werkende ouders
werkende ouders

Werk en gezin combineren: makkelijk is het niet. Zeker niet wanneer je werknemers ouders met jonge kinderen zijn. Kleine(re) kinderen in huis, dat vraagt om een hele aanpassing. Tel die extra druk thuis bij de werkdruk en het risico om uit balans te geraken, neemt toe.

Zeker wanneer de ouders thuis een tijd lang minder slapen omdat ze baby’s hebben. Of wanneer ze een periode doormaken waarin het even zoeken is om het evenwicht te bewaren. Denk maar aan de voorbije corona-golven, waarbij ouders het verplichte thuiswerk vaak moesten combineren met kinderen in huis.

Talent, ook mét kinderen, behouden en aantrekken

HR kan met een aangepast beleid ouders met kinderen helpen. Sterker nog, een beleid dat rekening houdt met de zorgtaken die werknemers thuis hebben, verhoogt onder meer de betrokkenheid, de tevredenheid en voorkomt verzuim. En dat zorgt er dan weer voor dat talent – met of zonder kinderen – aan boord blijft, zo blijkt ook uit ons RED Report. Rekening houden met de gezinssituatie van werknemers is bovendien goed voor het imago van bedrijven. Het trekt getalenteerde vrouwen en mannen aan die weten dat ze zowel hun professionele capaciteiten als hun privéleven kunnen ontwikkelen in de mate waarin zij dat nodig vinden. Kortom, het loont (letterlijk) de moeite om geld en tijd te investeren in een aangepast ouderbeleid.

Een oudervriendelijk beleid in de praktijk: 10 tips

Met deze 10 praktische tips kan je als werkgever werkende ouders met kinderen ondersteunen.

  1. Breng de pijnpunten in kaart Welke problemen leven en welke niet? Vraag het aan je personeel. Bijvoorbeeld tijdens het evaluatiegesprek of met een enquête.
  2. Wees betrokken Check regelmatig ook informeel hoe het met ‘de ouders‘ gaat, thuis en op het werk. Misschien kan je snel een oplossing bieden. Die betrokkenheid zal in twee richtingen werken.
  3. Stem je maatregelen af op de realiteit Denk je aan ‘ouders‘? Dan denk je misschien alleen aan ‘mama’s van baby’s’, vergeet de ‘papa’s van tieners‘ niet. Ken je volledige doelgroep en voer een beleid dat geen enkele ouder uit het oog verliest.
  4. Al aan flexibele uren gedacht? Kinderopvang, school, oudercontact - met flexibele uren neem je een pak planning- en regelstress weg. Je helpt er in het bijzonder ouders met kinderen mee, maar het maakt het leven voor andere mensen ook makkelijker.
  5. Breng gezin en werk dichter bij elkaar Met familiedagen en ontmoetingsmomenten kunnen gezin en kinderen ook eens zien waar mama en papa werken. Betrokkenheid werkt, in beide richtingen.
  6. Sta paraat tijdens ingrijpende overgangsmomenten Terugkeren uit zwangerschapsverlof, een derde kind krijgen... Een extra verlofdag kan wonderen doen. Voorzie een HR-programma dat een duwtje in de rug geeft op deze cruciale punten.
  7. Maak mentors van ervaren collega’s Mama’s en papa’s hechten veel waarde aan het advies van andere ouders met al wat meer ervaring. Stel ‘coaches‘ aan bij wie medewerkers terechtkunnen voor een woordje uitleg of een luisterend oor.
  8. Zorg dat ouders voldoende vakantie nemen Overuren bij elkaar sprokkelen, vakantiedagen overzetten... Geen goed idee. Herinner werknemers aan hun rust, bijvoorbeeld via een e-mail met de verlofstatus.
  9. Maak deeltijds werken en/of thuiswerken mogelijk Deeltijds en thuis werken laat mensen toe hun eigen ritme te bepalen. En het werkt ook aantrekkelijk voor kandidaten. Een brede maatregel die al je medewerkers zullen waarderen.
  10. Zet je maatregelen in de kijker Misschien voorziet je bedrijf al speciale maatregelen voor ouders, maar gebruiken ze die niet. Promoot je ‘ouderschapsprogramma‘ en maak het gemakkelijk toegankelijk.

Hybride werken brengt verlichting

De evolutie naar de nieuwe hybride manier van werken was al aan een opmars bezig vóór de coronacrisis. Het virus gaf de beweging naar meer thuiswerk wel een onverwachte en stevige duw in de rug. Ons RED Report-onderzoek bevestigt dat de pendelstress aanpakken de meest efficiënte manier is om het welzijn van de medewerkers te vergroten. Het merendeel van de werknemers vindt het woon-werktraject immers stresserend en wil thuiswerken om de pendeltijd te beperken. Je mensen de keuze geven wáár ze werken, neemt heel wat organisatorische stress weg. Dat geldt voor al je medewerkers, maar zéker voor wie thuis ook nog eens de zorg draagt over één of meerdere kinderen.

Balans tussen werk en privé

Over corona gesproken: uit ons RED Report blijkt ook dat de impact van corona vooral mensen jonger dan 50 trof: zij gaven aan dat hun balans tussen werk en privé leed onder de uitzonderlijke omstandigheden. Hoe dan ook, 39% van de bevraagde werknemers vindt een goeie balans tussen werk en privé een topprioriteit. 45% zegt dit ideale evenwicht te vinden, maar 19% zit toch in de gevarenzone. Het loont dus toch de moeite om in de toekomst te blijven investeren in een harmonieuze wisselwerking tussen werk en privé bij je medewerkers – zeker die met kinderen.

De kracht van empathie

Nieuwe tijden vragen tot slot om een nieuwe focus op de vaardigheden van leidinggevenden. En vandaag volgen de veranderingen zich meer dan ooit in snel tempo op: van training-on-the-job tot virtueel en hybride (samen)werken, enzovoort. Dat vraagt enorm veel aanpassings- en inlevingsvermogen van jou als leidinggevende. Geen makkelijke uitdaging, maar wel een hoogstnodige. Zo ziet 1 op 3 van de werknemers empathie als belangrijkste eigenschap van zijn werkgever, stelt ons onderzoek En dat begint bij begrip kunnen opbrengen voor de werk- én thuissituatie. En de struggle die dat soms met zich meebrengt erkennen.

P.S.: Wist je dat Tempo-Team een thuisoppasdienst heeft? Hebben je medewerkers zieke kinderen thuis, maar geen opvang? Met Tempo-Team ChildCare staat er snel iemand klaar. Zo kunnen ouders toch nog werken mét een gerust hart. Meer weten of Tempo-Team ChildCare inschakelen? Mail childcare@tempo-team.be of bel 02 481 67 30.