Het recht op klein verlet voor vaccinatie in 5 vragen en antwoorden

In de loop van de komende weken en maanden krijgt iedereen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen COVID-19. De overheid besliste dat werknemers hiervoor recht hebben op klein verlet. Een beslissing die jou als werkgever ongetwijfeld een aantal praktische vragen bezorgt. Moeten je werknemers bijvoorbeeld een bewijs van hun vaccinatie voorleggen? Jij vraagt, wij antwoorden!

1. Wie heeft recht op klein verlet?

Je werknemers, en dus ook uitzendkrachten, inclusief studenten, hebben het recht om afwezig te zijn op het werk (indien ze volgens hun uurrooster moeten werken) om zich te laten vaccineren. Ze behouden bovendien hun loon tijdens de vaccinatie en de verplaatsing die hiervoor nodig is.

Wanneer een medewerker of uitzendkracht ziek wordt als gevolg van de vaccinatie, gelden de gewone regels van gewaarborgd dagloon en de regels rond arbeidsongeschiktheid.

 

2. Moeten je werknemers een attest van vaccinatie voorleggen? 

In principe mag je als werkgever een bewijs vragen van de uitnodiging die jouw medewerker kreeg om zich te laten vaccineren. Dit kan de afspraakbevestiging of uitnodiging zijn. 

Maar let op: je mag dit document onder geen beding kopiëren of ergens opslaan. De privacywetgeving (GDPR) rond het verzamelen en het verwerken van informatie over de gezondheid van je medewerkers is immers heel erg streng. Ook bij de loonadministratie mag je enkel “klein verlet” vermelden, zonder extra info rond de vaccinatie.

 

3. Moet je de verplaatsingskosten naar het vaccinatiecentrum vergoeden?

Neen, bij klein verlet is de arbeidsovereenkomst geschorst. De verplaatsing die je werknemer doet naar het vaccinatiecentrum is een privé-verplaatsing en moet je dus niet vergoeden.

 

4. Mag je in de prestatiestaten van je werknemer “vaccinatie COVID-19” noteren?

Neen, je mag de informatie die je verkrijgt van de werknemer enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. 

Je mag de afwezigheid dus enkel registreren als klein verlet. Het is zelfs niet toegestaan om de reden van het klein verlet te registreren en of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

 

5. Zijn je werknemers verzekerd voor arbeidsongevallen tijdens klein verlet?

Nee, dat zijn ze niet. Klein verlet is namelijk een schorsing van de arbeidsovereenkomst, waardoor je werknemers op weg van en naar het vaccinatiecentrum niet verzekerd zijn voor ongevallen. Dit geldt ook in het vaccinatiecentrum zelf.

 

Uitdagende personeelsplanning? Je staat er niet alleen voor!

Deze vaccinatiecampagne stelt je organisatie voor heel wat vragen. Zijn je mensen bijvoorbeeld afwezig door ziekte of quarantaine? Of sparen je medewerkers hun vakantiedagen op in de hoop later dit jaar toch naar het buitenland op vakantie te kunnen? 

Bij Tempo-Team loodsen we je graag doorheen deze maanden met de juiste interimkrachten op de juiste plaats, om de continuïteit van jouw bedrijf te garanderen. Neem daarom zeker contact op met je vaste contactpersoon of met een Tempo-Team kantoor in jouw buurt.

Lees meer:

HR strategie

Hoeveel mensen in je netwerken zijn HR-professionals? Hoeveel boeken en artikels lees je over HR? Minstens even verfrissend: inspiratie die niets maar dan ook niets met HR te maken heeft. Leren van...

HR strategie

Hoeveel mensen in je netwerken zijn HR-professionals? Hoeveel boeken en artikels lees je over HR? Minstens even verfrissend: inspiratie die niets maar dan ook niets met HR te maken heeft. Leren van...
meer

Beter werken, Praktijk

Hoe pak je pesten op het werk aan − nu en als we straks weer meer naar kantoor gaan? Wij geven een praktische checklist voor HR mee

Beter werken, Praktijk

Hoe pak je pesten op het werk aan − nu en als we straks weer meer naar kantoor gaan? Wij geven een praktische checklist voor HR mee
meer

Inzichten en trends

Leren en groeien: het is cruciaal, tonen de cijfers in ons RED Report aan. Voor ons werkplezier en om de schaarste het hoofd te bieden. Leren faciliteren? Denk niet alleen aan dure en formele oplei...
meer