Privacy statement

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen wanneer je onze website bezoekt, onze mobiele app gebruikt, en wanneer we jou onze diensten verlenen: rekrutering, bemiddeling, projectsourcing, search & selection, trainingen, outsourcing, interim management en huishoudhulp. Daarnaast is hij van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze zakenrelaties (klanten, PAB's, consultants, leveranciers, influentials, ...). 

De groep Randstad hecht veel belang aan de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd, verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Deze privacy statement legt uit wie we zijn, voor welke doeleinden we je persoonsgegevens kunnen gebruiken, hoe we ze verwerken, met wie we ze delen (klanten, dienstverleners en/of andere bedrijven van de groep Randstad), naar waar ze overgedragen worden of waar ze geraadpleegd kunnen worden, en wat jouw rechten zijn.

Over de groep Randstad

Alle bedrijven van de groep Randstad (in deze Privacy Statement “wij”, “Randstad” of 'groep Randstad' genoemd) zullen je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacy Statement (dergelijke persoonsgegevens kunnen soms ook 'informatie' genoemd worden). Hier vind je een lijst van de betreffende bedrijven.  

Tenzij hieronder anders aangegeven, is ieder bedrijf van de groep Randstad een verwerkingsverantwoordelijke ('verwerkingsverantwoordelijke' volgens de betekenis in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). 

Voor een efficiënte werking en beheer van onze activiteiten kunnen bedrijven van de groep Randstad in bepaalde gevallen gezamenlijk de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken). Verwerkingsactiviteiten waarbij de bedrijven van de groep Randstad gezamenlijk persoonsgegevens verwerken, houden bijvoorbeeld verband met het beheer van onze Misconduct Reporting Procedure en controles op sancties, die we samen met Randstad N.V., onze Nederlandse moedermaatschappij uitvoeren, of de activiteiten die gelinkt zijn aan Marketing of aan de IT diensten die we gezamenlijk met Randstad Group Belgium NV, onze Belgische moedermaatschappij uitvoeren. Neem contact met ons op (zie de onderstaande sectie 'Contact opnemen') als je meer informatie wenst over deze gezamenlijke verwerkingsactiviteiten, of als je een samenvatting wenst van de rollen en verantwoordelijkheden van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en/of als je je rechten inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen voor persoonsgegevens die gezamenlijk worden verwerkt.

Websitebezoeker

Wanneer je onze website bezoekt of een app van Randstad gebruikt, verzamelen we informatie over je apparaat, browser en de manier waarop je onze inhoud raadpleegt. We kunnen cookies gebruiken om deze persoonsgegevens te verzamelen.  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Dankzij cookies kan de website jouw handelingen en voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld je taalkeuze) en je herkennen wanneer je terugkeert. Op die manier kunnen we trends analyseren, je interesses bepalen, en onze website beheren zodat je er sneller op kunt surfen en een betere gebruikerservaring hebt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer je onze website bezoekt of een app van Randstad gebruikt, verzamelen we informatie over je apparaat, browser en de manier waarop je onze inhoud raadpleegt, zoals:

 • het IP-adres van je apparaat;
 • het IP-adres van je internetprovider;
 • de schermresolutie van je apparaat;
 • het type apparaat (unieke identificatiekenmerken van het apparaat);
 • de browser en de versie van het besturingssysteem;
 • geografische locatie (alleen het land);
 • taalvoorkeur;
 • de datum en het tijdstip van het websitebezoek;
 • het internetadres dat jou rechtstreeks naar onze website doorgestuurd heeft;
 • het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • de delen van de website die je bezocht hebt;
 • de webpagina's die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken;
 • de hyperlinks waarop je geklikt hebt;
 • het materiaal dat je naar onze website gestuurd hebt of van onze website gedownload hebt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als je onze verslagen of white papers wilt downloaden, als je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, evenementen en meldingen, of als je een vraag wilt stellen, kunnen we je verzoeken om gegevens zoals je naam, e-mailadres, functietitel en bedrijf door te geven via een formulier. Vanaf het moment dat je een van de bovengenoemde handelingen uitvoert, zullen we de hierboven genoemde informatie over je apparaat, browser, en de manier waarop je de inhoud op onze website gebruikt, rechtstreeks aan jou kunnen linken.

 

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

Randstad verwerkt je persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden:

Voor websitebeheer, systeemadministratie en beveiligingsdoeleinden (bijv. ook om technische en beveiligingsproblemen vast te stellen, het verkeer naar onze website te analyseren)

 • Gerechtvaardigde belangen voor het beheer en de beveiliging van onze website, en voor marketing- en communicatiestrategieën

Om de website te analyseren en de gebruikerservaring te optimaliseren (door te analyseren hoe onze pagina's bezocht worden, trends te analyseren, te observeren en te meten hoe onze bezoekers onze website gebruiken), en om de kwaliteit te verbeteren van de inhoud die we voor jou beschikbaar maken (bijv. vacatures)

 • In principe gebruiken we het gerechtvaardigde belang om onze website en onze marketing- en communicatiestrategie te verbeteren. Voor meer informatie kun je onze cookieverklaring raadplegen (hieronder).

