4 op 10* bedrijven zet studentenjobs in tegen schaarste arbeidsmarkt

Bedrijven starten extra vroeg met rekrutering jobstudenten zomervakantie

Brussel – 21 februari 2018. De aanhoudende jobcreatie werpt zijn vruchten af. 7 op de 10 bedrijfsleiders zien de toekomst van hun bedrijf en de werkzekerheid positief in. De keerzijde van de medaille zijn de openstaande vacatures die in 6 op de 10 bedrijven moeizaam ingevuld raken. Bijna de helft van de bedrijven zegt daarom onder meer actief studenten aan te trekken voor vakantiewerk of stages en vindt het een belangrijke bron voor het aanboren van nieuw talent. Door de nijpende schaarste start de rekrutering van jobstudenten voor de zomer dit jaar ook vroeger dan ooit. Dat blijkt uit de vele jobbeurzen voor studenten, zoals de Jobdag die morgen doorgaat in Leuven.

Bijna de helft van de bevraagde werkgevers vindt dat er te weinig nieuw talent instroomt op de arbeidsmarkt. 3 op 4 bedrijven in ons land zegt gehinderd te worden door de groeiende schaarste aan geschikte kandidaten. 6 op 10 krijgt de openstaande vacatures ook maar moeilijk ingevuld. In het Franstalige landsdeel klaagt 45% over schaarste, terwijl dat in het Nederlandstalige oploopt tot 73%. Deze situatie heeft volgens de helft van de werkgevers een impact op de productiviteit en de werkdruk. 


Gevraagd naar de manier waarop bedrijven het groeiend tekort aan kandidaten opvangt, geeft 4 op 10 bedrijven aan dat ze inzetten op vakantiejobs en stages voor jongeren. Volgens 9 op 10 werkgevers zijn het ook ideale manieren om nieuw talent aan te trekken. Ook werknemers erkennen dat: ruim 2 op 3 geeft aan dat vakantiewerk en stages hen hielpen in hun carrière.

Studentenarbeid zit dus in de lift, en dat merken ze ook bij Tempo-Team: “De vraag naar jobstudenten blijft stijgen. In 2015 stelden we 15.651 jongeren te werk en in 2017 liep dat aantal op tot 19.761 studenten. De schaarste op de arbeidsmarkt speelt zeker een belangrijke rol in die stijging. Maar ook de nieuwe, flexibilere wetgeving rond studentenarbeid draagt daar toe bij. Daarom rekruteren we nu actief op jobbeurzen die zich specifiek richten tot studenten, zoals de Jobdag die morgen plaatsvindt in Leuven” aldus Valérie Denis, CSR-manager bij Tempo-Team.

Nood aan meer arbeidsmarktgericht onderwijs

Volgens de bevraagde werkgevers is een beter op de arbeidsmarkt afgestemd onderwijs van cruciaal belang om het tekort aan geschikte kandidaten op te vangen. Ruim 1 op 2 ziet in de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt een van de voornaamste oorzaken van de schaarste. In dit kader vindt 43% van de werkgevers dat studentenwerk en stages een goede leermethode zijn, aanvullend op het onderwijs.
Verder zijn ook het gebrek aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt (46%), de vergijzing (28%) en het stijgend aantal langdurig zieken (24%) boosdoeners. In hun strijd tegen schaarste, vragen werkgevers dat de overheid hen helpt om werknemers beter op te leiden (63%) en werk werkbaarder te maken (60%).

Werken als jobstudent helpt om schaarste op te vangen op piekmomenten en dicht mee de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Jongeren leren zo immers solliciteren, maken kennis met het bedrijfsleven en doen hun eerste relevante werkervaring op. Dat zijn belangrijke troeven wanneer ze op zoek gaan naar werk eenmaal ze afgestudeerd zijn. Om dit aan te moedigen helpt Tempo-Team jobstudenten bij het solliciteren: we leren ze een goede cv op te bouwen, helpen hen om hun soft en hard skills te bepalen en we geven hen ook tips om een vlot sollicitatiegesprek af te leggen” besluit Valérie Denis.

*Dit blijkt uit de bevraging van een representatieve steekproef van 1050 werknemers en werkgevers eind 2017 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team. De maximale foutmarge van het onderzoek is 2,94%.

 

Meer nieuws

Nieuws

Tom Van de Vreken gaat op 16 september aan de slag op de communicatiedienst van hr-dienstverlener Randstad group. Daar wordt hij Senior PR Advisor van de groep en woordvoerder van Tempo-Team. Hij h...

Nieuws

Tom Van de Vreken gaat op 16 september aan de slag op de communicatiedienst van hr-dienstverlener Randstad group. Daar wordt hij Senior PR Advisor van de groep en woordvoerder van Tempo-Team. Hij h...
meer

Nieuws

Flexibel werken is volgens bijna een derde van de werknemers van groot belang voor een goed werk-privé evenwicht. Zeker tijdens de lange zomervakantie laat een grotere flexibiliteit door thuiswerk ...

Nieuws

Flexibel werken is volgens bijna een derde van de werknemers van groot belang voor een goed werk-privé evenwicht. Zeker tijdens de lange zomervakantie laat een grotere flexibiliteit door thuiswerk ...
meer

Nieuws

Toegang krijgen tot onderwijs en opleidingen blijft voor veel kinderen, jongeren en volwassenen in ontwikkelingslanden bijzonder moeilijk. Hierdoor missen ze vaak de broodnodige skills om een job t...
meer

Nieuws

Als “Blue Monday” voor veel mensen een van de minst favoriete maandagen van het jaar is, dan is volgende maandag misschien wel een van de leukste. Het is dan #LeaveTheOfficeEarlyDay, een initiatief...
meer

Contacteer voor meer informatie:

Valérie Denis

+32 491 62 18 01