samenwerken_teamwerk
samenwerken_teamwerk

Een goed functionerend team is de sleutel tot succes. En een succesvolle teambuilding kan hier het verschil maken. Maar hoe bouw je aan een teambuilding die écht werkt? Volgens Patrick Lencioni, een Amerikaans expert in leiderschaps- en teamontwikkeling, draait alles rond vertrouwen, conflict, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat. Klaar? Teambuilden maar!

Piramide-principe van teamwork

In de ‘Piramide van Lencioni’ begint alles bij vertrouwen. Dat uit zich in jezelf kwetsbaar durven opstellen bij collega’s: bereid zijn je fouten, zwakheden en behoeftes toe te geven en om hulp te vragen. Ook jij als leidinggevende: zo voelen je medewerkers zich meer gerespecteerd door jou, en verbonden mét jou.

Een gebrek aan vertrouwen leidt tot angst voor conflict. En da’s zonde, want levendig en actief discussiëren is een must voor creativiteit en vooruitgang. Productieve, positieve conflicten passen in een goede feedbackcultuur. Bovendien leiden ze tot transparantie en betrokkenheid, de derde laag van de piramide. Door te luisteren naar elkaar en actief mee te werken aan de besluitvorming, willen teamleden zich inzetten, voor elkaar en het bedrijf. Verantwoordelijkheid - ook in kleine dingen - is de voorlaatste piramidelaag. In een sterk team durven collega’s elkaar aanspreken bij gedrag dat nefast is voor de gezamenlijke resultaten: zich niet aan afspraken houden, altijd te laat komen, slordig werken, …

Bovenaan de piramide staan de resultaten. Die vragen om duidelijkheid, focus en doorzettingsvermogen. Ook van jou: door de gemeenschappelijke doelen op scherp te stellen, staan alle neuzen in dezelfde richting. Een team dat focust op de teamresultaten, laat het bedrijf floreren! Daarna is het enkel genieten van de behaalde successen… ook samen natuurlijk!

Activiteiten: tijd voor actie

Volgens Lencioni bestaat de ideale teambuildingactiviteit uit een mix van deze 5 piramide-lagen. Gebrek aan inspiratie? Wat denk je van volgende teamuitdagingen:

1. Vertrouwen: De menselijke knoop

Laat het team in een kring staan en de handen in het midden leggen. Vervolgens moeten ze elkaars handen vastpakken en een knoop vormen. Het doel van de activiteit is om de knoop op te lossen zonder de handen los te laten. Dit vraagt vertrouwen in elkaar en samenwerking.

2. Conflict: De papieren brug

Verdeel het team in twee groepen en geef hen papier en plakband. Elke groep moet een brug bouwen die sterk genoeg is om een ​​boek of een ander zwaar voorwerp te dragen. Vervolgens moeten de teams hun bruggen testen door er het gewicht op te leggen. De groep van wie de brug het gewicht kan dragen, wint. Ook hier draait alles om samenwerken; je mensen leren bovendien op een constructieve manier omgaan met conflicten.

3. Betrokkenheid: Marshmallow Challenge

Geef het team 20 spaghetti-stokjes, een meter plakband, een meter touw en een marshmallow. Geef hen 20 minuten om de hoogste vrijstaande constructie te bouwen die de marshmallow draagt. Deze activiteit stimuleert creativiteit, betrokkenheid en – alweer – samenwerking.

4. Verantwoordelijkheid: Het ei

Geef het team een rauw ei en laat ze een omhulsel bouwen dat het ei kan beschermen wanneer het van een hoogte wordt gegooid. Elk teamlid is verantwoordelijk voor een deel van het omhulsel. Een opdracht die eigenaarschap creëert en het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot.

5. Resultaten: Speurtocht

Stel een speurtocht samen waarbij teams aan verschillende uitdagingen moeten deelnemen: denk aan puzzels oplossen, verborgen aanwijzingen vinden en fysieke uitdagingen aangaan. Het doel is om als team samen te werken en de speurtocht te voltooien binnen een bepaalde tijdslimiet. Deze oefening helpt het team bij haar resultaatgerichtheid, probleemoplossend vermogen en communicatieve vaardigheden.

TIP: Bovenstaande voorbeelden halen meteen twee grote vooroordelen van de  baan: dat teambuilding tijdrovend en vooral duur is. Niet dus, effectieve teamopdrachten vragen niet om een zee van tijd, noch om een groot budget:  wat creativiteit volstaat om van jouw teambuilding een succes te maken!

Teambuilding op maat van je team: een meerwaarde

Van jouw teambuilding een écht succes maken? Dat doe je door de activiteiten ook echt op je mensen af te stemmen. Niet iedereen is misschien te vinden voor een dag vol avontuur, of workshops die te persoonlijk worden. De gulden middenweg wordt gelukkig vaak geapprecieerd. Bereid je ook goed voor op de activiteit(en) - Hallo, planning en timing! - en stel duidelijke doelen vooraf. 

Je merkt het: een teambuildingactiviteit met een meerwaarde, dat vraagt om een extra effort. Niet alleen van jouw mensen tijdens de activiteit(en) zelf, om te beginnen bij jou als leidinggevende en het hele organisatiecomité. Lencioni vergelijkt teambuilding graag met een huwelijk: ‘Het gaat niet vanzelf en je moet eraan blijven werken.’

 Onthoud vooral waar het écht om draait: samenwerking oefenen. Want sterke teams boeken sterke resultaten. Wist je trouwens dat getalenteerde medewerkers die deel uitmaken van een hecht, effectief en leuk team, hun organisatie vrijwel nooit verlaten? Dat blijkt uit ons jarenlang onderzoek met prof. Anja Van den Broeck (KU Leuven). Je zet dus maar beter in op bewuste teambuilding. En, ja hoor, dat kan best een escape game of hindernissenparcours zijn. Zolang er maar goed over nagedacht is 😉.