Als je onze verslagen of white papers wilt downloaden, of als je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, evenementen en meldingen, of als je een webformulier invult, zullen we de door jou verstrekte informatie gebruiken om je de inhoud te sturen die je gevraagd hebt, om met je te communiceren (om je onder andere, indien je daarmee instemt, relevante informatie te sturen die interessant kan zijn voor jou) en om onze marketing- en communicatiestrategie te verbeteren.

  Randstad kan whitepapers, nieuwsbrieven, evenementen en meldingen verzenden indien je toestemming hebt gegeven om die te ontvangen. Als je geen interesse meer hebt in deze berichten van Randstad, kun je je altijd uitschrijven voor dergelijke communicatie. 

  Randstad kan de informatie die je ons via een webformulier hebt bezorgd gebruiken om u te contacteren voor onze dienstverlening, op basis van ons gerechtvaardigd belang. Indien deze diensten u interesseren, zullen uw gegevens vervolgens verwerkt worden als “zakenrelatie”.

Om specifieke vragen te behandelen

 • Het gerechtvaardigde belang om onze website, marketing- en communicatiestrategie te verbeteren

Om samen te werken met wetshandhavingsinstanties/rechtbanken, om juridische geschillen/claims te beheren, en om meldingen te behandelen die via de Misconduct Reporting Procedure van Randstad binnengekomen zijn 

  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de bescherming van bedrijfsmiddelen, de bescherming van zijn juridische belangen, het beheer van juridische geschillen/claims, en de behandeling van meldingen over mogelijk wangedrag binnen of in verband met Randstad.

   

Onze cookies

In onze cookieverklaring vind je meer informatie over de cookies die we gebruiken, de doeleinden, en de geavanceerde instellingen om cookies te configureren of te verwijderen. 

Kandidaten

We gebruiken je persoonsgegevens om onze hr-diensten aan jou te verlenen, waaronder diensten in verband met uitzendarbeid, rekrutering, projectsourcing, search & selection, training en huishoudhulp (gezamenlijk 'Diensten' genoemd), zoals verder beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden. 

Randstad heeft een ambitieuze visie en realiseert die door op grote schaal te innoveren. We willen namelijk levenslange inzetbaarheid mogelijk maken en onze belofte van proactiviteit, transparantie en begeleiding waarmaken. Op die manier willen we tijdens de zoektocht naar een job een verrijkende talentervaring aanbieden, overal ter wereld.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen over jou

Over jou als kandidaat kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens - we kunnen je naam, contactgegevens (inclusief adres, vaste nummer en gsm-nummer), het land waar je woont, geboortedatum, titel, (in uitzonderlijke gevallen) geslacht, digitale handtekening, en nationaliteit (verplicht volgens de wetgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten, om te garanderen dat je toestemming hebt om in België te werken) verwerken.
 • Cv's en andere rekruteringsinformatie - we kunnen je cv, loopbaan, informatie over je vaardigheden, je ervaring en opleidingsniveau, talenkennis, werkvoorkeuren, informatie over je gepastheid als kandidaat zoals attesten en referenties (alleen met jouw toestemming), resultaten, informatie over je training en opleiding en/of tests/beoordelingen waaraan je zelf of via Randstad hebt deelgenomen, gegevens over het gebruik van je profiel, je handelingen op onze website (het bekijken van vacatures, sollicitaties, jobmeldingen en mededelingen gecreëerd via geautomatiseerde systemen) en andere relevante informatie (zoals je foto, video-introductie, aantekeningen van sollicitatiegesprekken, en persoonsgegevens die in de motivatiebrief staan of verzameld zijn tijdens het sollicitatieproces) verzamelen.
 • Informatie over verloning en uitkeringen - we kunnen persoonsgegevens verzamelen over je huidige verloning en uitkeringen, inclusief (maar niet beperkt tot) je huidige bonus, terugkerende betalingen en uitkeringen.
 • Identificatiemiddelen uitgegeven door de overheid - we kunnen, naargelang de wettelijke verplichtingen, identificatiemiddelen uitgegeven door de overheid verzamelen, inclusief (maar niet beperkt tot) je nationaal identificatienummer, INSZ-nummer en RSZ-nummer.
 • Documenten uitgegeven door de overheid - identiteitsbewijs, arbeidsvergunning en verblijfsvergunning (controle verplicht volgens de wet inzake tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten om er zeker van te zijn dat je toestemming hebt om in België te werken).
 • Foto's en videomateriaal - wanneer je deelneemt aan evenementen, vergaderingen, conferenties, enz. in verband met onze diensten, kunnen we foto's of video's van jou verwerken.
 • Bezoekersinformatie - wanneer je onze gebouwen betreedt, kunnen we om veiligheidsredenen je naam, contactgegevens, nummerplaat, en andere identificatiegegevens verzamelen. Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, kunnen we je om gezondheids- en veiligheidsredenen ook vragen om informatie over je gezondheid te verstrekken (inclusief informatie over virale infecties, de griep, enz.).
 • Informatie die jij kiest om met ons te delen - we kunnen bijkomende persoonsgegevens verwerken als je ervoor kiest om die met ons te delen.

