Ik wil mijn rechten uitoefenen

Mijn gegevens worden verwerkt conform het privacy statement van Tempo-Team. Via mijn online profiel beheer ik zelf een groot deel van de over mij geregistreerde persoonsgegevens, waaronder mijn toestemming voor het ontvangen van marketingacties per e-mail of sms. Ik kan deze gegevens op elk moment zelf aanpassen of aanvullen. Mijn overige rechten (zie privacy statement) kan ik uitoefenen via dit formulier.

Mijn identiteit

Ik wil volgend recht uitoefenen (vink het gewenste vakje aan)

Mijn recht op verwijdering uitoefenen (right to be forgotten) toggle
Inzage in mijn gegevens toggle
Mijn recht op overdraagbaarheid uitoefenen toggleof


via volgend e-mailadres:
Recht op verbetering uitoefenen toggle

Geen publicitaire e-mails meer ontvangen toggle
Het bezwaar om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor promoties en marketingacties van Tempo-Team kan ik uitoefenen via mijn consultant in mijn Tempo-Team kantoor of via mijn online My Jobspace profiel. De mails in het kader van mijn zoektocht (vacatures) naar werk zal ik wel blijven krijgen. Als ik dit wil bespreken, neem ik contact met mijn consultant. Ik kan ook mijn contactvoorkeuren aanpassen in My Jobspace profiel.
Bezwaar tegen verwerkingen die Tempo-Team doet op basis van zijn gerechtvaardigde belangen of deze van een derde of beperking van de verwerking van mijn persoonsgegevens (zie privacy statement) moeten worden uitgeoefend via ofwel mijn recht op beperking of mijn recht van verzet (zie hieronder).
Mijn recht op bezwaar uitoefenen toggle


om de volgende redenen die verband houden met mijn specifieke situatie:

Mijn recht op beperking uitoefenen toggle
Ik vraag de beperking van de verwerking van mijn persoonsgegevens om een van de volgende 4 redenen :
  1. Ik heb de verbetering van mijn gegevens aangevraagd, en ik wacht op een antwoord van Tempo-Team;
  2. De verwerking van mijn gegevens is onrechtmatig, maar ik wens niet dat mijn gegevens verwijderd worden, gelieve hierbij duidelijk aan te geven over welke verwerking van jouw gegevens het gaat.
  3. Ik wens dat Tempo-Team mijn gegevens bijhoudt omdat dit nodig is voor een rechtsvordering;
  4. Ik heb mijn recht op bezwaar al uitgeoefend, maar wacht nog op een antwoord van Tempo-Team.

Zodra je op verzenden klikt, wordt je formulier doorgestuurd naar onze afdeling 'privacy' die je aanvraag zal behandelen en je binnen de wettelijke termijn (1 maand na ontvangst van je formulier) het resultaat zal meedelen via het door jou in dit formulier opgegeven e-mailadres.
Opgelet: in sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen) zal je je rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom dit niet kan.
Indien je een klacht wenst in te dienen omtrent de dienstverlening van Tempo-Team, kan je dit hier doen.
annuleren