‘Dat heb je goed gedaan!’ is een zin die één op de drie werknemers zelden tot nooit te horen krijgt*. Nochtans is die erkenning belangrijk, want gewaardeerde werknemers functioneren optimaler en halen betere resultaten. Niet alleen werknemers maar ook hun managers missen af en toe waardering van hun medewerkers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Werknemers sinds corona opvallend minder tevreden over management

Als werknemers feedback krijgen over hun prestaties, dan blijkt die toch vooral negatief. Iets meer dan de helft krijgt enkel terugkoppeling als er iets misloopt. Als ze goed werk leveren, blijft het vaak stil. Een derde van de werknemers heeft zelfs het gevoel dat zijn leidinggevende zijn bijdrage op het werk helemaal niet waardeert. Managers geven in het onderzoek ook toe dat ze zelf zelden of nooit complimenten geven aan hun medewerkers (15%). Eén op de vijf bevestigt dat ze wel meerdere keren per week kritiek geven op het werk van hun medewerkers.

Opvallend is dat vooral arbeiders zeggen nooit een schouderklopje te krijgen van hun baas (36%), ten opzichte van ambtenaren en bedienden (beide 28%). Bovendien krijgen arbeiders vaker negatieve feedback over hun werk (52%) dan bedienden (45%) en ambtenaren (44%). Daarnaast valt op dat vooral in grote bedrijven het minst waardering wordt uitgesproken. Drie vierde van de werknemers krijgt er nooit een complimentje, terwijl in KMO’s een vierde hetzelfde ervaart.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een gebrek aan waardering een negatieve weerslag heeft op het beeld van werknemers over hun leidinggevende. Zo is ruim de helft van de werknemers die nooit een ‘Goed gedaan!’ krijgen van hun baas ontevreden over zijn leidinggevende (58%).

De impact van Covid-19 op de werkomstandigheden versterkt nog de negatieve waardering van de managementstijl. Ruim een vierde van de ondergewaardeerde werknemers vindt immers dat sinds de start van de pandemie het management in hun organisatie verslechterd is. Maar bij werknemers die minstens één keer per week een blijk van erkenning krijgen, is dat opvallend minder het geval. Daar vindt amper één op de tien (7%) dat hun management erop achteruitging.


Op tijd en stond een schouderklopje doet wonderen

Een gebrek aan waardering leidt bij werknemers tot minder werkplezier (36%), minder werktevredenheid (35%) en minder motivatie (33%), maar ook tot minder productiviteit (28%) en het gevoel niet goed te zijn in je job (15%). Voor de helft van de ondergewaardeerde werknemers is niet langer een boeiende jobinhoud het belangrijkst, maar wel de basisbehoefte van werk: loon. Prof. Van den Broeck wijst erop dat werknemers die enkel werken voor het geld ook vaker minder goed presteren dan zij die gemotiveerd zijn omdat ze een boeiende job hebben.

Het is voor werkgevers dan ook van belang af en toe hun appreciatie voor hun medewerkers te laten blijken. Het onderzoek toont aan dat hoe vaker werknemers een schouderklopje krijgen, hoe gemotiveerder, gelukkiger, productiever en beter in hun vel ze zich voelen. Ook met het oog op retentie is een compliment geven een goed idee. Eén op de vijf ondergewaardeerde werknemers zegt dat zijn loyaliteit tegenover de werkgever verslechterde sinds het begin van de coronacrisis en een tiende van hen gaat actief op zoek naar een andere job (12%).

“Waardering op de werkvloer betekent dat elke medewerker het gevoel heeft dat hij of zij ertoe doet. Stuk voor stuk. Dat wat ze doen belangrijk is én gezien wordt. Elke dag opnieuw. Het betekent ook dat je medewerkers het gevoel hebben dat ze bij het team horen en dat ze onderdeel zijn van een groter geheel”, klinkt het bij Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team. “Vaak denken werkgevers dat complimenten vooral aan de orde zijn als er successen geboekt zijn, als er een goed eindproduct is afgeleverd of na een fijne samenwerking. Dat is zeker een goed begin, al zijn er ook minder voor de hand liggende, maar even geschikte momenten om iemand te verrassen met een blijk van waardering. Zo kunnen complimenten de moraal van een werknemer opkrikken net wanneer die een baalmoment heeft.”

*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.506 werknemers en 269 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,86%. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2020 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.