We kunnen die gegevens rechtstreeks van jou of onrechtstreeks verkrijgen. In dat laatste geval zullen we je inlichten over het doel en de gegevensbronnen die we gebruiken, wanneer we met jou communiceren in verband met onze diensten (bijv. om je op de hoogte te brengen van een vacature), of in elk geval binnen de maand waarin we onrechtstreeks jouw gegevens verkregen hebben. We maken hierop een uitzondering als we onevenredige inspanningen moeten leveren om die informatie aan jou te verstrekken. In dat geval kunnen we alternatieve maatregelen treffen om je rechten en vrijheden te beschermen. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen indien je deze op publiekelijk op sociale media (bv. LinkedIn) hebt geplaatst, wat kan aangeven dat je geïnteresseerd bent in werk-gerelateerde dienstverlening. In dit geval zullen we jou eerst vragen of je geïnteresseerd bent om je bij ons te registreren in overeenstemming met onze voorwaarden, en met inachtneming van deze Privacy Statement. Indien je niet geïnteresseerd bent, zullen we een beperkte set aan gegevens van jou blijven verwerken, om zo jouw wens te kunnen naleven om niet meer door ons benaderd te worden.

 

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

Randstad verwerkt je persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden:

Om jou onze diensten te verlenen (o.a. om te matchen of je aan de klanten van de verschillende entiteiten van de groep Randstad voor te stellen, om sollicitatiegesprekken te voeren of beoordelingen uit te voeren). We kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken om jou op basis van je profiel jobs aan te bevelen, en om onze consultants in staat te stellen om je vacatures op maat, loopbaanadvies, omscholingsopties en inclusiviteit aan te bieden, om waar nodig bijscholing voor te stellen, en om je voor te stellen aan hr-managers.

 • De verwerking van jouw gegevens en het gebruik van geautomatiseerde systemen is noodzakelijk om je dienstverlening op maat aan te bieden, en is daarom gebaseerd op (pre)contractuele noodzaak.


Om systemen te trainen en bij te werken. Sommige systemen die we gebruiken om onze diensten aan te bieden, werken op basis van Machine Learning.  Deze technologie kan pas betrouwbaar werk leveren als ze getraind en bijgewerkt wordt met bestaande gegevens. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens op een geaggregeerde manier verwerken voor statistische doeleinden. 

 • Ons gerechtvaardigde belang bij het trainen en bijwerken van onze systemen. We hebben beperkende maatregelen getroffen om de impact op de privacy zo klein mogelijk te houden. Zo maken we informatie (waar mogelijk) anoniem en voorzien we een gemakkelijke manier om je keuzes ongedaan te maken.


Om analyses uit te voeren om inzicht te verkrijgen in onze dienstverlening en werking, zowel naar onze kandidaten, werknemers en zakelijke relaties. 

 • Ons gerechtvaardigd belang bij tot het verbeteren van onze dienstverlening en werking. We hebben beperkende maatregelen getroffen om de impact op de privacy zo klein mogelijk te houden. Zo maken we informatie (waar mogelijk) anoniem.


Om geschillen/claims te beheren, te procederen, en om meldingen af te handelen die via de Misconduct Reporting Procedure van Randstad binnengekomen zijn

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de bescherming van bedrijfsmiddelen, de bescherming van zijn juridische belangen, het beheer van juridische geschillen/claims, en de behandeling van meldingen over mogelijk wangedrag binnen of in verband met Randstad.


Om de wetgeving inzake arbeid, belastingen en sociale zekerheid en andere wettelijke of reglementaire verplichtingen na te leven (bijv. vereisten voor gelijke kansen en diversiteit op het werk, de tewerkstelling van buitenlandse werknemers)

 • De verwerking is noodzakelijk om de wettelijke verplichtingen op het vlak van werkgelegenheid en sociale zekerheid na te leven.


Om je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promoties/marketingcampagnes (vb. uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden, informatie over evenementen die we organiseren...) die voor jou interessant kunnen zijn

 • De toestemming die je ons hiervoor gegeven hebt (via je profiel op my Randstad of via je consultant in je Randstad-kantoor)


Om onze faciliteiten, veiligheid en noodplanning te beheren

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de beveiliging en bescherming van onze middelen, faciliteiten, informatiesystemen en onze mensen.

Om zakelijke transacties te verrichten (inclusief fusies, overnames en afsplitsingen)

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder het belang van Randstad bij de ontwikkeling van zijn activiteiten door middel van fusies, overnames en afsplitsingen.


