Veiligheid en preventie bij Tempo-Team

Proactief beleid en VCU: wij zijn het veiligste uitzendbedrijf

Zowel de de frequentie- als de ernstgraad van de arbeidsongevallen bij Tempo-Team ligt meer dan 20% onder het sectorgemiddelde. Veiligheid op de werkvloer, daar besteden wij enorm veel aandacht aan. Wij streven ernaar het aantal arbeidsongevallen te doen dalen. Daardoor verminderen automatisch het absenteïsme en de uitzendkrachtenrotatie. Onze Manager Safety & Insurance vertelt in een Goed Gesprek hoe veiligheid bij ons altijd op de allereerste plaats komt.

Altijd samen met u

Omdat veiligheid zo belangrijk is, kiezen wij ervoor om alleen samen te werken met bedrijven die veiligheid ook als een prioriteit beschouwen. Zo werken we samen aan veiligheid met u:

 • informatie
  wij informeren u systematisch over ongevallen (telefonisch vóór de interne aangifte, u krijgt een kopie van de officiële aangifte, wij bezorgen u de statistieken die u wenst)
 • zoals u het ziet
  de samenwerking verloopt volgens uw wensen (assistentie bij opmaak werkpostfiches, onthaalsessies voor nieuwe opstarters of jobstudenten...). Onze samenwerking start altijd met een veiligheidsvergadering waar we concreet zoeken naar oplossingen voor werkkledij, gezondheidsbeoordeling, onthaal...
 • bij elk ernstig arbeidsongeval
  (volgens de wettelijke definitie): onze preventieadviseur neemt zo vlug mogelijk contact op met uw preventieadviseur om samen een uitgebreid verslag op te maken

Wilt u een hoog veiligheidsniveau bereiken? Maar staat uw veiligheidsbeleid nog niet helemaal op punt? Dan begeleiden we u graag om een optimale veiligheidscultuur te ontwikkelen.

Ontdek onze proactieve aanpak

Dit zijn de belangrijkste pijlers van ons veiligheidsbeleid:

 • focus op preventie-ondersteuning bij u, onze klant
  beperkt zich niet tot informatie en opleiding geven aan de uitzendkracht
 • inzet van doordachte en krachtige communicatiemiddelen
  om onze uitzendkrachten te sensibiliseren rond veiligheid
 • een veiligheidsopleiding op maat voor elke medewerker
  zo is iedereen bij Tempo-Team doordrongen van ons veiligheidsbeleid. Kantoren die proactief werken rond preventie worden beloond.
 • wij nemen onze verantwoordelijkheid op
  wordt een uitzendkracht van Tempo-Team toch slachtoffer van een (ernstig) arbeidsongeval? Dan bieden wij extra sociale, financiële, administratieve en morele ondersteuning. Wij doen er alles aan om de uitzendkracht met eventuele fysieke beperkingen te reïntegreren op de arbeidsmarkt.
 • Fraudebestrijding met een performant systeem
  opvallend lange afwezigheden volgen wij kort op.
 • Permanente monitoring van wettelijke verplichtingen
  wij streven permanent naar 100% ‘compliance’. Zo voldoen wij altijd aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van selectie, werkpostfiche en medisch onderzoek.
 • VCU-certificaat
  als een van de eerste uitzendbedrijven kunnen wij kunnen wij deze ‘Veiligheidschecklist voor uitzendkantoren’ voorleggen. Het is voor ons vooral een inspiratiebron om ons veiligheidsbeleid permanent te verbeteren. Aan elk kantoor, VCU-gecertificeerd of niet, vragen wij hetzelfde veiligheidsengagement.

VCU: uw extra veiligheidsgarantie

VCU is een officieel erkend veiligheidscertificaat, specifiek voor uitzendkantoren. Het omvat een checklist waaraan het uitzendkantoor moet voldoen om de kwaliteit van de geleverde service én uw productiviteit te waarborgen.

Dit zijn de voordelen voor u:

menselijk

zowel de uitzendkrachten als uw vaste medewerkers plukken de vruchten van uw streven naar veiligheid. En de integratie van uitzendkrachten verloopt een stuk vlotter.

financieel

een veilige werkomgeving vermindert het risico op ongevallen, werkonderbrekingen en ziektes.

beter imago

een gezond bedrijf, in alle opzichten, is goed voor uw imago. En het vormt een extra commerciële troef ten opzichte van uw eigen klanten.

goede sfeer

het is aangenaam werken in een bedrijf waar iedereen zich veilig voelt.

betere syndicale relaties

streven naar een gezonde, ongevalvrije werkomgeving bevordert de verhouding met de syndicale afvaardiging.

Werkpostfiches

Raadpleeg hier alle werkpostfiches!

Werkpostfiches

Meer informatie over veiligheid en preventie?

Neem snel contact op via uw dichtsbijzijnde Tempo-Team kantoor!

Een kantoor in uw buurt

Op zoek naar een medewerker?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.

Ik zoek een medewerker