Tijdens de coronapandemie bleven veel auto’s noodgedwongen op stal. Echter blijkt deze trend van korte duur geweest te zijn. De Belg grijpt nu gretig terug naar de auto om zich te verplaatsen naar het werk. Zo komt bijna zes op tien (57%) werknemers met de auto naar het werk, evenveel als voor de coronacrisis in 2020. Toch werkt bijna de helft van de werknemers (49%) vandaag de dag regelmatig van thuis uit, waardoor men minder vaak de baan op moet. Daarnaast leveren werkgevers ook veel inspanningen om hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven*.

Evenveel Belgen als in 2020 nemen vandaag auto naar werk

Bijna de helft van de bevraagde werknemers (44%) gebruikt de eigen wagen voor het woon-werkverkeer, 12% beschikt voor deze verplaatsing over een bedrijfswagen**. Naast de auto zijn de(elektrische) fiets of step (19%), het openbaar vervoer (13%) en een frisse wandeling (7%) de populairste manieren om zich naar de werkplek te begeven.

Pendelen is zoet-zure ervaring

​Bij diegenen die hun woon-werkverkeer voornamelijk afleggen met de auto, zegt een vijfde (20%) dat een betere verbinding tussen hun thuis en werkplek hen zou kunnen helpen om hierin een meer duurzame keuze te maken. Verder wensen werknemers een hogere bijdrage van de werkgever of de overheid om de kosten van groene wagens te vergoeden (20%), een frequenter en/of stipter openbaar vervoer zodat deze niet steeds overvol zitten (11%) en een betere fietsvergoeding (11%).

​Werknemers zijn dagelijks meer dan één ​ uur onderweg van en naar hun werk (72 minuten, met een mediaan van 60 minuten). Een op vier werknemers zegt zelfs dat hun woon-werktraject hen stress bezorgt. Deze stress heeft bij drie op tien een negatieve weerslag op hun werk-privébalans en maakt dat werknemers meer open staan voor een nieuwe job. Toch geeft vier op tien werknemers ook aan dat men kan ontspannen tijdens hun woon-werkverkeer en 25% geeft zelfs toe dat de weg van en naar het werk hen helpt om werk en privé beter van elkaar te scheiden. ​

“Uit ons onderzoek blijkt dat hoe langer werknemers onderweg zijn, hoe minder werkplezier, motivatie en engagement ze hebben. Hoewel het woon-werktraject voor sommigen niet altijd ideaal is, brengt het ook een aantal voordelen met zich mee. Zo zien we onder meer dat mensen de pendeltijd gebruiken om hun werk en privé los te koppelen van elkaar. Daarnaast bracht de opkomst van het telewerk ook meer evenwicht”, aldus Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

Werkgevers investeren in duurzamere mobiliteit

​Naast het toelaten van thuiswerk stimuleren werkgevers een duurzamer woon-werk verkeer door fietsvergoedingen (27%), douchemogelijkheden op het werk (25%), laadpalen (19%), bedrijfsfietsen en fietsherstellingen (12%) en hybride wagens in het wagenpark (12%). De meesten doen dit omdat het voor hen deel uitmaakt van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (30%), men zorg wil dragen voor de planeet ​ (23%) of een duurzaam beleid financieel interessanter is voor de medewerkers (19%). Slechts 5% van de werkgevers geeft aan dat het verduurzamen van de mobiliteit van hun werknemers momenteel geen prioriteit is voor hen.

*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,83% bij de werknemers en 6,16% bij de werkgevers. De enquête werd uitgevoerd tussen 22 juni 2022 en 11 juli 2022 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.

** Het aandeel werknemers dat carpoolt of een deelauto gebruikt is verwaarloosbaar.