Om Kandidaten enquêtes uit te voeren en voor statistische doeleinden

 • Gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze kandidaten te bevragen om zo hun noden beter te begrijpen, om onze dienstverlening te verbeteren, en om een goede relatie met onze kandidaten te onderhouden


Om onze activiteiten te promoten via verschillende media (sociale netwerken, website, ...)

 • Gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te promoten, kunnen we foto’s en videomateriaal van jou op onze evenementen, meetings, conferenties, enz. verwerken via verschillende vormen van media.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang je werkzoekend bent om onze dienstverlening uit te voeren overeenkomstig onze Gebruiksvoorwaarden. Dit betekent: 

 • dat je actief van onze dienstverlening wenst te genieten (je bent actief werkzoekend) en dat er interacties plaatsvinden in het kader van onze dienstverlening : je stuurt naar ons een e-mail of antwoordt op een e-mail van ons, je bewerkt je onlineprofiel, je bezoekt een van onze kantoren (fysiek of virtueel), of je telefoneert met ons ,...

of  

 • dat je wenst van onze minimale dienstverlening te blijven genieten, zelfs al wens je niet meer actief te worden benaderd (je bent passief werkzoekend)

Van zodra we een tijd geen interactie meer met jou hebben gehad, bewaren we je persoonsgegevens nog voor 48 maanden. Gedurende deze periode zullen we je jaarlijks contacteren om te vragen of je terug actief werkzoekend bent, of dat je wenst je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Reageer je niet op onze mails, beschouwen we dat je nog in onze database wilt blijven om van onze minimale dienstverlening te kunnen genieten. Aan het einde van de periode van 48 maanden zullen we je persoonsgegevens verwijderen. We bewaren wel nog enkele persoonsgegevens in het kader van bepaalde verjaringstermijnen voor 12 maanden. 

Indien wij beslissen om overeenkomstig onze Gebruiksvoorwaarden jou niet langer als actief werkzoekend te beschouwen, bewaren we jouw persoonsgegevens nog voor een periode van 12 maanden.

 

Social media

We gebruiken sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Instagram voor onze dienstverlening. Bij Meta kun je ons je persoonsgegevens rechtstreeks verstrekken indien een vacature interessant is voor jou. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben we een zogenaamde 'overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken' met Meta afgesloten. Hier kun je onze overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met Meta raadplegen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop Meta persoonsgegevens gebruikt (inclusief de rechtsgrond waarop Meta zich baseert en de manieren waarop je je rechten tegen Meta kunt uitoefenen).

Werkende

Zodra je voor een van de bedrijven van de Randstad groep begint te werken, kunnen we meer persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren als dat nodig is voor je tewerkstelling.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen over jou?

Wanneer je begint te werken voor een van de bedrijven van de Randstad groep, kunnen we persoonsgegevens over jou verzamelen, zoals:

