Tempo-Team waakt over je veiligheid

Sommige jobs houden risico's in. Is dat het geval? Dan waakt Tempo-Team over je veiligheid en je gezondheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met de onderneming waar je als uitzendkracht werkt.

Preventie op het werk: daar begint alles mee

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom brengen we alle risico's zorgvuldig in kaart en werken we samen met onze partners duidelijke veiligheidsvoorschriften uit. Die worden schriftelijk vastgelegd in werkpostfiches. Die krijg je vooraf, zodat je alle preventieregels kent die je als uitzendkracht moet naleven. Geraak je toch betrokken bij een ongeval? Volg dan deze richtlijnen: 

Ongeval onderweg naar of van het werk 

  • Verwittig onmiddellijk Tempo-Team consultant of kantoor.
  • Laat het ongeval ook altijd door de politie, de hulpdiensten of door geïdentificeerde getuigen vaststellen - ook al is het niet ernstig. 
  • Noteer de identiteit van deze getuigen op het ongevallenformulier. 

Ongeval op of tijdens het werk: arbeidsongeval 

  • Verwittig meteen je Tempo-Team consultant of kantoor, zelfs als de gevolgen meevallen. 
  • Meld datum, uur, plaats, aard en oorzaak van het ongeval en verwondingen. 
  • Geef de adresgegevens van je ziekenfonds door, zodat de verzekeraar van Tempo-Team je ziekenfonds kan contacteren. 
  • Vraag om verzorging en laat het ongeval vaststellen door een dokter. 
  • Stuur de doktersbriefjes en onkostennota’s zo snel mogelijk naar Tempo-Team. 

Certificaten en opleidingen

Veiligheidsadvies alleen volstaat niet. Het bedrijf waar je terechtkomt, moet ook aan alle Belgische en Europese normen inzake veiligheid en hygiëne voldoen. Tempo-Team controleert of dit zo is, stuurt bij waar nodig en beschikt ook over de nodige certificaten om aanvullende opleidingen te geven.