6 misvattingen over creativiteit op het werk

Breng een aantal mensen bij elkaar. Brainstormen, maar. En je komt vanzelf tot creatieve en innovatieve ideeën. Zou mooi zijn, maar de realiteit is anders. Samen met Michaël Van Damme van The Forge, een spin-off van UGent, helpen we 6 hardnekkige misvattingen over samenwerken, creativiteit en innovatie de wereld van werk uit.

Door wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk, helpt The Forge bedrijven om werk te maken van innovatie en (gedrags)verandering. 

Managing partner en experimenteel psycholoog Michaël Van Damme is dan ook perfect geplaatst om enkele hardnekkige misverstanden over creatief zijn en innoveren uit de wereld te helpen.

Misvatting 1: zet experten samen en 1+1=3

We gaan er te makkelijk vanuit dat experten samenbrengen in een team automatisch teamwork en creativiteit oplevert. Maar uit onderzoek weten we dat mensen in groep vooral de neiging hebben om gemeenschappelijke kennis te delen. Niet onlogisch, want innovatieve ideeën in de groep durven gooien is een sociaal risico. Je kan erop afgerekend worden.

Wél doen: creëer een veilige context

Zorg er eerst voor dat de groep elkaar leert kennen en leert vertrouwen. Breek het ijs door bijvoorbeeld samen even te bewegen of een energizer-oefening te doen. In een halve minuut zoveel mogelijk woorden laten raden, bijvoorbeeld. Benadruk dat je als groep wil samenwerken en gebruik woorden die refereren naar de groep (wij, samen, groep). Zorg er ook voor dat iedereen zich in een heldere, gemeenschappelijke doelstelling kan vinden.

Misvatting 2: brainstormen doe je altijd in groep

Mensen gaan vaak onmiddellijk in groep brainstormen, terwijl onderzoek al lang heeft aangetoond dat dit niet zo efficiënt is. Ook hier speelt veiligheid een cruciale rol.

Wél doen: bereid individueel voor

Geef een duidelijke briefing vooraf. Laat je medewerkers als voorbereiding 5 ideeën bedenken en meenemen naar de brainstorm. Dit is een veilige manier voor hen om hun unieke kennis met de groep te delen. En zo draagt iedereen ook meer bij aan de brainstorm.

Misvatting 3: een sterk idee overtuigt altijd

Dat klopt helemaal niet. Hóe je iets zegt, heeft zelfs 3 keer meer impact dan wat je zegt. 

Een goed idee verkoopt zichzelf dus niet op basis van de argumentatie. Want gedrag wordt veel meer bepaald door de emotionele link die we met iets hebben dan door een rationeel argument.

Wél doen: verpak je inhoud interessant
Dat kan met de ‘charisma-technieken’. Zo zijn persoonlijke anekdotes een prima manier om een presentatie te starten.

Het publiek betrekken, kan door retorische vragen te stellen. Ook metaforen doen het altijd goed. En dat humor werkt, hoeven we je niet te vertellen.

Misvatting 4: een idee selecteren moet in consensus

Het mag ook niet té veilig worden. De groep steekt veel werk in het bedenken van ideeën, maar uiteindelijk kiezen we vaak niet de innovatiefste maar wel de meest uitvoerbare voorstellen.

Deze onuitgesproken sociale regels krijgen de bovenhand wanneer we stemmen of bolletjes plakken om de beste ideeën te selecteren.

Wél doen: stevig discussiëren en daarna handen schudden!

Laat je mensen hun favoriete idee uit de lijst halen en al wat uitwerken. Daarna moeten de teamleden elkaar proberen te overtuigen.  

Je zoekt zo eerder het constructieve conflict dan de consensus op. In een veilige omgeving haalt dat het beste in de groep naar boven.

Misvatting 5: ik moet mijn collega’s het vuur aan de schenen leggen

Ideeën sterven vaak een stille dood nadat er kritiek op losgelaten werd. Mensen denken dat ze kritisch moeten zijn en dat het denkproces daar stopt.

‘Er is geen budget’, is zo’n dooddoener.

Wél doen: meedenken, een alternatief voorstellen

Deze constructieve stap wordt helaas vaak vergeten. ‘Hoe kunnen we er wél budget voor verzamelen?’ ‘Wat als je zó bijstuurt?’ 

Leer je mensen om ‘wat als’-vragen te stellen en je komt tot 45% meer juiste beslissingen in groep.

Misvatting 6: financiële beloning is de beste erkenning

Een idee dat een succes is geworden, krijgt vaak alle aandacht. Maar daar dan ook nog eens een individuele, materiële beloning aan koppelen, werkt demotiverend voor de groep.

Wél doen: erkenning geven op teamniveau

Teams een budget geven om een activiteit te organiseren, is leuk. Toch blijft de erkenning op zich nog altijd de beste beloning.

En ook ideeën die het niet gehaald hebben, mogen in de verf gezet worden.

Daarmee geef je aan iedereen de belangrijke boodschap: je kan met een risicovol idee op de proppen komen en wordt daar zeker niet voor afgestraft.

Veiligheid voorop, weet je nog?

 

Lees meer:

Praktijk

Online Onboarden. Dat is iemand welkom aan boord heten via scherm. Héél anders dan in levenden lijve, dus. Waarop moet je letten? En hoe zorg je ervoor dat het een warm welkom is? Ook wij moesten r...

Praktijk

Online Onboarden. Dat is iemand welkom aan boord heten via scherm. Héél anders dan in levenden lijve, dus. Waarop moet je letten? En hoe zorg je ervoor dat het een warm welkom is? Ook wij moesten r...
meer

Praktijk

In mei 2020 stonden de sociale verkiezingen gepland. Maar het coronavirus stak daar een stokje voor. De verkiezingen zijn nu uitgesteld tot november. Wat betekent dit concreet? Onder meer voor het ...

Praktijk

In mei 2020 stonden de sociale verkiezingen gepland. Maar het coronavirus stak daar een stokje voor. De verkiezingen zijn nu uitgesteld tot november. Wat betekent dit concreet? Onder meer voor het ...
meer

Beter werken, Organisatie, Praktijk

Veilig werken staat in coronatijd natuurlijk hoog op jouw prioriteitenlijst (en op die van je mensen). Kan je daarbij nog wel wat praktisch advies gebruiken? Onze safety manager Pascal deelt met ve...
meer