Opinie: job crafting verandert de rol van HR niet

Bij ‘job crafting’, of nog iets ruimer ‘job sculpting’, zoeken werknemer en werkgever samen naar een manier om een job opnieuw vorm te geven. Voor HR komt daar heel wat maatwerk bij kijken. Kan HR dit aan of verdrinkt het in al die aanpassingen, verschuivingen en individualisering? Johan Defevere antwoordt.

Evenwicht people & organisation

‘Dit hoeft ons toch niet bang te maken? De rol van HR verandert niet met deze nieuwe trend. HR staat nog steeds in voor het evenwicht tussen ‘people’ & ‘organisation’. Tot recent werkte zowat alles organisatiegestuurd – functie- en taakbeschrijvingen sturen vanuit je organisatie incluis. De vertaalslag naar de competentie- en skill-ontwikkeling maken van je medewerker is steeds de rol van HR geweest. Zat de match mens-job niet meer goed, dan kon HR of de medewerker overtuigen om aan te sluiten bij de job of nieuwe opportuniteiten bekijken.’

Job crafting: wat is dat echt?

‘Verandert de rol van HR plots nu we vanuit het perspectief van de medewerker kijken? In de perceptie slaat de balans ineens over naar ‘people are in the lead’. Iedereen zou zelf gaan bepalen wat hij wel of niet doet. Is dit echt ‘job crafting’? De huidige benadering van specialisten komt niet overeen met die perceptie. De verwachtingen van medewerkers ook niet.

Job crafting betekent in de eerste plaats: je job positief kunnen beleven. De energiegevers groter maken dan de energievreters. Dit verandert niets aan de resultaten die je moet neerzetten. Het betekent wel dat je voor jezelf nagaat wat je moet doen om je doelen te halen.

Hoe ontstaan energievreters? Misschien omdat ze je niet vooruithelpen, misschien omdat … De ruimte krijgen om samen te werken, om mogelijkheden te vinden die je energie geven, dat is job crafting.’

Minder werk voor HR

‘De rol van HR verandert dus niet. Die blijft nog steeds ‘people’ en ‘organisation’ op elkaar laten aansluiten. Alleen kijken we er nu naar vanuit het perspectief van de medewerker. Dit stimuleren leidt straks misschien wel tot minder mutaties, minder stress, minder burn-out, minder verloop … Minder werk voor HR.

Maar. Met HR horen we wel onze organisatie bewust te maken van deze trend; ervoor te zorgen dat onze job crafters gehoord worden, als de dappere energizers die ze zijn. Onze organisatie kan zo mee bewegen.


De dialoog faciliteren tussen organisatie en job crafters – dat is een mooie uitdaging voor HR. 

"Als ik er zo over nadenk, wordt jobcraften een energiegever die ik graag toevoeg aan mijn HR-taken."

Johan Defevere

 

 

 

Lees meer:

Beter werken, Praktijk

We hebben hem! Gevonden, lang getest én goedgekeurd: een doodeenvoudige to-do lijst die je prioriteiten helder stelt én voor gemoedsrust zorgt. Wie had ooit gedacht dat die uit een keuken zou komen?

Beter werken, Praktijk

We hebben hem! Gevonden, lang getest én goedgekeurd: een doodeenvoudige to-do lijst die je prioriteiten helder stelt én voor gemoedsrust zorgt. Wie had ooit gedacht dat die uit een keuken zou komen?
meer

Inzichten en trends

Met enkele kleine, praktische ingrepen maak je als HR al heel wat mogelijk. Ook in onzekere corona-tijden.

Inzichten en trends

Met enkele kleine, praktische ingrepen maak je als HR al heel wat mogelijk. Ook in onzekere corona-tijden.
meer

Beter werken, Organisatie

Oef, het is zover: heel wat bedrijven kunnen weer opstarten. Terug naar business as usual, dan? Toch niet. Het is cruciaal dat de coronacurve blijft dalen. En dat kan onder meer door een veilige we...
meer