Humor doet 2 op 3* werknemers harder werken

Maar grensoverschrijdende humor treft 1 op 4 vrouwen op de werkvloer

Brussel, 29 maart 2018 – Humor op de werkvloer is broodnodig. Drie kwart van de werknemers heeft immers liefst een grappige collega en de helft wil meer humor op het werk. Maar wie graag een grap maakt op het werk, stelt zich best de vraag of deze niet misplaatst kan overkomen. Een op vier vrouwen geeft immers aan dat zij slachtoffer was van grensoverschrijdende humor op de werkvloer. In ruim 3 op 4 gevallen kwam deze misplaatste humor van een directe collega.

Uit de bevraging van Tempo-Team blijkt dat goede humor op het werk belangrijk is.  Volgens ruim de helft van de ondervraagden draagt dat bij tot hun persoonlijk werkplezier. Humor op de werkvloer komt dan ook, na een goede communicatie met collega’s (44%), het vaakst voor (40%) in de top van factoren die volgens werknemers de sfeer op de werkvloer bepalen. 75% van de werknemers zegt dat lachen tijdens de werkdag een goed gevoel geeft en aanzet tot harder werken. Zij werken dan ook het liefst samen met humoristische collega’s.

Humor op het werk kan echter ook grensoverschrijdend zijn. Vooral vrouwen (1 op 4) en aanzienlijk minder mannen (1 op 10) ervaarden dit al. Misplaatste humor op het werk mag je in de eerste plaats verwachten van je directe collega (77%) en in mindere mate van je baas (46%) of verre collega (36%).  1 op 3 vrouwen zegt deze misplaatste humor te beantwoorden met een humoristische of rake opmerking.

Niet overdrijven

Te veel humor leidt volgens een kwart van de werknemers tot tijdsverlies. Een derde vreest zelfs dat overdadig lachen door hun manager als negatief gepercipieerd wordt.

Een kwart van de werknemers vindt overdreven humor ook erg vermoeiend. Zij zeggen vaak verplicht mee te lachen met grapjes van hun collega’s om de sfeer niet te bederven. 1 op 3 geeft zelfs toe harder te lachen met humor van hun manager om op een goed blaadje te staan.

Een evenwichtige dosis humor op de werkvloer blijkt het best. Werknemers die tevreden zijn over hun job en werkgever vind je immers het meest bij de groep die zegt vaak te lachen op het werk (44%) en opvallend minder bij de groep die heel vaak lacht (23%) of af en toe (31%) en al helemaal niet bij wie zegt nooit te lachen (2%).

Humor draagt bij tot meer arbeidsplezier en een grotere tevredenheid van werknemers. Lachen houdt mensen langer gezond want het is een goede remedie tegen stress, versterkt de teamspirit en verbetert de arbeidsprestaties. Humor aanmoedigen op de werkvloer is dus een goede zaak. Voor overdreven, misplaatste en grensoverschrijdende humor is er echter geen plaats. Het is belangrijk dat slachtoffers hiervan binnen hun bedrijf terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Hier is nog werk aan de winkel, daar minder dan de helft (49%) van de ondervraagde werknemers weet of er in hun bedrijf een aanspreekpunt of procedure is om grensoverschrijdend gedrag te melden,” aldus Valerie Denis, CSR verantwoordelijke Tempo-Team.


*Dit blijkt uit de bevraging van een representatieve steekproef van 800 werknemers door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team. De maximale foutmarge van het onderzoek is 3,39%.

Meer nieuws

Nieuws

Brussel, 24 oktober 2019 - Ondanks het fileleed, de milieu-impact en het groeiende aantal mensen dat mag thuiswerken, blijven Belgische werknemers massaal de auto nemen naar het werk. Slechts een m...

Nieuws

Brussel, 24 oktober 2019 - Ondanks het fileleed, de milieu-impact en het groeiende aantal mensen dat mag thuiswerken, blijven Belgische werknemers massaal de auto nemen naar het werk. Slechts een m...
meer

Nieuws

In aanloop naar de wereldkampioenschappen atletiek in Doha maakt Tempo-Team bekend dat het atleten opnieuw rechtstreeks betrekt bij haar sponsoring. Atleten die een medaille pakken op het WK kunnen...

Nieuws

In aanloop naar de wereldkampioenschappen atletiek in Doha maakt Tempo-Team bekend dat het atleten opnieuw rechtstreeks betrekt bij haar sponsoring. Atleten die een medaille pakken op het WK kunnen...
meer

Nieuws

Tom Van de Vreken gaat op 16 september aan de slag op de communicatiedienst van hr-dienstverlener Randstad group. Daar wordt hij Senior PR Advisor van de groep en woordvoerder van Tempo-Team. Hij h...
meer

Nieuws

Flexibel werken is volgens bijna een derde van de werknemers van groot belang voor een goed werk-privé evenwicht. Zeker tijdens de lange zomervakantie laat een grotere flexibiliteit door thuiswerk ...
meer

Contacteer voor meer informatie:

Valérie Denis

+32 491 62 18 01