brown-out_feeling
brown-out_feeling

Burn-out en bore-out, we kennen deze ‘evil twin’ allang. Mensen ervaren dan te veel of net te weinig uitdaging in hun job. Veel sluwer is de nieuwste telg in de familie, de brown-out. Daarbij voelen mensen zich overwerkt, gedemotiveerd en futloos. Herken je dit bij één van je medewerkers? Dan is er goed nieuws: een brown-out is omkeerbaar. Áls je tijdig ingrijpt.

Brown-out, een purpose-probleem

Ook de brown-out is een energiestoornis en een spelbreker voor het mentale welzijn, net zoals een burn-out of bore-out. Waar de term vandaan komt? In de elektrotechniek is een ‘brown-out’ een spanningsdip in het elektriciteitsnet. Resultaat: een lichte stroompanne. Een metafoor die ook opgaat op de werkvloer, zo blijkt.

De brown-out is eigenlijk het kleine broertje van de burn-out. Het is een mildere variant, en de symptomen zijn subtieler. Medewerkers die lange uren draaien, maar tegelijk minder interesse in hun werk tonen en amper betrokken zijn… die zitten hoogstwaarschijnlijk in een brown-out. Ze ogen ontevreden, zijn teruggetrokken en lopen er vaak prikkelbaar of futloos bij. Maar waar het écht om draait: deze werknemers ervaren een gebrek aan zinvolle taken of ‘purpose’.

Ze zien het nut van hun job niet meer en hebben het gevoel dat hun taken niet langer overeenstemmen met hun persoonlijke waarden. Digitalisering, de vergroening, overnames, … Het kan er allemaal voor zorgen dat medewerkers op een bepaald moment geen voldoening meer vinden in hun job. Of dat ze niet meer hetzelfde belangrijk vinden of nastreven als hun werkgever. Ze belanden zo in een brown-out of, erger nog, een burn-out…

Voorkomen is beter dan genezen

Ook ons eigen onderzoek, in samenwerking met prof. Anja Van den Broeck (KU Leuven), toont aan dat betekenisvol werk een must voor werkplezier is. Naast een goed evenwicht tussen werk en privé en ruimte voor persoonlijke groei, vormt de jobinhoud hét basisingrediënt voor de werkpleziercocktail

quote icon

Wist je dat een vierde van de werknemers zijn job eentonig vindt en variatie mist? Pijnlijk, want betekenisvol en zinvol werk met een uitdagend takenpakket en voldoende afwisseling is net superbelangrijk voor werknemers. 

Medewerkers die hier belang aan hechten, geven hun werkplezier een score van 9 of zelfs hoger. Ontbreekt dit ingrediënt? Dan zit het werkplezier duidelijk niet goed. Met alle gevolgen van dien. Werknemers die hierdoor al in een brown-out zitten, belanden in een echte burn-out en vallen langdurig uit. En, even erg: goede en talentvolle mensen gaan ergens anders op zoek naar een betekenisvolle job. Zonde, toch? Je hebt er dus alle baat bij om de signalen van een brown-out op tijd te herkennen en erger te voorkomen.

Bye, bye brown-out én burn-out: 3 preventie-tips

Voel je dat jullie uit elkaar gegroeid zijn? Dan is het als leidinggevende hoog tijd om in te grijpen. Maar het mentaal welzijn van je medewerkers verhogen, vraagt wel wat inzet. Je komt er niet met een cursus mindfulness of een training stressmanagement. Alles begint bij een psychisch veilige omgeving*. Een betrokken leider pakt het daarbij anders en beter aan:

1. Toon aan waarom de job ertoe doet.

Binnen het bedrijf en breder dan dat. Je medewerkers willen deel uitmaken van iets dat groter is dan henzelf en bevestigd zien dat de inspanning die ze leveren van belang is. Voor hun eigen team, maar evengoed voor de organisatie of zelfs de maatschappij. Vertel hen waaróm ze een belangrijke schakel zijn en tot welke resultaten, groot of klein, hun werk leidt.

2. Laat je mensen nieuwe dingen doen. 

Zet in op hun competenties en daag hen uit, hoe eenvoudig sommige taken ook mogen lijken. Zo vergroten ze hun kennis en expertise. Gun hen ook de ruimte om te bepalen hóe ze hun werk kunnen doen. Geef hen bijvoorbeeld zelf de verantwoordelijkheid over (een deel van) hun jobinhoud, planning of timing. Betrek hen niet alleen bij beslissingen over hun eigen werk, maar ook die van het team en het bedrijf. En vraag hen geregeld om hun advies of mening, dat werkt verbindend.

3. Serveer ook de andere 2 ingrediënten: balans en groei. 

Werk actief aan een goeie werk-privébalans bij je werknemers. Loopt één van hen over van de stress door het woon-werktraject? Misschien lost wat vaker kunnen thuiswerken al veel op. Heeft een collega moeite om zijn laptop dicht te klappen na de uren? Bekijk hoe jullie de grens tussen thuis en het werk beter kunnen afbakenen. Praten helpt, en samen zoeken naar oplossingen die voor jullie beiden werken zéker.

Tot slot: medewerkers die hun vaardigheden volledig voor hun werk kunnen inzetten en hierin beter worden, zijn productiever. Zorg daarom voor voldoende ontwikkelmogelijkheden voor je mensen, zowel op de werkplek als daarbuiten. Jouw waardering en erkenning zijn daarbij essentieel, net zoals voldoende feedback.

Natuurlijk kan je als werkgever nog veel meer doen om je mensen goed in hun (werk)vel te laten voelen. In onze werkpleziergids vind je nog heel wat extra tips om mentaal welzijn en werkplezier structureel in je beleid in te bouwen: de meest efficiënte strategie om een brown-out én burn-out tegen te gaan!

*Onze blog ‘Hoe voel je je nu echt?’ al gelezen? Daarin vertelt Ann De Bisschop, auteur van het boek ‘Wellbeing is winst’, waarom dit zo belangrijk is en hoe je zo’n warme veilige atmosfeer creëert.