het nieuwe werken
het nieuwe werken

Informele feedback, netwerken, zelfsturing, fluency - weet u nog wat het Nieuwe Werken inhoudt? Wij geven niet alleen een stand van zaken, maar ook praktisch advies.

Waar het Nieuwe Werken vroeger vooral verwees naar vlot switchen tussen thuiskantoor en werkplek, omvat het vandaag veel meer. Het betekent nu elke vorm van anders (samen)werken om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

En of die uitdagingen er zijn: van langer aan de slag blijven en omgaan met druk tot onze balans tussen werk en privé bewaken en innovatieve kracht aanscherpen.

We brengen de vele gezichten van het Nieuwe Werken hier samen, en geven u praktische inzichten en tips waarmee u na kunt gaan of en hoe het bij u zou kunnen werken.

Bijleren en bijblijven

Een deel van de veerkracht van uw organisatie wordt bepaald door de mate waarin uw mensen nieuwe kennis vergaren. Dat de klassieke, klassikale manier van leren niet meer de meest optimale is, is duidelijk.

Daar zitten de digital natives zeker voor wat tussen, maar even goed is de digitale kloof een feit. Uw actiepunten?

Creëer het kader voor opleiding, maar laat uw medewerkers zo veel mogelijk zelf hun leermoment bepalen. Beperk het aantal klassikale leeracties, zet in op modulair en online leren en stimuleer feedback én kennis delen.

In het Nieuwe Werken is ruimte voor constructieve en informele feedback, dus ook aan de koffiemachine

Feedback: constructief en continu

Feedback is niet alleen een belangrijke vorm van bijleren. Als we die regelmatig en op constructieve manier krijgen, maakt dat we ons beter in ons vel voelen en beter werken.

Vorm uw klassieke evaluatiegesprek om tot een echte feedbackcultuur, en er wordt heel veel bespreekbaar. Elk moment is goed voor een goed gesprek.

De vele voordelen van netwerken

Netwerken kunt u leren, en da’s goed nieuws, want uw organisatie vaart er wel bij. Niet alleen kunt u rekrutering versterken via de informele - vaak social - netwerken van uw mensen, het is ook een bron van inspiratie en kennis, wat uw innovatieve kracht versterkt.

Intern netwerken betekent dat u ook in tijdelijke communities aan projecten kunt werken. Die kunt u afhankelijk van het doel anders samenstellen.

Informele netwerken maken uw organisatie op tal van manieren sterker

Zelfsturende teams

Als u mensen meer autonomie geeft, dan kan dat ook op teamniveau. Is zelfsturing een hype? Vast wel, maar binnen een duidelijk kader én goed gedoseerd draagt het bij tot onder meer betere prestaties en meer tevreden mensen.

Interne mobiliteit

Interne mobiliteit is een troef die u kunt uitspelen voor uw rekruterings- én retentiebeleid, zeker om ook ervaren mensen te houden. Doorgroeien is één, maar doorgroeien naar een positie waarin de collega in kwestie weinig of geen ervaring heeft? Dat zou kunnen werken, en verrassend goed zelfs.

Goed in ons vel, goed in onze job

Meer ondernemingen zetten in op het welzijn van hun mensen, en terecht. maar hoe lost u dat dan concreet in?

Het fundament: meer autonomie en verantwoordelijkheid, die maken écht gelukkiger. Net als voldoende waardering, inspraak en feedback. Maar dat vraagt een culturele switch van management, naar meer vertrouwen en kwetsbaarheid. Zo wordt HR gelukspartner van de bedrijfsleiding.

Een fijn ingerichte werkplek met aangepaste ruimten voor verschillende soorten jobs helpt ook, net als een duwtje in de rug voor een gezondere levensstijl. Kijk anders even gerust binnen bij ons op het hoofdkantoor.

Fluency werkt het het beste als mensen de ruimte krijgen om zelf te bepalen in welke mate thuis en werk in elkaar overvloeien

Fluency is het nieuwe balans

Nu werk en thuis in elkaar overvloeien, zou u denken dat hoe meer u dat faciliteert, hoe beter uw mensen daarbij varen. Niet helemaal, wijst onderzoek uit.

Fluency werkt het het beste als we mensen de ruimte geven om zelf te bepalen in welke mate thuis en werk in elkaar overvloeien. Thuiswerken kan met prima afspraken ook voor KMO’s.

Ook op kantoor kunt u ervoor zorgen dat mensen makkelijker switchen tussen verschillende opdrachten.

U kunt fluency ook toepassen volgens de levensfase waarin uw mensen zich bevinden. Moeten ze thuis zorgtaken op zich nemen, hebben ze bijvoorbeeld kinderen, dan kunnen aangepaste maatregelen hen het leven een pak makkelijker maken en vermijdt u dat ze, in het ergste geval, uitvallen.

Cruciaal in het Nieuwe Werken blijft interactie tussen collega’s. Die is ondanks al die nieuwe modi broodnodig om uw organisatie gezond te houden.

Het evenwicht vinden tussen samenwerking via digitale tools én face-to-face contact, mag u dus als extra uitdaging aan het lijstje toevoegen.

En hoe blijft HR zelf tevreden?

En hoe blijft u als HR professional zelf in balans? Daar hebben we een bedrijfscoach voor, die frisse inzichten en praktische tips voor u heeft.