leiding_geven
leiding_geven

Een coach? Dat was vroeger een koets die mensen van punt a naar b bracht. Dat is ook wat je doet bij coachend leidinggeven: je begeleidt je medewerkers naar jullie gemeenschappelijke doel. Niet door te zeggen: “Zo móet het.” Wel door je coachende kracht in te zetten, wij geven tips om die boven te halen.

Leidinggevende kwaliteiten: waarom kiezen voor coachen?

Empathisch, communicatief, transparant. Dat zijn de leidinggevende kwaliteiten die een manager moet hebben volgens de werknemers die we voor ons RED Report-onderzoek bevraagd hebben. Voor dat onderzoek werken we samen met professor Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven en auteur van het boek ‘Motiveren zonder controleren’.

quote icon

Het is belangrijk dat je als manager inzicht hebt in waarom coachend leidinggeven kan helpen. En waarom je medewerkers in het verhaal betrekken zinvol is.

Anja Van den Broeck
Arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven

Met een ‘Omdat ik het zeg’-stijl zet je mensen onder druk om iets te doen en spreek je niet de goede vorm van motivatie aan.

quote icon

Een salesverantwoordelijke in een schoenwinkel wil veel schoenen verkopen en klanten een goed gevoel geven. Dat lukt niet als hij/zij mensen onder druk zet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk schoenen te verkopen. En dat lukt ook niet als ze met een burn-out thuiszitten.

Mag je dan helemaal niets controleren?

Door druk te zetten, behaal je als leidinggevende je doelstellingen dus niet. Zo zal een magazijnier meer fouten maken en pakjes met de verkeerde chauffeur meegeven. Je kan een taak structureren en checken hoe het loopt. Dreigt het mis te gaan? Wees bereid om hulp aan te bieden in plaats van de zweep er nog wat meer op te leggen

Anja Van den Broeck
Arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven

🤔Hoe pak je het dan wel aan als een echte coach? Deze tips zetten je op weg om coachend leidinggeven onder de knie te krijgen 👇

1. Durf nog altijd op taken inzetten

Meer zelfs: het is je taak als leidinggevende om het met je medewerkers over taken te hebben. Tenslotte komen we naar het werk om samen dat ene doel te bereiken. 

Daarbij is het belangrijk om transparant te zijn: dit is wat ik van je verwacht. Verduidelijk je verwachtingen en geef tussentijdse feedback. Maar ook: zorg ervoor dat er genoeg ruimte is voor je mensen om ook zelf beslissingen te nemen.


2. Heb ook genoeg aandacht voor de individuele medewerker én voor welzijn!

En nee, het juiste evenwicht tussen aandacht voor taken en aandacht voor mensen is niet soft. We merken in onze bevraging dat medewerkers nood hebben aan empathie. Ze vragen: ‘Zie mij, hoor mij.’ 

Kijk naar wat je mensen nodig hebben om hun werk goed te doen. De ene heeft meer behoefte aan structuur of aan feedback. Coachend leidinggeven betekent hierop inspelen.

“Het juiste evenwicht tussen aandacht voor taken en aandacht voor mensen is niet soft.” 

Peil bijvoorbeeld naar de werkdruk. Je hoeft niet in alles mee te gaan, maar kan wel mee zoeken naar oplossingen. Wat kunnen je mensen aanpassen? Wat zou een eerste stap kunnen zijn? De meeste medewerkers appreciëren die menselijke aanpak enorm.3. Spreek de autonome/goede vorm van motivatie aan

Welke? De motivatie die vanuit je medewerkers zelf komt. Dat kan je stimuleren met deze 5 tips:

1. Wijs op het belang van de job 

Bijvoorbeeld: poetswerk is niet altijd even leuk, maar je helpt er mensen wel mee als hun huis aan de kant is.

2. Geef meer plezierige taken 

Wat je leuk vindt, bezorgt je meer werkplezier. Probeer te ontdekken wat leuk is voor je medewerker. En geef meer van dat soort taken en minder andere.

3. Maak werk van autonomie 

Laat je medewerker, in de mate van het mogelijke, zelf keuzes maken over hoe het werk gebeurt.

4. Zet in op competentie 

Zorg ervoor dat mensen kunnen bijleren, want ze worden getriggerd door nieuwe dingen te doen. Voorbeeld: laat een productieoperator ook eens aan een moeilijkere productielijn meewerken. 

5. Zoek verbinding 

Dat brengt ons terug bij het menselijke van leidinggeven: bouw een goede relatie met je medewerkers op en heb oog voor hun welzijn.

Leidinggevenden nodig om je teams te coachen?

Wij vinden voor jou mensen die gemotiveerd en positief zijn én door hun leidinggevende kwaliteiten jouw teams boven zichzelf doen uitstijgen. Vraagonder hier je nieuwe topper aan.