moeilijke_gesprekken
moeilijke_gesprekken

Problemen groeien als je ze laat sudderen! Dus zit je met ergernis naar een collega toe? Hebben de werksfeer en je prestaties eronder te lijden? Krop die gevoelens dan niet op. De lucht klaart op na een open gesprek over een lastig onderwerp. Met deze tips pak je het constructief aan.💡

1. Praat met de juiste persoon 👐

Collega Y loopt er de kantjes vanaf en jij moet het werk dat zij laat liggen erbij nemen? Heel begrijpelijk dat je daar iets van wil zeggen. Maar doe dat tegen de juiste persoon! Als je Y’s werkhouding met twee andere collega’s bespreekt, zijn jullie aan het roddelen en da’s nefast voor de werksfeer.  

2. Elk gesprek op de juiste plek 🛋️

Een moeilijk gesprek voer je één-op-één, buiten gehoorsafstand en uit het gezichtsveld van de collega’s. Je wil dat je gesprekspartner zich openstelt voor je feedback en eerlijk naar zijn/haar gedrag kijkt. Dat gaat niet lukken als je iemand publiek terechtwijst. Zorg voor een veilige sfeer. 

3. Zorg voor glijmiddel 😀

Je weet wat Mary Poppins zingt: “Met een lepeltje suiker slikken we medicijnen door.” Val je collega niet aan met een waslijst van verwijten. Vraag liever om één enkele gedragsverandering en steek ook iets positiefs in het gesprek. Laat horen dat je – naast ergernis – ook waardering voelt voor je collega of begrip hebt voor diens situatie. Zo komt je boodschap beter binnen.  

4. Spreek persoonlijk en concreet 💬

Het is een kunst om de juiste toon te treffen in een moeilijk gesprek. Je bent goed op weg als je spreekt vanuit jezelf. Zeg liever: “Ik heb de indruk dat ik vaak losse eindjes van jou moet wegwerken” dan “Jij schuift bewust taken in mijn boot”. Ga voor één duidelijk voorbeeld en niet voor algemeenheden. Zeg liever: “Vorige dinsdag heb ik je werkbank opgeruimd” dan “Jij spurt altijd meteen naar huis.” 

5. Luisteren is het halve werk 👂 

Grote kans dat je het moeilijke gesprek hebt voorbereid. Toch is elk gesprek over een heet hangijzer... een gesprek! Steek dus geen toespraak af maar luister ook naar je gesprekspartner. Je mag wel assertief zijn en moet je niet laten onderbreken. Maar respect komt van twee kanten. Stap met een open geest en een portie luisterbereidheid in het gesprek.

6. Next steps? 🦶

Niemand heeft zin om een lastig gesprek een week later te moeten herhalen. Probeer dus af te ronden met een duidelijke afspraak. Is de probleemsituatie (‘er blijft werk liggen’ of ‘er wordt geroddeld’) voor iedereen duidelijk? Welke oplossing zien jullie voor de toekomst? En wie maakt welk goed voornemen? Spreek die dingen luidop uit.  

7. Zand erover! 🏁

Brachten jullie het gesprek tot een goed einde? Good job! Probeer de strubbeling nu snel te vergeten. Laat je ergernis varen en maak een nieuwe start. Om de werksfeer te boosten, moet je geloven dat mensen kunnen (en willen) veranderen. Laat het los – als een echte Disneyprinses (m/v/x).