Anders gaan leren: HR neemt het voortouw

Digitalisering, langer werken, anders werken en vooral je werk graag blijven doen: medewerkers wendbaar en tevreden houden is één van de grote uitdagingen van HR. Hoe pakken we dat bij Tempo-Team concreet aan?


Alvast niet door iedereen op vaste tijdstippen dezelfde opleiding aan te bieden. Onderzoek toont aan dat een formeel georganiseerd leertraject slechts een beperkt rendement heeft. Volgens het 70/20/10-principe leer je 70% van je tijd uit ervaring (terwijl je je job uitvoert), 20% uit informele feedback en coaching en maar 10% in formele opleidingen.

Tijd om het anders aan te pakken

Tijd om naar een continue, creatievere vorm van leren te evolueren waarbij de medewerker zelf het heft in handen neemt. Adviesbureau Mc Kinsey concludeerde in opdracht van Google dat we minstens een halve dag per week nieuwe dingen moeten blijven leren om op het werk helemaal mee te zijn.
Wij gaan bij Tempo-Team een stap verder: je kunt elke dag wel iets nieuws oppikken, en daarvoor hoef je niet eens in een opleidingslokaal te zitten. Iets lezen of opzoeken, kan ook. Zo is leren niet meer strikt afgebakend en maakt het deel uit van de dagelijkse praktijk. Onze aanpak zal er volgens ons toe leiden dat medewerkers meer wendbaar en flexibel worden − zodat ze zich kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving rondom hen. En daar komt ‘het Nieuwe Werken’ om de hoek kijken.

Het nieuwe leren is niet meer strikt afgebakend en maakt deel uit van de dagelijkse praktijk.

Medewerkers aan het stuur

Nieuwe tools, nieuwe processen, nieuwe wetgeving…: we stelden vast dat onze opleidingen niet altijd beantwoorden aan de snelheid en de noden van onze medewerkers.
Daarom introduceren we dit jaar ‘The future of learning’: we willen meer modulair werken en inzetten op nieuwe leervormen zoals e-learning, video en instructiefilmpjes… Door modulair te werken, komen we tegemoet aan vragen vanuit ons kantorennetwerk. Het is namelijk niet evident om je een hele dag vrij te maken voor een opleiding in Brussel.
Met onze Learning & Development afdeling bieden we omkadering en structuur, maar onze mensen kunnen zelf bepalen wanneer ze iets willen bijleren. Ze kijken wat er in het aanbod zit, zoeken er zelf informatie over op of spreken er collega’s over aan.

Onze mensen kunnen zelf bepalen wanneer ze iets willen bijleren. Ze kijken wat er in het aanbod zit, zoeken er zelf informatie over op of spreken er collega’s over aan

En de bestaande opleidingen?

Natuurlijk zullen onze medewerkers een aantal opleidingen nog altijd verplicht moeten volgen. Maar we herbekijken alle klassikale leeracties. Kunnen we bijvoorbeeld een tweedaagse opleiding terugbrengen tot één dag – waarbij mensen een aantal zaken zelf vooraf bekijken en zich er achteraf verder in verdiepen? We gooien de inhoud van de huidige opleidingen dus zeker niet weg, maar we willen mensen anders laten leren.

We herbekijken alle klassikale leeracties.

Denk er zelf eens over na

Leren kan op elk moment: in een vergadering, of door te zien wat er goed of fout gegaan is in een project. Reflecteren is een uiterst belangrijk stap in het leerproces. In onze nieuwe leercultuur willen we mensen de tijd geven om na te denken en zich zo te ontplooien. Om zelf dingen na te gaan. Om ze te checken met een collega. En om ze met elkaar te delen.
Dat past in ons verhaal van continue ontwikkeling, waar opleidingen niet altijd voorgekauwd zijn, maar we onze mensen eerder zullen vragen: denk er eens zelf over na hoe iets beter kan.

In onze nieuwe leercultuur willen we mensen de tijd geven om na te denken en zich zo te ontplooien. Om zelf dingen na te gaan. En om ze met collega’s te delen.

Anders leren leren: zo helpt HR

 • Creëer het kader
  maar laat uw medewerkers zo veel mogelijk zelf hun leermoment bepalen. 
 • Beperk het aantal klassikale leeracties
  maak werk van een informele leercultuur 
 • Zet in op modulair en online leren
  verken nieuwe leervormen 
 • Stimuleer feedback én delen
  onderling en met management. 
Lees meer:

Good Practices, Praktijk

Rekruteren in schaarste? Dat vraagt om een creatieve aanpak. Hoe wij onze klanten daarbij helpen? Wij zetten hun uitdagingen én onze antwoorden op een rij

Good Practices, Praktijk

Rekruteren in schaarste? Dat vraagt om een creatieve aanpak. Hoe wij onze klanten daarbij helpen? Wij zetten hun uitdagingen én onze antwoorden op een rij
meer

Good Practices, Praktijk, Inzichten en trends

Heel wat van uw toekomstige werknemers spijbelen om deel te nemen aan de klimaatmarsen. Staan we voor een maatschappelijk keerpunt? En kan, en moet HR mee uw organisatie duurzamer maken?

Good Practices, Praktijk, Inzichten en trends

Heel wat van uw toekomstige werknemers spijbelen om deel te nemen aan de klimaatmarsen. Staan we voor een maatschappelijk keerpunt? En kan, en moet HR mee uw organisatie duurzamer maken?
meer

Beter werken, HR strategie, Praktijk

Hoe tevreden en betrokken uw mensen zijn? Dat hangt zeker ook af van uw interne communicatie. Hoe bereikt u iedereen optimaal met de passende kanalen? Ook wanneer uw mensen decentraal werken? We ki...
meer