 • Identificatiegegevens - we kunnen je naam, contactgegevens (inclusief adres, vaste nummer en gsm-nummer), staatsburgerschap en het land waar je woont, geboortedatum, titel, (in uitzonderlijke gevallen) geslacht, digitale handtekening en talenkennis verwerken.
 • Professionele informatie - we kunnen persoonsgegevens over je werk verzamelen, inclusief (maar niet beperkt tot) je functie, functiebeschrijving en locatie, je afdeling, professionele e-mailadres, hiërarchische positie en arbeidsstatus (voltijds, halftijds, enz.).
 • verplichte informatie in verband met tewerkstelling - diploma's, attesten, rijbewijs, enz.
 • Financiële informatie - financiële informatie inclusief (maar niet beperkt tot) je bankrekeningnummer, bankgegevens, btw-nummer.
 • Informatie over je verloning - we kunnen informatie over je verloning verwerken, inclusief (maar niet beperkt tot) terugkerende betalingen en uitkeringen, je bonus.
 • Informatie over je prestaties – informatie over je prestaties, inclusief (maar niet beperkt tot) informatie over je prestatiebeoordelingen.
 • Tuchtinformatie - informatie over tuchtmaatregelen die tegen jou getroffen zijn, indien van toepassing.
 • Informatie over klachten - om het melden van klachten en (vermoedelijk) wangedrag binnen de bedrijven van de groep Randstad te vergemakkelijken, hebben we specifieke kanalen ontwikkeld waar belanghebbenden hun zorgen kunnen uiten via lokale meldingsmechanismen op het niveau van de plaatselijke bedrijven van de groep Randstad. Ernstig wangedrag (inclusief klokkenluiden) kun je melden via de Integrity Line, dat is de meldingsinstantie van de groep Randstad. Wanneer we een klacht of een melding over (vermoedelijk) wangedrag ontvangen, kunnen we persoonsgegevens over de klager verzamelen, alsook over andere individuen die in de klacht vermeld worden, en over de persoon/personen die onderwerp is/zijn van de klacht en/of van het onderzoek naar de klacht. 
 • Identificatiemiddelen uitgegeven door de overheid - we kunnen identificatiemiddelen uitgegeven door de overheid verzamelen, inclusief (maar niet beperkt tot) je nationaal identificatienummer en RSZ-nummer, voor zover wettelijk vereist. Identiteitsdocumenten, arbeidsvergunningen, enz. 
 • Cv's en andere rekruteringsinformatie - je cv en andere relevante informatie (zoals je foto, aantekeningen van het sollicitatiegesprek, en informatie die je in je motivatiebrief of tijdens het sollicitatieproces verstrekt hebt). 
 • Reis- en onkostengegevens - informatie over de reis, het verblijf en de onkosten, inclusief (maar niet beperkt tot) het reisschema, hotels, en bonuskaarten voor reizen.
 • Informatie die je kiest om met ons te delen - informatie die jij kiest om met ons te delen, inclusief (maar niet beperkt tot) informatie die je deelt wanneer je een beroep doet op IT-ondersteuning of de hulplijn belt, en informatie over jezelf die je onthult door een webcam te gebruiken wanneer je met ons communiceert.
 • Voertuiginformatie - informatie over je eigen wagen of bedrijfswagen, inclusief (maar niet beperkt tot) je nummerplaat, parkeerbonnen en snelheidsboetes.
 • Foto's en videomateriaal - wanneer je deelneemt aan evenementen, vergaderingen, conferenties, enz. in verband met onze diensten, kunnen we foto's of video's van jou verwerken.
 • Informatie over gezin en personen ten laste - informatie over je gezin en personen ten laste, inclusief (maar niet beperkt tot) details over je gezinssamenstelling (naam, geslacht, leeftijd), eventuele 'specifieke behoeften' of opleidingsbehoeften van kinderen of personen ten laste, specifieke behoeften van bejaarde ouders, noodcontactgegevens. 
 • Informatie in verband met identificatie/kaarten voor toegangscontrole - werknemersidentificatie en kaarten voor toegangscontrole kunnen je naam, foto en werknemersnummer bevatten, en kunnen gelinkt worden aan andere gegevens die we al bijhouden (afdeling, telefoonnummer, nummerplaat).
 • Bewakingscamerabeelden - we kunnen beeldmateriaal van jou verwerken dat we opgenomen hebben met onze bewakingscamera's.
 • Enquêteresultaten - we kunnen je antwoorden op vragen in personeelsbevragingen verwerken.
 • Informatie in verband met je gebruik van apparaten en software van Randstad, en je toegang tot het netwerk van Randstad (inclusief de informatie die noodzakelijk is om jou toegang te geven tot verschillende IT tools en applicaties die beschikbaar worden gesteld door Randstad of derde partijen, en die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van je werk) - we kunnen informatie verwerken in verband met je gebruik van onze apparaten, toestellen en je toegang tot onze netwerken, inclusief (maar niet beperkt tot) je zoekgeschiedenis, je gebruik van e-maildiensten, internet en sociale media, uw toegangsgegevens tot uw account, hetzij op het werk, op onze apparatuur, of op een andere manier via onze netwerken. 
 • Bezoekersinformatie - wanneer je onze gebouwen betreedt, kunnen we om veiligheidsredenen je naam, contactgegevens, nummerplaat, identificatie enz. bijhouden. Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, kunnen we je om gezondheids- en veiligheidsredenen ook vragen om informatie over je gezondheid te verstrekken (inclusief informatie over virale infecties, de griep, enz.).
 • Speciale gegevenscategorieën, zoals: 
  • Informatie over je gezondheid - informatie over je gezondheid, inclusief (maar niet beperkt tot) informatie over letsels en blootstelling, ongevalsrapporten, handicap, ziekte, afwezigheden en zwangerschapsverlof, voor zover wettelijk verplicht.
  • Een uittreksel van het strafblad - voor zover wettelijk verplicht 
    

In de mate dat we deze speciale gegevenscategorieën verwerken, zullen we die informatie beschermen, beveiligen en gebruiken op een manier die overeenstemt met deze verklaring en de toepasselijke wetgeving.

Informatie over handelssancties die betrekking hebben op jou - we zouden kunnen nagaan of je een politiek prominente persoon of een SDN (Specially Designated National) bent, of op een andere manier onderworpen bent aan sancties opgelegd door de geldende wet- of regelgeving.

 

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

Randstad verwerkt je persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden:

Voor websitebeheer, systeemadministratie en beveiligingsdoeleinden (bijv. ook om technische en beveiligingsproblemen vast te stellen, het verkeer naar onze website te analyseren)

 • Gerechtvaardigde belangen voor het beheer en de beveiliging van onze website, en voor marketing- en communicatiestrategieën


Om de website te analyseren en de gebruikerservaring te optimaliseren (door te analyseren hoe onze pagina's bezocht worden, trends te analyseren, te observeren en te meten hoe onze bezoekers onze website gebruiken), en om de kwaliteit te verbeteren van de inhoud die we voor jou beschikbaar maken (bijv. vacatures)

 • In principe gebruiken we het gerechtvaardigde belang om onze website en onze marketing- en communicatiestrategie te verbeteren. Voor meer informatie kun je onze cookieverklaring raadplegen (hieronder).


