Secretaris/Secretaresse NL-FR
brussel 1
gepubliceerd op 21-1-2022
functie
Secretaresse (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
onmiddellijke vaste indienstname
sector
Openbare sector en onderwijs
referentie
DUOTT-1163184
Solliciteer voor deze job
Bedrijfsprofiel

Tempo Team is op zoek naar een secretaris-secretaresse voor een een overheidsinstelling.

Jobomschrijving

U staat in voor:

- het secretariaat van de administratie, zijnde de behandeling van dossiers op het niveau van de leden van het Vast Comité P, het beheren van de agenda,
- de organisatie van de administratie in een volkomen gedigitaliseerde omgeving, met inbegrip van het onthalen van bezoekers, het reserveren van vergaderzalen, het organiseren van de catering, enz. alsook het geautomatiseerd klasseren en het organiseren van de inkomende en uitgaande informatie;
- het opmaken van een gestructureerde planning van de taken die u aanpast rekening houdend met deadlines, veranderende prioriteiten, beschikbare middelen en opmerkingen en instructies;
- het organiseren van de plenaire vergaderingen en zo nodig, het herlezen van de notulen;
- het opstellen van duidelijke, gestructureerde en kwaliteitsvolle documenten volgens de gekregen instructies;
- het tijdig verspreiden van informatie en documenten rekening houdend met de vertrouwelijkheid;
- het leggen van verbanden tussen de dossiers die u behandelt zodat u verbetervoorstellen kan formuleren;
- met andere woorden, u bent de spil in de goede werking van de directie.

Jouw aanbod

De secretaris/secretaresse moet:
- beschikken over een groot synthese- en analysevermogen;
- gemotiveerd zijn om oplossingen te vinden;
- graag initiatief nemen;
- geïnteresseerd zijn in de actualiteit in het algemeen en meer in het bijzonder in die betreffende de
politiediensten;
- graag in teamverband werken maar net zo goed zelfstandig kunnen werken;
- flexibel zijn, zowel wat de werkuren als wat de te vervullen taken betreft;
- in staat zijn om onder druk en binnen korte deadlines te werken;
- georganiseerd zijn en houden van orde en nauwkeurig werk;
- beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
- ervaring hebben met vergadertechnieken en met het opstellen van verslagen;
- een zeer goede kennis hebben van de courante informaticatoepassingen: Excel, Outlook, Word en
PowerPoint.

De kandidaat-secretaris/secretaresse moet de volgende voorwaarden vervullen:
- beschikken over een diploma van bachelor of daarmee gelijkgesteld dat toegang geeft tot een
betrekking van niveau B;
- een uittreksel uit het blanco strafregister voorleggen.
De contractuele secretaris/secretaresse moet een positief veiligheidsadvies bekomen (wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen). Het veiligheidsadvies zal worden aangevraagd bij de indiensttreding. In geval van
weigering om zich te onderwerpen aan het onderzoek met het oog op de toekenning van het
veiligheidsadvies, zal er ambtshalve een einde worden gesteld aan de overeenkomst.
Kennis van de tweede landstaal is een troef.

Wat bieden wij?


U wordt aangeworven als een contract secretaris/secretaresse (niveau B) volgens het barema dat overeenstemt met de weddeschaal B1.
De weddeschaal B1 schommelt tussen 42.175,25 EUR en 62.952,11 EUR (geïndexeerd brutojaarbedrag,
index = 1,7758 op 01/10/2021).

Andere voordelen:
- volledige terugbetaling van de verplaatsingskosten woonplaats-werkplaats met het openbaar vervoer;
- maaltijdcheques;
- terbeschikkingstelling van een laptop;
- terbeschikkingstelling van een dienst-gsm.

De werkplaats is gevestigd in Brussel.

Solliciteer voor deze job
contact informatie
Vanessa R en Martin
brussels.office@tempo-team.be 02/250.32.40
02/250.32.40
kantoorinformatie
Brussel JC
De Brouckereplein 7
1000 BRUSSEL 1
003222503235
003222503235
recent bekeken jobs