Wie ben je?

Wat wie in elke situatie doen om uw privacy te beschermen

Uw privacy is belangrijk voor ons

Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen wanneer je onze website bezoekt, onze mobiele app gebruikt, en wanneer we jou onze diensten verlenen: rekrutering, bemiddeling, projectsourcing, search & selection, trainingen, outsourcing, interim management en huishoudhulp. Daarnaast is hij van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze zakenrelaties (klanten, PAB's, consultants, leveranciers, influentials, ...). 

De groep Randstad hecht veel belang aan de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd, verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Deze Privacy Statement legt uit wie we zijn, voor welke doeleinden we je persoonsgegevens kunnen gebruiken, hoe we ze verwerken, met wie we ze delen (klanten, dienstverleners en/of andere bedrijven van de groep Randstad), naar waar ze overgedragen worden of waar ze geraadpleegd kunnen worden, en wat jouw rechten zijn.