Als je onze verslagen of white papers wilt downloaden, of als je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, evenementen en meldingen, of als je een webformulier invult, zullen we de door jou verstrekte informatie gebruiken om je de inhoud te sturen die je gevraagd hebt, om met je te communiceren (om je onder andere, indien je daarmee instemt, relevante informatie te sturen die interessant kan zijn voor jou) en om onze marketing- en communicatiestrategie te verbeteren.

 • Randstad kan whitepapers, nieuwsbrieven, evenementen en meldingen verzenden indien je toestemming hebt gegeven om die te ontvangen. Als je geen interesse meer hebt in deze berichten van Randstad, kun je je altijd uitschrijven voor dergelijke communicatie. Randstad kan de informatie die je ons via een webformulier hebt bezorgd gebruiken om u te contacteren voor onze dienstverlening, op basis van ons gerechtvaardigd belang. Indien deze diensten u interesseren, zullen uw gegevens vervolgens verwerkt worden als “zakenrelatie”.


Om specifieke vragen te behandelen

 • Het gerechtvaardigde belang om onze website, marketing- en communicatiestrategie te verbeteren


Om samen te werken met wetshandhavingsinstanties/rechtbanken, om juridische geschillen/claims te beheren, en om meldingen te behandelen die via de Misconduct Reporting Procedure van Randstad binnengekomen zijn 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de bescherming van bedrijfsmiddelen, de bescherming van zijn juridische belangen, het beheer van juridische geschillen/claims, en de behandeling van meldingen over mogelijk wangedrag binnen of in verband met Randstad.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je tewerkstellingsgegevens (identificatie, diensten, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, ...) voor een periode van tien jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dat doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

Zakelijke relaties

In het kader van onze diensten verwerken we je persoonsgegevens als je werkt voor bedrijven waarmee we zakendoen (of van plan zijn om dat te doen) (bijv. om onze diensten aan te bieden en om onze zakenrelaties met het bedrijf waarvoor je werkt te onderhouden), als je werkt voor een andere zakenrelatie zoals dienstverleners, influentials, enz., als je een particulier bent die een beroep wenst te doen op onze huishoudhulp en andere b2c-diensten, of als we contact met je opnemen als referentie voor ons talent. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we over jou?

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens over jou: 

 • Identificatiegegevens - we kunnen je naam en andere contactgegevens (inclusief e-mailadres, vaste nummer en gsm-nummer), aanspreektitel, digitale handtekening en talenkennis verwerken.
 • Professionele informatie - we kunnen persoonsgegevens over je werk verwerken, inclusief (maar niet beperkt tot) je functie, locatie en afdeling.
 • Foto's en videomateriaal - wanneer we deelnemen aan evenementen, vergaderingen, conferenties enz., kunnen we foto's of video's van jou verwerken.
 • Enquêteresultaten - we kunnen je antwoorden op vragen in enquêtes verwerken.
 • Bezoekersinformatie - wanneer je onze gebouwen betreedt, kunnen we om veiligheidsredenen je naam, contactgegevens, nummerplaat, ID enz. bijhouden. Wanneer we de wettelijke toestemming hebben om dat te doen, kunnen we je om gezondheids- en veiligheidsredenen ook vragen om informatie over je gezondheid te verstrekken (inclusief informatie over virale infecties, de griep, enz.).
 • Informatie die jij kiest om met ons te delen - we kunnen bijkomende informatie verwerken als je ervoor kiest om die met ons te delen (bijv. wanneer we contact met je opnemen als referentie voor ons talent).
 • Informatie over handelssancties die betrekking hebben op jou - we zouden kunnen nagaan of je een politiek prominente persoon of een SDN (Specially Designated National) bent, of op een andere manier onderworpen bent aan sancties opgelegd door de geldende wet- of regelgeving.

We verzamelen jouw gegevens vanaf het ogenblik dat je ze aan ons bezorgt. Dit kan gebeuren via email, via webformulier, tekstbericht, mondeling (per telefoon, in een Randstad kantoor, tijdens een bezoek aan jouw bedrijf, op een evenement, een training, enz.), door ons jouw visitekaartje te geven, of op elke andere mogelijke manier. Dit gebeurt ook wanneer je wordt geregistreerd als een contact voor onze diensten door jouw bedrijf of organisatie of wanneer, als particulier, je wordt aangeduid door derde partijen als iemand die gebruik wilt maken van onze diensten in het kader van maaltijdcheques.

