werkplezier
werkplezier

Ontevredenheid over werk-privé balans, werkinhoud en groeikansen is belangrijkste stoorzender voor werkplezier

35% van de werknemers geeft zijn of haar werkplezier erg lage punten (tussen 0 en 6 op 10). Deze groep scoort ook lager op mentaal welzijn en is vaker afwezig op het werk dan hun collega’s die wel plezier aan hun werk beleven. Tempo-Team onderzocht in samenwerking met Prof. Anja Van den Broeck van de KU Leuven de belangrijkste redenen voor dat tekort aan werkplezier en brengt zo mogelijke oplossingen in kaart. Deze zijn gepubliceerd in een handige werkpleziergids die vandaag verschijnt.

Wie weinig plezier vindt op zijn werk rapporteert gemiddeld 13 dagen per jaar afwezig te zijn (buiten de vakanties om). Terwijl wie plezier heeft op het werk maar 8 dagen afwezig is. Verder was 10% van de werknemers die het werk niet plezierig vinden het afgelopen jaar afwezig door mentale problemen. Bij de groep die wel plezier beleeft aan het werk is dit slechts 6%. Er is dus een duidelijk verband tussen werkplezier, mentale gezondheid en absenteïsme.

quote icon

Werkplezier en -welzijn zijn meer dan alleen “fun op het werk” door teambuilding, sport of gezonde snacks. Het gaat vooral over het werk op zich: daarin jezelf kunnen zijn, dingen doen die waardevol, leuk of interessant zijn. Internationaal onderzoek* toont aan dat wie geboeid is door het werk, meer plezier heeft, meer mentaal welzijn ervaart, minder kans maakt op burn-out en kwaliteitsvol werk aflevert. Nieuwsgierig mogen zijn, nieuwe dingen ontdekken - hetzij op het werk zelf, hetzij in een opleiding - zijn hiervoor belangrijke hefbomen.

Anja Van den Broeck
Arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven

Investeren in de juiste mix

Werknemers die weinig plezier beleven aan hun werk zijn erg ontevreden over hun werkinhoud (77%) en -sfeer (75%), werk/privé-evenwicht (63%) en opleidings- en groeimogelijkheden (58%). Om hun werkplezier te bevorderen is het dus belangrijk om vooral te investeren in deze mix van werk/privé balans, werkinhoud en groeimogelijkheden.

Uit het onderzoek blijkt immers dat dit loont. Want werknemers die tevreden zijn over hun jobinhoud scoren hun werkplezier 7.6 op 10 tegenover 4.9 op 10 bij collega’s die dat niet zijn. Dit gaat eveneens op voor medewerkers met een goed werk/privé evenwicht. Zij geven hun werkplezier 7.4 op 10 tegenover 5.5 op 10 voor werknemers bij wie dat niet het geval is. Wie goede opleidings- en groeikansen krijgt, scoort werkplezier 7.8 op 10 tegenover 5.6 op 10 bij werknemers met weinig mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Een goede werksfeer tenslotte levert een werkplezierscore op van 7.6 op 10 tegenover 5.8 op 10 bij een negatieve werkomgeving.

quote icon

Werkplezier zorgt ervoor dat werknemers beter in hun vel zitten, productiever zijn en langer bij dezelfde werkgever blijven. Om daartoe te komen is het belangrijk dat werkgevers inzetten op de zogenaamde ‘werkpleziercocktail’ van balans, inhoud en groei. Bedrijven en organisaties waar de mensen veel plezier beleven aan hun werk zijn ook aantrekkelijker om nieuw talent aan te trekken. Dit is een extra voordeel in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Wim Van der Linden
Woordvoerder Tempo-Team

Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 arbeiders en bedienden en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd. De enquête werd uitgevoerd tussen 10 november 2022 en 1 december ​ 2022 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.

*Van den Broeck, A., Howard, J. L., Van Vaerenbergh, Y., Leroy, H., & Gagné, M. (2021). Beyond intrinsic and extrinsic motivation: A meta-analysis on self-determination theory’s multidimensional conceptualization of work motivation. Organizational Psychology Review, 11(3), 240-273.