Opinie: tot waar gaat u met outsourcing in HR?

Op heel wat domeinen is outsourcing vandaag vanzelfsprekend geworden. Maar hoe past HR in deze trend? Marina Willecomme, HR Director Tempo-Team België, deelt haar visie. Aanpassen is de boodschap.

Er is niets nieuws aan HR outsourcing

Vandaag is het vanzelfsprekend geworden om schuldvordering, contact centers of accounting aan een externe partner toe te vertrouwen.

Misschien wilt u besparen, of bepaalde activiteiten aan experts overlaten om u weer op uw core business te kunnen concentreren. Want daar schuilt de uitdaging: uw marge verhogen en naar de essentie terugkeren in een omgeving die steeds competitiever wordt.

HR ontsnapt niet aan die trend en moet zich aanpassen. Outsourcing biedt zeer aantrekkelijke voordelen. Heel wat ondernemingen hebben dat goed begrepen vandaag en besteden al een deel van hun taken uit.

Rekrutering & selectie is zo'nboomend voorbeeld

Ondernemingen zoeken net daar de expertise op van een externe partner, omdat bepaalde profielen zo schaars zijn geworden dat parate kennis van nieuwe rekruteringskanalen onmisbaar is. Maar kijk toch maar uit: een kandidaat is meer dan de som van zijn of haar competenties. Qua persoonlijkheid moet de m/v ook in de onderneming passen. 

Daarom moet uw externe partner thuis zijn in de waarden van de onderneming. Aan HR-kant moet ook iedereen overtuigd zijn van de meerwaarde die outsourcing kan bieden.

Logisch, want het HR-team dat het proces leidt, speelt een doorslaggevende rol in het succes van het project. Ze zijn de essentiële link tussen de leverancier en de onderneming.

Het is duidelijk dat HR outsourcing complex is

Deze stappen zijn essentieel: het doel vastleggen, succescriteria bepalen, een leverancier vinden die zich de cultuur van de onderneming eigen wil maken, een partnerrelatie uitbouwen, en geregeld de samenwerking evalueren en bijsturen.

HR maakt structureel deel uit van een onderneming vandaag. Na decennia is het een echte "business partner" geworden.

Zijn zakelijke kennis speelt een sleutelrol in de strategie van de onderneming. Net daarom lijkt het strategisch moeilijk om HR volledig te outsourcen, ook al creëert dat voor een deel van de activiteiten echte meerwaarde.

Lees meer:

Beter werken, Praktijk

Hoe valt kritiek bij jou? Schiet je in een defensieve kramp, merk je dat het eerder verlammend werkt of ga je er net constructief mee om? Goed omgaan met kritiek is een belangrijk aspect van zelfzo...

Beter werken, Praktijk

Hoe valt kritiek bij jou? Schiet je in een defensieve kramp, merk je dat het eerder verlammend werkt of ga je er net constructief mee om? Goed omgaan met kritiek is een belangrijk aspect van zelfzo...
meer

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Niet dat in het Hoge Noorden alles rozegeur en maneschijn is op de arbeidsmarkt. Maar wat werkplezier betreft, doen ze het wel een pak beter dan wij. Wat kunnen we van die slimme Vikings leren?

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Niet dat in het Hoge Noorden alles rozegeur en maneschijn is op de arbeidsmarkt. Maar wat werkplezier betreft, doen ze het wel een pak beter dan wij. Wat kunnen we van die slimme Vikings leren?
meer

Beter werken, Organisatie, Praktijk

Werknemers zijn meer consument geworden, ook en zéker wat werk en werkgever betreft. De Belgische app Spencer transformeert interne communicatie: van push naar pull, en mobile first. En of dat wat ...
meer