Hoewel werkgevers voor de coronacrisis een hoge score van 7/10kregen van hun werknemers, daalde dit cijfer tot 6.3/10 in de periode na de lockdowns. Een derde van de werknemers is ontevreden over de controlerende aard van hun manager en ook de vertrouwensband met hun leidinggevende voldoet niet aan hun verwachtingen. Toch zegt 86% van de werknemers met een sterke band met hun manager, dat deze bijdraagt aan hun productiviteit en werkplezier. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven*.

Manager te vaak controlefreak en te weinig coach

Werknemers die een goede en duurzame relatie hebben met hun leidinggevende scoren hoog op motivatie (68%), geluk (71%), werkplezier (67%) en productiviteit (64%). Maar uit de bevraging blijkt dat de relatie tussen werknemers en hun leidinggevende erg broos is. Bijna één op vijf werknemers (19%) geeft aan sinds de coronapandemie minder vertrouwen te hebben in zijn werkgever. Ook geeft slechts de helft (55%) van hen toe tevreden te zijn met hun manager en een leidinggevende te hebben die bekommerd is om hun welzijn (56%). Opvallend is dat de vertrouwensband met de werkgever verzwakt naargelang de anciënniteit van de werknemers. Slechts 40% van de werknemers die meer dan 10 jaar in hetzelfde bedrijf werken zegt een goede band te hebben met hun leidinggevende, terwijl dit bij de starters nog bijna de helft is (48%).

Werkgevers overschatten goede relatie met werknemers

​Het valt op dat werkgevers de relatie met hun werknemers positiever inschatten dan hun medewerkers dat doen (60% vs. 52%). ​ Zo geeft 80% van de werkgevers aan wel begaan te zijn met het welzijn van zijn werknemers en 62% vindt zelfs dat men een sterke band heeft met hen. Dit terwijl slechts de helft van de werknemers zegt dat hun leidinggevende bekommerd is om hun welzijn (56%) en ​ bijna één op drie (27%) antwoordt geen vertrouwensband te hebben met hun leidinggevende. “We merken dat werkgevers de band met hun personeel door een te roze bril zien. Wat voor hen een goede en hechte relatie met hun medewerkers lijkt, wordt door de werknemers zelf eerder als oppervlakkig gezien. Werkgevers staan dus voor de uitdaging die kloof te dichten. Daarom is het voor hen van belang om zich te blijven openstellen naar hun werknemers toe. Een eerst cruciale stap hierbij is het aangaan van gesprekken op de werkvloer en het bieden van een luisterend oor”, aldus Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

Over-controlerende manager demotiveert

​Wanneer er gevraagd wordt naar de eigenschappen van een goede coachende leidinggevende geven werknemers aan dat een goede communicatie en transparantie (57%), waardering (50%) en het bieden van een luisterend oor van belang zijn. Daarnaast dragen werknemers een eerlijke werkgever ook hoog in het vaandel (47%). Toch blijkt dat deze eigenschappen bij velen nog ontbreken. Zo zegt bijna 1 op 3 dat hun leidinggevende hun werk niet waardeert (30%), dat ze niet kunnen aankloppen bij hun manager wanneer ze hulp nodig hebben bij het uitoefenen van een taak (40%) en dat ze er niet bij terecht kunnen met emotionele problemen (53%). Volgens werknemers is er nog heel wat ruimte om de band en het wederzijds vertrouwen met hun leidinggevende te verbeteren. Zo geeft één op drie werknemers aan dat de focus van hun leidinggevenden nog te vaak op controle ligt en evenveel werkgevers geven dat ook toe (32%). "Alleen of vooral inzetten op controle creëert geen betere werknemers. Integendeel, werknemers die stap voor stap opgevolgd worden in wat ze doen en zich steeds moeten verantwoorden zullen gedemotiveerd raken en enkel passief orders opvolgen. Toch zien we nog te veel micro-managers, zeker in de hybride werkcontext waarin we ons bevinden. Het loslaten van werknemers betekent echter niet dat de werkgever niet mag superviseren of zijn medewerkers volledig aan hun lot moet overlaten. Wel moet de leidinggevende zichzelf uitdagen om taakgerichtheid te combineren met een mensgerichte aanpak en voldoende ondersteuning. Het maken van duidelijke afspraken en het creëren van een wederzijdse vertrouwensband zijn daarom van doorslaggevend belang om het optimaal functioneren én het werkplezier van werknemers te stimuleren en zullen hun proactiviteit en engagement bevorderen", besluit arbeidsmotivatie-expert, Prof. Anja Van den Broeck (KU Leuven).

* Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,83% bij de werknemers en 6,16% bij de werkgevers. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.