Proactief beleid en VCU: wij zijn het veiligste uitzendbedrijf

Wist je dat zowel de frequentie- als de ernstgraad van de arbeidsongevallen bij Tempo-Team meer dan 20% onder het sectorgemiddelde ligt? Veiligheid op de werkvloer, daar besteden wij enorm veel aandacht aan. Wij streven ernaar het aantal arbeidsongevallen te doen dalen. Daardoor verminderen automatisch het absenteïsme en de uitzendkrachtenrotatie.

Altijd samen

Omdat veiligheid op het werk zo belangrijk is, kiezen wij ervoor om alleen samen te werken met bedrijven die veilig werken ook als een prioriteit beschouwen. Zo werken we samen aan veiligheid met je bedrijf:

 • Informatie: wij informeren je systematisch over werkongevallen (telefonisch vóór de interne aangifte, je krijgt een kopie van de officiële aangifte, wij bezorgen je de statistieken die je wenst).
 • Zoals je het ziet: de samenwerking verloopt volgens jouw wensen (assistentie bij opmaak werkpostfiches, onthaalsessies voor nieuwe opstarters of jobstudenten...). Onze samenwerking start altijd met een veiligheidsvergadering waar we concreet zoeken naar oplossingen voor werkkledij, gezondheidsbeoordeling, onthaal...
 • Bij elk ernstig arbeidsongeval (volgens de wettelijke definitie): onze preventieadviseur neemt zo vlug mogelijk contact op met jouw preventieadviseur om samen een uitgebreid verslag op te maken.

Wil je een hoog veiligheidsniveau bereiken? Maar staat jouw veiligheidsbeleid nog niet helemaal op punt? Dan begeleiden we je graag om een optimale veiligheidscultuur te ontwikkelen.

Ontdek onze proactieve aanpak

De belangrijkste pijlers van ons veiligheidsbeleid:

 • Focus op preventie-ondersteuning bij jou als klant: beperkt zich niet tot informatie en opleiding geven aan de uitzendkracht.
 • Inzet van doordachte en krachtige communicatiemiddelen: om onze uitzendkrachten te sensibiliseren rond veilig werken.
 • Een veiligheidsopleiding op maat voor elke medewerker: zo is iedereen bij Tempo-Team doordrongen van ons veiligheidsbeleid. Kantoren die proactief werken rond preventie en veiligheid op de werkvloer worden beloond.
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid op: wordt een uitzendkracht van Tempo-Team toch slachtoffer van een (ernstig) arbeidsongeval? Dan bieden wij financiële, administratieve en psychosociale ondersteuning. Wij doen er alles aan om de uitzendkracht met eventuele fysieke beperkingen te reïntegreren op de arbeidsmarkt.
 • Fraudebestrijding met een performant systeem: opvallend lange afwezigheden volgen wij kort op.
 • Permanente monitoring van wettelijke verplichtingen: wij streven permanent naar 100% ‘compliance’. Zo voldoen wij altijd aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van selectie, werkpostfiche en medisch onderzoek.
 • VCU-certificaat = veiligheid op de werkvloer: als één van de eerste uitzendbedrijven kunnen wij deze ‘Veiligheidschecklist voor uitzendkantoren’ voorleggen. Het is voor ons vooral een inspiratiebron om ons veiligheidsbeleid permanent te verbeteren. Aan elk kantoor, VCU-gecertificeerd of niet, vragen wij hetzelfde veiligheidsengagement.

VCU: jouw extra veiligheidsgarantie

VCU is een officieel erkend veiligheidscertificaat, specifiek voor uitzendkantoren. Het bevat een checklist waaraan het uitzendkantoor moet voldoen om de kwaliteit van de geleverde service én jouw productiviteit te waarborgen.

Dit zijn de voordelen voor je bedrijf:

 • Menselijk: zowel de uitzendkrachten als jouw vaste medewerkers plukken de vruchten van je streven naar veiligheid. En de onboarding/integratie van uitzendkrachten verloopt een stuk vlotter.
 • Financieel: een veilige werkomgeving vermindert het risico op arbeidsongevallen, werkonderbrekingen en ziektes.
 • Beter imago: een gezond bedrijf, in alle opzichten, is goed voor jouw imago. En het vormt een extra commerciële troef ten opzichte van je eigen klanten.
 • Goede sfeer: het is aangenaam werken in een bedrijf waar iedereen zich veilig voelt. Medewerkers willen blijven, want ze voelen zich ook op dat vlak verbonden.
 • Betere syndicale relaties: streven naar een gezonde, ongeval-vrije werkomgeving bevordert de verhouding met de syndicale afvaardiging.

Meer informatie over veiligheid en preventie?

Neem snel contact op met het dichtstbijzijnde Tempo-Team kantoor!

Een kantoor in je buurt