“Even aftikken, kortsluiten, parkeren en weer oppakken. Als we maar snel schakelen.” Verval je als HR-manager soms ook in kantoortaal? Dat kan helderder! Even iets kortsluiten tijdens de bila om het dan te parkeren? Euh… Excuseer? Kantoortaal kan zorgen voor een kloof tussen medewerkers. Zeker wanneer nieuwkomers in je team zitten. Dat vreet dan weer aan het werkplezier en maakt dat werknemers zich aan hun lot overgelaten voelen. Gebruik jij eigenlijk klare taal? Met dit overzicht is iedereen weer mee! 

Categorie: Sport

Kantoortaal:

 • Kort op de bal spelen
 • Snel schakelen
 • Dribbelen

Sportief, ja! Duidelijk? Tja, niet helemaal. 

Hoe zeg je ‘t anders?

Bijvoorbeeld: Laten we ons uiterste best doen dit zo snel mogelijk af te handelen. 

Categorie: Technische taal

Kantoortaal:

 • Inhaken
 • Oppakken
 • Sparren
 • Brainstormen
 • De vertaalslag maken
 • Kortsluiten
 • Aftoetsen
 • Aftikken

Van de sporthal naar de computerruimte. Kortsluiting? Waar?! 

Hoe zeg je ‘t anders?

Bijvoorbeeld: In deze meeting stellen we ideeën aan elkaar voor, en zorgen we dat we de vraag van de klant vandaag afronden. Iedereen akkoord? 

Categorie: Uitstel is afstel

Kantoortaal:

 • We nemen het mee
 • Parkeren
 • On hold zetten

Eerlijkheid duurt het langst, mensen! 

Hoe zeg je ‘t anders?

Bijvoorbeeld: Mooi idee, maar we zoeken een oplossing die dichter aanleunt bij onze vraag.

Categorie: Ik-hoorde-dit-in-een-webinar

Kantoortaal:

 • Agile
 • Lean
 • Scale
 • Scope
 • Synergie
 • Stand-up

Zitten we in een meeting of in een Amerikaanse hot yoga les?

Hoe zeg je ‘t anders?

Bijvoorbeeld: Voor deze termen kan je een verklarende woordenlijst maken voor alle nieuwkomers in je bedrijf die je meegeeft tijdens de onboarding.

Categorie: Afkortingen waar niemand achter vroeg

Kantoortaal:

 • Stavaza
 • Concullega
 • Bila
 • Trila

Hoe zeg je ‘t anders?

Bijvoorbeeld: Stand van zaken. Concurrentie. En… meetings. Bila en trila zijn gewoon… meetings. 

Als echte mensen praten op de werkvloer

Kantoorjargon kan, zeker voor nieuwe medewerkers, best overweldigend en verwarrend zijn. Zullen we van de nieuwste taaltrend mensentaal maken? Waarin we overleggen, ideeën uitwisselen en zeggen waar het op staat.  Zo zijn ook nieuwkomers meteen mee, en hebben ze geen woordenboek nodig om uit te pluizen waar iedereen het eigenlijk over heeft.