inclusieve_communicatie
inclusieve_communicatie

Grote kans dat je werkt met collega’s uit andere culturen. Onze samenleving vertoont steeds meer diversiteit. ‘Dat is een verrijking!’, zeggen de optimisten. En ze hebben gelijk, al gaat het niet om een berg goud op een presenteerblaadje. Om prettig én succesvol samen te werken over cultuurverschillen heen, moeten jullie elkaar leren kennen, begrijpen en tegemoetkomen. 5 tips!

Werken met collega’s met een andere culturele achtergrond is boeiend. Het verruimt je blik en versterkt jullie team. Maar laat ons eerlijk zijn – eerlijk optimisme zit tenslotte in ons DNA... Culturele diversiteit betekent óók een uitdaging. Mensen pikken hun opvattingen en gewoonten op van de plaats waar ze opgroeien en de mensen rondom hen. Komen de leden van jullie team uit verschillende culturen, dan nemen jullie waarschijnlijk op een andere manier beslissingen. Jullie vinden andere dingen belangrijk, hebben een andere communicatiestijl of een andere houding tegenover regels. 

Wil je beter samenwerken en een brug bouwen over al die verschillen? Volg dan de cursus ‘Culturele Diversiteit’, een van de meer dan 80 online opleidingen van GoodHabitz die je op je eigen tempo en helemaal gratis kunt volgen als je bent ingeschreven bij Tempo-Team. Vijf thema’s met in totaal zo’n 25 activiteiten doen je stilstaan bij je eigen achtergrond (want ja – daar begint het mee), zichtbare cultuurverschillen en meer verborgen normen en waarden. Op het einde van de cursus mag je jezelf ‘intercultureel competent’ noemen. Hoe fancy klinkt dat?!

Om je op weg te helpen, delen we alvast 5 eigenschappen die volgens docent Youssef Azghari helpen om beter te communiceren met mensen uit een andere cultuur. Krijg je al zin in de hele GoodHabitz-cursus?

1. Stel vragen en luister

Laat je collega uit een andere cultuur vooral zélf vertellen over zijn/haar achtergrond. Vaak willen we onze goede wil tonen door te laten zien dat we al een en ander weten van de ‘vreemde’ cultuur. Fijn dat je twee weken op vakantie ging in Turkije of een lange tv-documentaire over China bekeek. Toch maakt dat jou géén expert. Stel je collega geïnteresseerde vragen in plaats van te zeggen: “Ik weet hoe dat gaat bij jullie.” Dat klinkt betuttelend, ook al bedoel je het misschien niet zo.

2. Wees oprecht

Soms proberen we culturele verschillen weg te lachen of onder de mat te vegen, in de hoop op een vlotte samenwerking. Helaas pindakaas: spanningen tussen collega’s verdwijnen niet als je maar lang genoeg de andere kant opkijkt. Voel jij je goed als je op een losse manier mag brainstormen met je baas, maar krijgt je collega liever duidelijke opdrachten? Of hou jij stipt vast aan het uitgewerkte stappenplan, terwijl je co-workers liever soepel bijsturen onderweg? Durf jullie verschil in aanpak dan te benoemen en leg elkaar uit waarom jullie de dingen zus of zo doen.

3. Walk the talk

Jullie verschillen onder ogen zien en elkaar toch bijna blindelings vertrouwen. Dát is waar jullie naartoe werken. Om die missie te doen slagen, is het absoluut noodzakelijk dat jullie woorden en daden samenvallen. Dus zeg niet: “Ik sta open voor je mening” om je collega vervolgens met 2 oogkleppen op te gaan uitleggen waar hij/zij (volgens jou) fout zit.  Laat liever zien dat je kunt omgaan met feedback en zoek zelf naar de juiste toon. Wist je trouwens dat de manier waarop we feedback geven (of de dingen waarmee we lachen...) sterk cultureel bepaald zijn? 

4. Zet je bril af

Iedereen wil open-minded zijn en vrij van vooroordelen. Alleen beseffen we niet altijd hoe moeilijk dat is! We hebben allemaal onze eigen culturele achtergrond en bekijken de wereld door de bijhorende ‘bril’. We plakken - vaak onbewust – labels op (groepen) mensen; het is hoe we vat krijgen op complexe situaties. Kijk dus kritisch naar je eigen gedrag en opinies. Wat wéét je en wanneer begin je te veronderstellen of veralgemenen? Probeer empathie te voelen voor je collega. Een andere cultuur begrijpen gaat soms beter met je hart dan je hoofd.    

5. Maak tijd 

Probeer niemand te overtuigen van jouw aanpak of zienswijze. Geven en nemen blijft een veilige richtlijn. Je mag bepaalde grenzen stellen zolang je die van een ander ook respecteert. Hou altijd in je achterhoofd: “Wat ik wil vertellen is één ding;  of mijn boodschap aankomt, is iets anders.” Verwacht niet dat alles zonder moeite of in een oogwenk goed komt. Een brug bouwen tussen culturen is een boeiende en verrijkende ervaring. We kunnen heel veel van elkaar leren, maar mensen écht leren kennen en begrijpen kan alleen als je er je tijd voor neemt. Overhaast het dus niet & enjoy the ride!

PS: Goed gezien! Deze tips helpen je niet alleen beter communiceren met collega’s uit andere culturen. Ze maken je een fijnere collega voor iedereen!

PPS: De zonnige bril van de jobtimist past op diverse neuzen! En vacatures voor iedereen...