Maar werken aan je werk loont volgens 2 op 3 werknemers

Twee op drie werknemers vinden het belangrijk om zichzelf en hun job te blijven ontwikkelen. Toch neemt slechts de helft (58%) het heft in eigen handen en brengt veranderingen aan in het takenpakket, werktijden en werklocatie. Dit boetseren van de job of ‘jobcrafting’ heeft heel wat positieve effecten. De bijna 2 op 3 werknemers die hun job zelf aansturen voelen zich meer betrokken op het werk, tegenover amper 1 op 10 van de collega’s die dit niet doen. Jobcrafters zijn ook gelukkiger (76% vs. 10%) en hebben een beter werk-privé evenwicht (70% vs. 13%). Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team* in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Zes op tien werkgevers staat open voor jobcrafting en geeft aan dat hun werknemers kunnen onderhandelen met hen over bepaalde aspecten van de job. Daarenboven zegt één op drie ook oor te hebben naar ideeën of kritiek van werknemers om hun jobinhoud bij te sturen. Daar staat echter tegenover dat in de praktijk 42% van de werknemers aangeven niet over de mogelijkheid te beschikken om hun job aan te passen aan de eigen capaciteiten en voorkeuren, waardoor zij niet optimaal kunnen functioneren. Zo zegt 72% van deze werknemers die geen kans krijgen om hun job zelf aan te sturen dat zij zich hierdoor niet kunnen ontplooien of doorgroeien bij hun werkgever. Verder geeft 75% aan dat het hen aan motivatie ontbreekt.

“Het is van belang dat werkgevers open staan voor dialoog met job crafters. Nu personeel schaars is kan het in handen nemen van het eigen werk een oplossing bieden om werknemers aan het bedrijf te binden en zo het intern potentieel optimaal te benutten. Door medewerkers meer controle te geven over hun job wordt hun perceptie over het werk en de organisatie positiever en stijgt hun betrokkenheid. Toch betekent jobcrafting niet dat je medewerkers zomaar alle beslissingen kunnen nemen. Als werkgever blijft het belangrijk om goede onderlinge afspraken te maken zodat de voorgestelde aanpassingen aansluiten bij je organisatiedoelstellingen", licht Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team, toe.

Je eigen job boetseren loont

Meer dan 7 op 10 werknemers zeggen duidelijke doelen en objectieven te stellen voor hun jobinhoud en manier van werken omdat dit cruciaal is om inhoudelijk interessant werk te leveren. Om dit concreet te maken onderhandelde 6 op 10 werknemers al met zijn werkgever over de job. Indien werknemers wijzigingen mogen aanbrengen binnen hun job kiezen de meesten ervoor om hun vakanties af te stemmen naar de eigen noden (38%), bijkomende verantwoordelijkheden op de nemen (36%) of om zichzelf bij te scholen (36%). 58% neemt ook de eigen werkplek in handen door deze te personaliseren en aan te passen aan hun behoeften en smaak.

Jobcrafters boetseren hun job omdat ze dan naar eigen zeggen beter presteren (60%), gezonder in hun vel zitten (59%), een job op hun maat willen creëren (57%) en hun werk meer laten aansluiten bij wat ze persoonlijk belangrijk vinden (55%). Het valt op dat ambtenaren vaker het roer in eigen handen nemen dan arbeiders of bedienden (64% vs. 57% vs. 55%).

Voor werknemers is jobcrafting dé ideale manier om de taken of aspecten van de job die hen minder goed liggen naar hun hand te zetten. Door zelf de regie in handen te nemen krijgen ze een job die uitstekend bij hen past en creëert dit positieve energie. Hierdoor kan jobcrafting het risico op burn-out en bore-out verminderen. Het zijn vaak kleine veranderen, die een grote impact hebben op het geluk. Bovendien vergt het hybride werken met heel wat nieuwe technologie steeds meer jobcrafting“, besluit prof. dr. Anja Van den Broeck.

*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,83% bij de werknemers en 6,16% bij de werkgevers. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.