We kunnen jouw gegevens ook verzamelen indien ze publiek toegankelijk zijn, wanneer ze beschikbaar zijn in commerciële gegevensbanken die opgebouwd worden door organisaties waarmee we samenwerken of als je de gegevens zelf op jouw openbare/sociale media (bv. LinkedIn) hebt gepubliceerd en wanneer jouw functie op openbare/sociale aangeeft dat jij het correcte aanspreekpunt bent voor ons om te interviewen als deel van onze dienstverlening.

 

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

Om de contractuele relatie tussen Randstad en onze klanten en leveranciers te beheren en uit te voeren

 • Noodzakelijk om de overeenkomst tussen Randstad en de klant of leverancier uit te voeren

Voor bedrijfsontwikkeling (inclusief direct marketing en aanbiedingen) 

 • Afhankelijk van de omstandigheden kan dit gebaseerd zijn op jouw toestemming of op ons gerechtvaardigde belang om goede relaties met onze huidige of toekomstige klanten en leveranciers te onderhouden. Je kunt er altijd voor kiezen om geen direct marketing of aanbiedingen meer van ons te ontvangen; zie de onderstaande sectie 'Jouw rechten inzake gegevensbescherming'.

Om onze faciliteiten, veiligheid en noodplanning te beheren

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de beveiliging en bescherming van onze middelen, faciliteiten, informatiesystemen en onze mensen

Voor gezondheid en veiligheid op het werk

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de bescherming van zijn medewerkers en bedrijfsmiddelen, de bescherming van zijn juridische belangen, en het beheer van juridische geschillen/claims; en/of de bescherming van de fundamentele belangen van de betrokkenen.

Om zakelijke transacties te verrichten (inclusief fusies, overnames en afsplitsingen)

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder het belang van Randstad bij de ontwikkeling van zijn activiteiten door middel van fusies, overnames en afsplitsingen.

Voor (online) evenementen

 • Op basis van ons gerechtvaardigde belang om evenementen te organiseren waarmee we relaties met onze klanten en leveranciers beter kunnen opbouwen en onderhouden

Om fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven wanneer overheden of regeringen informatie vragen over ons contact als een klant (inclusief persoonsgegevens); en/of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de bescherming van bedrijfsmiddelen, de bescherming van zijn juridische belangen, en het beheer van juridische geschillen/claims.

Voor IT-ondersteuning

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, zoals de bescherming van onze middelen en de veiligheid van onze informatiesystemen.

Voor enquêtes (inclusief tevredenheidsenquêtes)

 • Op basis van ons gerechtvaardigde belang om onze klanten te bevragen om meer inzicht te krijgen in hun behoeften, om onze dienstverlening te verbeteren, en om een goede relatie met onze klanten op te bouwen 

Om analyses uit te voeren om inzicht te verkrijgen in onze dienstverlening en werking, zowel naar onze kandidaten, werknemers en zakelijke relaties. 

 • Ons gerechtvaardigd belang bij tot het verbeteren van onze dienstverlening en werking. We hebben beperkende maatregelen getroffen om de impact op de privacy zo klein mogelijk te houden. Zo maken we informatie (waar mogelijk) anoniem.

Om geschillen te beheren, te procederen, en meldingen te behandelen die via de Misconduct Reporting Procedure van Randstad binnengekomen zijn

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de bescherming van bedrijfsmiddelen, de bescherming van onze juridische belangen, het beheer van juridische geschillen/claims met onze klanten en leveranciers, en de behandeling van meldingen over mogelijk wangedrag binnen of in verband met Randstad.

Om wettelijke of reglementaire verplichtingen na te leven 

 • De verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke of reglementaire verplichtingen na te leven (bijv. verplichtingen onder belastingwetgeving om bepaalde informatie te bewaren, inclusief persoonsgegevens).

Om fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven wanneer bepaalde overheden of regeringen informatie vragen zoals persoonsgegevens; en/of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, waaronder de bescherming van bedrijfsmiddelen, de bescherming van zijn juridische belangen, en het beheer van juridische geschillen/claims.

Om te controleren en ervoor te zorgen dat het beleid en de procedures van Randstad nageleefd worden

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, zoals de bescherming van onze middelen en de veiligheid van onze informatiesystemen

Om interne en externe audits uit te voeren

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Randstad, zoals het goede verloop van zijn bedrijfsactiviteiten en de nauwkeurigheid van de financiële rapportering

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je informatie alleen zolang die relevant is voor onze commerciële en operationele activiteiten, of voor andere essentiële doeleinden zoals het naleven van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van ons beleid. Je kunt je ook uitschrijven voor onze nieuwsbrief en andere e-mails. Je kunt je rechten ook via onze website uitoefenen.
 

De volgende criteria kunnen de effectieve bewaartermijnen beïnvloeden:

Hoelang hebben we de persoonsgegevens nodig om onze (online) diensten aan te bieden? Daarmee bedoelen we o.a. dat we de kwaliteit van onze diensten in stand houden en verbeteren, de veiligheid van onze systemen waarborgen en de juiste bedrijfsgegevens bijhouden.

