Hoe tevreden en betrokken uw mensen zijn? Dat hangt zeker ook af van uw interne communicatie. Hoe bereikt u iedereen optimaal met de passende kanalen? Ook wanneer uw mensen decentraal werken? We kijken bij onszelf binnen en vragen het aan Marianne Huyghebaert, manager internal communication bij Tempo-Team

Strategisch belangrijk

Interne communicatie louter een middel om uw medewerkers top-down te informeren? Vandaag willen uw mensen weten waar ze bij uw bedrijf hun schouders onder zetten en waarom ze dat doen.

Ook uw ‘hoe’ is cruciaal: hoe kunnen zij in hun job heel concreet bijdragen tot het grotere geheel? Weten dat hun job ertoe doet, is nu eenmaal belangrijk.

Door het ‘waarom’ en ‘hoe’ transparant te maken, hebben uw mensen bovendien meer affiniteit met ‘wat’ ze moeten doen.

Interne communicatie is dus strategisch belangrijk voor uw bedrijf. Het stelt u in staat om uw visie, missie en waarden helder te maken en uw medewerkers op één lijn te krijgen.

Zo voelt iedereen zich meer betrokken en heeft u meer kans dat uw mensen ambassadeurs worden. Dat helpt dan weer om talent aan boord te houden en aan te trekken.

Zo doen we dat bij Tempo-Team

“De menselijke connectie blijft het belangrijkste”

Meer dan 400 medewerkers verspreid over meer dan 100 kantoren en mensen die vaak op de baan zijn: Marianne Huyghebaert, manager internal communication bij Randstad Group, waar Tempo-Team deel van uitmaakt, legt uit hoe interne communicatie in zijn werk gaat.

Connect: statisch intranet

“Onze corporate communicatie − top-down informatie die iedereen moet weten − komt op ons intranet, Connect. Dat kan gaan over strategie, externe of interne campagnes (zoals mei plasticvrij), operationele tools, veranderingen, GDPR, beleid... Het team Internal Communication is de gatekeeper van intranet.

Wat op ons huidige Connect verschijnt, is voor iedereen zichtbaar. We kunnen niet in doelgroepen communiceren en er is ook geen mogelijkheid tot interactie. In het intranet waar we naartoe willen, moet dat zeker anders.”

Manager: eerste informatiebron

“Onze mensen duiden hun directe manager aan als hun voornaamste informatiebron. Al ben je nog zo gedigitaliseerd, de menselijke connectie blijft het belangrijkste.”

“In onze kantoren communiceert de Business Manager onze corporate communicatie rechtstreeks aan zijn/haar team. Zo kan hij/zij de boodschap meteen kaderen: wat is de strategie, waarom doen we het zo en welke acties/instructies zijn daaraan gekoppeld?”

De Business Manager kan corporate boodschappen meteen kaderen.

“Wat op het intranet verschijnt, ondersteunt veelal de mondelinge communicatie van de managers. Vanuit het team Internal Communication helpen wij managers door hen bijvoorbeeld een korte presentatie mee te geven.”

Google Forms: kort op de bal bevragen

“Vanuit Interne Communicatie meten wij heel vaak onmiddellijk na een publicatie, campagne of meeting met de manager of de boodschap juist geland is.

Google Forms is daar een goede tool voor. Je ziet meteen wie, wat, hoe antwoordt. En daarvan kun je diagrammen bekijken. Meestal stellen we een drietal vragen:
 

  1. Wat is de belangrijkste boodschap die jij van de meeting hebt opgepikt?
  2. Wat ga jij met deze boodschap doen in je dagelijkse job?
  3. In hoeverre zie jij het zitten om de opdracht waar we samen voor staan, mee te realiseren?

Onze mensen weten dat we ook echt iets met hun feedback doen. We proberen het beter of duidelijker te formuleren op intranet of geven tips mee aan diegene die de boodschap moet overbrengen. Soms experimenteren we met nieuwe communicatievormen.”