Communities bepalen mee wie we zijn als mens in ons dagelijkse leven, dus ook op de werkvloer wanneer we werknemer zijn. Door de juiste communities te organiseren, kan HR belangrijke strategische doelen helpen realiseren. Zo zou uw innovatieve kracht toenemen, wanneer u mensen samenbrengt die dezelfde ambities en doelen delen

Heel wat artikels hier op Team HR gaan dieper in op omgaan met diversiteit, samenwerking stimuleren, kennis delen, ruimte en vertrouwen krijgen - ja, zelfs de werkruimte inrichten - om als onderneming sterker te staan. Doel is innoveren, nieuwe producten en diensten uitvinden en bestaande vernieuwen, om uw concurrentiekracht te versterken.

Community building op de werkvloer

Maar wat betekent dat concreet voor uw organisatie? Dit interessante stuk op HBR geeft antwoord: de juiste mensen samenbrengen rond de juiste thema's en doelen. Dat blijkt een krachtige strategie.

Noem het gerust HR community building.
En voor verschillende doelen, zijn verschillende communities nodig.

Het meervoud van identiteit

Op zich is dat niet zo verbazingwekkend. Communities - gemeenschappen - zijn onlosmakelijk verbonden met onze identiteit als mens, en dus ook met onze rol als werknemer. Veel kans dat ze dus al een hele tijd leven op uw werkvloer.

Neem nu collega's die zich verenigen rond diversiteit, om culturele verschillen bespreekbaar te maken en eventuele conflicten op te lossen die daaruit ontstaan. Of een netwerk van leidinggevende vrouwen, die kennis delen om om te gaan met gender-gerelateerde thema's op de werkvloer.

Dat zijn 'communities van herkomst': ze bouwen op de fundamenten van onze identiteit, onze oorsprong: geslacht, ras, geloof, geboorteland.

We zijn hoe we groeien

Naarmate we evolueren, bouwen we ook 'groei-identiteiten' op, waarmee we onze emotionele behoeften vervullen. Die zijn gebaseerd op wat we graag doen, en wat niet. Op de werkvloer vertaalt zich dat in eerder losse, vaak spontane communities rond mensen die interesses delen. Samen sporten 's middags is zo'n typisch voorbeeld.

Mensen voelen zich er beter in, veiliger ook, en de kans is groter dat we zo ook mensen beter leren kennen die niet tot onze 'community van herkomst' horen.

Teambuilding events zijn een top-down poging om tussen collega's zo'n emotionele band te realiseren, maar u ziet meteen hoe spontane communities sterker staan en beter werken.

Ambitie-community

Een derde soort community is die van aspiratie en ambitie. De mensen die er deel van uitmaken kunnen heel verschillend zijn, maar wat ze gemeen hebben zijn ambitie, doelen en aspiratie: mensen werken er samen om een concrete intellectuele uitdaging of om een probleem binnen de onderneming op te lossen. Missie geslaagd? Dan wordt de community opgeheven.

Nog meer dan in de groei-community, kunnen mensen in deze tijdelijke gemeenschap heel verschillend zijn. Of het nu wegens locatie is, opleiding, taal, nationaliteit of positie binnen de onderneming - mensen blijven eerder geneigd om niet uit hun 'groep' te treden, en zo'n ambitie-groep kan als dwarsdoorsnede mensen samenbrengen die anders niet op dit niveau zouden samenwerken.

Om een ambitie-community te laten slagen, heeft u dit nodig:

*gemeenschappelijk doel
bottom-up of top-down - samen een bestaand probleem oplossen, nieuw project opstarten

*deelnemers op vrije basis
mensen nemen vrijwillig deel omdat ze graag hun schouders onder het thema willen zetten

*korte termijn
dit is geen nieuwe job, of loopbaan. Issue opgelost? Einde van de community. Als het besluit is dat er een nieuw team of product nodig is, wordt daarvoor een nieuw project opgestart

*links
aan verschillende communities deelnemen is prima; die links tussen groepen, en gedeelde, verschillende ervaringen en inzichten werken versterkend

*samenwerking
geen solorijders hier - samenwerken is de sleutel

Zonder management

Een eerder extreem voorbeeld is game studio Valve Corporation, waarin geen managementniveau meer bestaat. Elke werknemer beslist zelf waaraan hij of zij bijdraagt en op welke manier. Dat kan in groepsverband zijn, rond een specifieke opdracht, waarin hij als deel in een geheel functioneert, om zich daarna individueel op een andere taak te gooien. Dat weerspiegelt zich in hoe de kantoren zijn ingericht: de bureaus staan er op wielen, zodat je je op projectbasis van de ene naar de andere community of plaats naar kunt begeven.

Met ambitie-communities haalt u het meeste uit de kwaliteiten van uw werknemers. Als antwoord op klassieke samenwerkingsverbanden, nodigt u uw mensen uit tijdelijk hun comfortzone te verlaten en stimuleert u nieuwe kruisbestuivingen tussen verschillende afdelingen. En of dat uw strategische doelen ten goede komt.

Lees meer:

Beter werken, Praktijk

Hoe valt kritiek bij jou? Schiet je in een defensieve kramp, merk je dat het eerder verlammend werkt of ga je er net constructief mee om? Goed omgaan met kritiek is een belangrijk aspect van zelfzo...

Beter werken, Praktijk

Hoe valt kritiek bij jou? Schiet je in een defensieve kramp, merk je dat het eerder verlammend werkt of ga je er net constructief mee om? Goed omgaan met kritiek is een belangrijk aspect van zelfzo...
meer

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Niet dat in het Hoge Noorden alles rozegeur en maneschijn is op de arbeidsmarkt. Maar wat werkplezier betreft, doen ze het wel een pak beter dan wij. Wat kunnen we van die slimme Vikings leren?

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Niet dat in het Hoge Noorden alles rozegeur en maneschijn is op de arbeidsmarkt. Maar wat werkplezier betreft, doen ze het wel een pak beter dan wij. Wat kunnen we van die slimme Vikings leren?
meer

Beter werken, Organisatie, Praktijk

Werknemers zijn meer consument geworden, ook en zéker wat werk en werkgever betreft. De Belgische app Spencer transformeert interne communicatie: van push naar pull, en mobile first. En of dat wat ...
meer