Zijn we om wettelijke, contractuele of soortgelijke redenen verplicht om je persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden daarvan zijn wetten inzake verplichte gegevensbewaring, overheidsbevelen om gegevens in verband met een onderzoek te bewaren, of persoonsgegevens die bewaard worden met het oog op een rechtszaak.

Wanneer we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen we die ofwel uit onze systemen verwijderen, ofwel depersonaliseren zodat we je niet kunnen identificeren.

HR technologies

Ons gebruik van innovatieve hr-technologieën om talent te matchen en diensten aan te bieden

Het is ons ultieme doel om mensen en organisaties de steun te bieden die ze nodig hebben om hun ware potentieel te benutten. Volgens ons kunnen we dat doel het beste bereiken door onze passie voor mensen te combineren met de kracht van de moderne hr-technologie. Onder hr-technologieën verstaan we technologieën die ons helpen allerlei processen in verband met rekrutering te digitaliseren en te verbeteren. 

We gebruiken bijvoorbeeld chatbots om je talentervaring te verbeteren. Met chatbots kunnen kandidaten vragen beantwoorden die gebaseerd zijn op de vereisten voor de functie waarvoor ze solliciteren.  Dat is een gebruiksvriendelijke manier voor kandidaten om:

 • ons relevante informatie te verstrekken die we misschien niet rechtstreeks uit de sollicitatie, het profiel of de cv van de kandidaat kunnen afleiden;
 • snel te weten te komen of hun vaardigheden voldoen aan de essentiële vereisten van een job, en om, als dat niet het geval is, gemakkelijk naar andere jobs te zoeken of lacunes in hun vaardigheden op te sporen;
 • de gebruiker gemakkelijk op ieder moment van antwoord te dienen.

Als onderdeel van het grotere rekruteringsproces bieden hr-technologieën ons de mogelijkheid om kandidaten sneller aan onze consultants te koppelen.  Daardoor zullen onze consultants kandidaten beter kunnen ondersteunen bij het zoeken naar een job, en zullen ze de juiste kandidaten sneller naar onze klanten kunnen leiden. Bovendien kunnen onze consultants dankzij hr-technologieën niet alleen mensen zoeken op basis van de jobs waarvoor ze in aanmerking komen, maar ook op basis van de jobs waarin ze geïnteresseerd zijn. 

De klantervaring verbeteren 

Hr-technologieën helpen ons een meer uitgebreide en diverse kandidatengroep te doorzoeken, zodat we het beste talent met de meest relevante vaardigheden voor onze klanten nog beter kunnen opsporen. Dankzij deze technologieën kunnen onze consultants focussen op de taken die unieke menselijke kwaliteiten zoals creativiteit en emotie nodig hebben, die niet door technologie verbeterd kunnen worden. 

 

Webbakens 

Onze e-mails bevatten één enkele webbaken in de vorm van een pixel die uniek is voor de campagne. Die pixel laat ons weten of onze e-mails geopend worden en controleert of er wordt doorgeklikt naar links of advertenties in de e-mail. We kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen welke e-mails van ons interessanter zijn voor gebruikers, om aan gebruikers die onze e-mails niet openen te vragen of ze onze e-mails nog willen ontvangen, en om onze adverteerders in geaggregeerde vorm te laten weten hoeveel gebruikers op hun advertenties geklikt hebben. De pixel wordt verwijderd wanneer je de e-mail verwijdert. Als je niet wilt dat de pixel naar je apparaat gedownload wordt, moet je aangeven dat je onze e-mails niet in HTML-indeling maar in tekst zonder opmaak wilt ontvangen.
 

Verantwoord gebruik van hr-technologieën

Randstad doet er alles aan om de innovatieve hr-technologieën op een verantwoorde en ethische manier te gebruiken (hier lees je alles over onze AI-principes). Randstad gebruikt deze technologieën in geen enkel onderdeel van zijn processen als alternatief voor mensen of menselijke interactie. Integendeel, we gebruiken hr-technologieën om onze interacties met klanten en kandidaten persoonlijker, relevanter en betekenisvoller te maken.

We streven ernaar om mensen te betrekken wanneer we beslissingen nemen die belangrijke gevolgen voor jou hebben.  Als we in uitzonderlijke gevallen dergelijke beslissingen zouden nemen op basis van een volledig geautomatiseerd proces (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst), dan zullen we dat alleen maar doen wanneer dat wettelijk is toegestaan en nadat we jou hebben ingelicht.

Om te garanderen dat alle kandidaten eerlijk behandeld worden, treffen we maatregelen om partijdigheid te vermijden wanneer we hr-technologieën gebruiken. Een voorbeeld:

 • We testen de output van deze technologieën regelmatig om mogelijke oneerlijke partijdigheid op te sporen.
 • We winnen regelmatig het advies van een deskundige in om steeds beter te worden in het opsporen en wegwerken van partijdigheid.
 • Zowel onze consultants als onze zoek- en matchalgoritmes zijn grondig getraind en werken altijd samen.

download the pdf