan gaan? Hoe weet ik mijn uurrooster?

Je wordt per e-mail (of per post als je geen e-mailadres hebt) op de hoogte gebracht, De datum van de heropstart zal ook op deze website  staan.  Jouw uurrooster zal zoals gebruikelijk via de kennisgeving aan je worden opgestuurd. Je ontvangt deze op de vrijdag van de week voor de heropstart. Jouw uurrooster kan je ook raadplegen op "My Jobspace". Nog geen My Jobspace-account? Meld je aan

Wanneer krijg ik de vergoeding voor mijn tijdelijke werkloosheid?

Zoals je weet, is de correcte en tijdige verloning voor ons altijd een prioriteit. Gezien de omstandigheden hebben we alles hiervoor zo snel mogelijk in orde gebracht en de verwerking aanzienlijk versneld tegenover vorige maanden. 

Vanmorgen (8 april) hebben we de verwerking afgerond en alle gegevens bezorgd aan de bevoegde instanties. Die bezorgen ze aan de vakbonden en Hulpkas, zodat zij de betaling snel kunnen uitvoeren. Zij kunnen je vertellen wanneer ze dit doen. Ook voor de volgende maand(en) zullen we deze versnelde aanpak volhouden.