Werken met werkende ouders: 10 actiepunten

Werk en gezin combineren: makkelijk is het niet. Zeker niet wanneer je werknemers ouders met jonge kinderen zijn. Kleine(re) kinderen in huis, dat vraagt om een hele aanpassing. Tel die extra druk thuis bij de werkdruk en het risico om uit balans te geraken, neemt toe.

Zeker wanneer de ouders thuis een tijd lang minder slapen omdat ze baby’s hebben, of wanneer ze door een periode heen gaan waarin het thuis allemaal niet meer zo goed lukt om het evenwicht te bewaren.

HR kan met een aangepast beleid ouders met kinderen helpen. Sterker nog, 'een beleid dat rekening houdt met de zorgtaken die werknemers thuis hebben', zegt Marjorie Blomme van vzw Amazone (Kruispunt Gendergelijkheid), 'verhoogt onder meer de betrokkenheid, de tevredenheid en voorkomt verzuim.'

Met deze 10 praktische tips kunt u ouders met kinderen helpen

 

Gesprek: ‘Een oudervriendelijk bedrijf levert gelukkige werknemers op’

Amazone lanceerde een label ‘Oudervriendelijk bedrijf’. Wanneer is een bedrijf oudervriendelijk? Wij vragen het aan Marjorie Blomme.

Waarom was het nodig om het label ‘Oudervriendelijk bedrijf’ in het leven te roepen?

Uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk een probleem is met ouders (vrouwen en mannen die een betere regeling wensen van de combinatie werk en privé) op de werkvloer. Dat hebben we niet alleen uit eigen focusgroepen gedistilleerd, maar ook uit extern wetenschappelijk onderzoek.

Het komt erop neer dat de praktische beslommeringen en uitdagingen soms heel zwaar doorwegen. Als je niet op het begrip van je werkgever kunt rekenen, dan krijg je een dilemma tussen je kind(eren) en het werk.

Het punt is dat vrouwen en mannen niet zouden moeten kiezen tussen hun gezin of hun job. Een ‘gezinsvriendelijke’ werkgever heeft er veel mee te maken of je beide rollen naar behoren kunt invullen.

Bij Amazone wilden we het verhaal dus op een positieve manier brengen: niet uitgaan van het feit dat veel bedrijven gezinsonvriendelijk zouden zijn, maar bedrijven belonen als ze wél gezinsvriendelijke acties ondernemen.

Merken jullie een verschil in hoe mannen en vrouwen de combinatie werk en gezin beleven?

Eigen onderzoek toont aan dat 41% van de vrouwen die deeltijds werken dat doen om voor hun kinderen of ouders te zorgen, tegenover maar 23% van de mannen. Eén vrouw op vier geeft aan dat het vrouw zijn een obstakel is voor haar carrière.

Vrouwen hebben het gevoel dat mannen het gemakkelijker hebben op professioneel gebied, omdat er minder van hen verwacht wordt dat ze hun tijd gelijkmatig verdelen tussen werk en gezin. Mannen die dat toch doen, krijgen van werkgeverszijde vaker het signaal dat ze niet genoeg investeren in hun professionele activiteiten.

Wat houdt het label ‘oudervriendelijk bedrijf’ in?

Dat label kaderde in onze actie #KinderenToegelaten waarmee we wilden aantonen dat het ouderschap en het professionele leven kunnen samengaan. We stelden een charter op waarin bedrijven, als ze het ondertekenden, zich engageerden om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Oudervriendelijke bedrijven kregen van ons het logo #KinderenToegelaten. Hiermee gaven ze aan dat ze ouderschapsdiscriminatie op het werk actief willen terugdringen.

Ondernemingen zoals Accenture, BNP Paribas Fortis, Deloitte, Ethias en Durabilis gingen hierop in. Wij hopen dat ze met het logo ook andere bedrijven inspireren. Recent kregen we de vraag van de stad Spa om het charter te ondertekenen en het logo te krijgen.

Wat moeten bedrijven doen om het label te verdienen?

Ze moeten goede praktijken kunnen voorleggen. Zo organiseert Ethias kinderopvang voor zieke kinderen op kosten van de firma. En het bedrijf geeft mannelijke werknemers informatie over de mogelijkheden van tijdskrediet en ouderschapsverlof.

Ook de FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft een sociale dienst die werknemers toelaat een beroep te doen op kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Ouders kunnen ook tijdelijk onbetaald verlof nemen tijdens schoolvakanties.

Wat levert het bedrijven op om oudervriendelijk te zijn?

Een gezinsvriendelijk logo zoals het onze is goed voor het imago van bedrijven. Het trekt getalenteerde vrouwen en mannen aan die weten dat ze zowel hun professionele capaciteiten als hun privéleven kunnen ontwikkelen in de mate waarin zij dat nodig achten.

Een oudervriendelijk beleid levert gelukkige werknemers op die productiever en loyaler zijn. Ze zijn meer geneigd om ook op lange termijn trouw te blijven aan hun werkgever.’Bron: HBR.org | Ondernemenmetpersoneel.nl

Thuisoppasdienst voor zieke kinderen

Met Tempo-Team Childcare kunt u uw werkende ouders helpen. Hebben ze zieke kinderen thuis, maar geen opvang?

Met onze thuisoppasdienst staat er snel iemand klaar. Zo kunnen ouders alsnog naar het werk komen mét een gerust hart.

“Gelukkig is het nieuwe werken : de HR-trends voor 2017”

6 op 10 werknemers vinden verandering een goede zaak. Zowel voor het bedrijf als voor henzelf. Dat leest u in ons zevende RED Report, dat i.s.m. iVOX de maat neemt van HR-uitdagingen in ons land vandaag. Van omgaan met verandering tot rekrutering en geluk op de werkvloer: RED Report staat voor cijfers, inzichten.

Vraag hier uw exemplaar van ons Red Report aan

Lees meer:

Beter werken

Breng een aantal mensen bij elkaar. Brainstormen, maar. En je komt vanzelf tot creatieve en innovatieve ideeën. Zou mooi zijn, maar de realiteit is anders. Samen met Michaël Van Damme van The Forge...

Beter werken

Breng een aantal mensen bij elkaar. Brainstormen, maar. En je komt vanzelf tot creatieve en innovatieve ideeën. Zou mooi zijn, maar de realiteit is anders. Samen met Michaël Van Damme van The Forge...
meer

Beter werken, Praktijk

Hoe valt kritiek bij jou? Schiet je in een defensieve kramp, merk je dat het eerder verlammend werkt of ga je er net constructief mee om? Goed omgaan met kritiek is een belangrijk aspect van zelfzo...

Beter werken, Praktijk

Hoe valt kritiek bij jou? Schiet je in een defensieve kramp, merk je dat het eerder verlammend werkt of ga je er net constructief mee om? Goed omgaan met kritiek is een belangrijk aspect van zelfzo...
meer

Beter werken, Praktijk, Inzichten en trends

Niet dat in het Hoge Noorden alles rozegeur en maneschijn is op de arbeidsmarkt. Maar wat werkplezier betreft, doen ze het wel een pak beter dan wij. Wat kunnen we van die slimme Vikings leren?
meer