Alle persoonsgegevens, cv’s, kopies van diploma’s, documenten, testresultaten, werkervaringen, enz. die ik online via My Job Space, per mail, sms, mondeling (telefonisch, op jobbeurzen, in een kantoor, …) of op enige andere wijze aan Tempo-Team bezorg of laat bezorgen door anderen, mogen door de verschillende vennootschappen van Tempo-Team (Tempo-Team nv, Tempo-Team at Home nv (Tempo-Team Dienstencheques), Tempo-Team Construct nv) verzameld, verwerkt en gebruikt worden om mij te begeleiden en te bemiddelen in mijn zoektocht naar werk.

Deze arbeidsbemiddeling kan onder meer omvatten: het bepalen van mijn profiel en het beoordelen van mijn geschiktheid als kandidaat voor bepaalde functies (als uitzendkracht, huishoudhulp, vaste of tijdelijke medewerker bij één van de klanten van Tempo-Team of bij Tempo-Team zelf), het verwerken van de resultaten van eventueel van mij afgenomen testen (online persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments, …), het aanbieden van (korte) ondersteunende opleidingen, het doorsturen van vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail of sms, en ook het actief voorstellen van mijn cv bij opdrachtgevers en klanten van Tempo-Team.

Een deel van de gegevens die ik moet opgeven (vb. identiteit, opleiding, werkervaring, …) zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Tempo-Team. Aanvullende gegevens (vb. referenties, eigen voorkeuren voor bepaalde functies, motivatiebrief, volledig cv, …) zijn niet verplicht, maar kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening van Tempo-Team beter te kunnen afstemmen op mijn wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of klanten van Tempo-Team naar wie ik kan bemiddeld worden. Als ik ervoor kies om Tempo-Team mijn gegevens te verstrekken, mag Tempo-Team deze gegevens gebruiken en delen met klanten en opdrachtgevers.

Ik ben zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die ik aan Tempo-Team verstrek in mijn online profiel op My Job Space. Ik heb er ook alle belang bij om elke wijziging in alle andere gegevens steeds zo snel mogelijk door te geven aan mijn consultant in een Tempo-Team-kantoor.

Indien ik niet langer door Tempo-Team bemiddeld zou willen worden, kan ik mijn toestemming om mijn gegevens te gebruiken, intrekken en vragen om mijn bemiddelingsdossier te verwijderen.

Meer informatie, ook over latere verwerking van mijn gegevens voor andere doelen (vb. tewerkstelling) of over mijn privacyrechten, kan ik lezen in het privacy statement van Tempo-Team. Dit privacy statement kan ik terugvinden in mijn online profiel op My Job Space, op de privacypagina op de website www.tempo-team.be of bij mijn consultant in een Tempo-Team-kantoor.

Ga terug naar My Job Space