Tempo-Team verbindt zich ertoe om zich tegenover al zijn stakeholders correct en respectvol te gedragen, zonder onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, cultuur, geloof, etnische of nationale afkomst, religie of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand of fysieke eigenschap en zich te onthouden van elke vorm van ongelijkheid, discriminatie of racisme.

Tempo-Team roept haar klanten op om samen dit principe van diversiteit in al zijn vormen op het vlak van personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, bevordering of promotie van medewerkers) na te leven binnen hun onderneming door akkoord te gaan met de onderstaande basisprincipes van de diversiteitsverklaring en door deze verklaring te ondertekenen.

Naar aanleiding van de diversiteitsverklaring verbinden wij ons ertoe:

  • het maatschappelijk belang en de meerwaarde van diversiteit voor ons bedrijf en voor de arbeidsmarkt in haar geheel te erkennen. 
  • garant te staan voor diversiteit door oog te hebben voor discriminatie die vaak onbewust plaatsheeft. 
  • dit engagement in ons bedrijf te concretiseren door volgende inspanningen te leveren: 
  • het personeelsbeleid te objectiveren; 
  • het wervings- en selectieproces te focussen op de competenties van mensen en gelijke kansen te bieden aan iedereen. 
  • een niet-discriminerend loonbeleid te voeren; 
  • mogelijk maken dat ook personen van allochtone origine, met een arbeidshandicap, oudere werknemers, enz., kunnen in- en doorstromen. 
  • rechtstreeks of onrechtstreeks geen discriminerende vacatures te plaatsen. 
  • alle medewerkers te respecteren 

Zo streven we ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit in de Belgische samenleving.