Ruim één op de drie werknemers stopt met werken als hij de lotto wint

De lotto winnen lijkt voor veel mensen het gedroomde ticket naar een luilekker luxeleven. Maar hoeveel mensen zouden hun werk echt vaarwel zeggen als hen dat morgen overkomt? Uit een grootschalig onderzoek* bij werknemers en werkgevers, uitgevoerd in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team, blijkt dat de helft van de werknemers zijn job alvast niet zou opgeven. 41% zou echter wel meteen een punt zetten achter zijn carrière. Opvallend is dat vooral ambtenaren erg gehecht zijn aan hun job en niet zouden stoppen met werken, ook al hebben ze het geld niet langer nodig. Het onderzoek wijst op een verband tussen het al dan niet blijven werken als dat niet langer financieel hoeft en de tevredenheid over loon. Daarom stelt zich de vraag: hoe belangrijk is loon als drijfveer voor werk?

Vooral ambtenaren meest gehecht aan hun job en ook meer tevreden over loon

 

Stel dat je een miljoen wint, zeg je dan meteen “bye bye” aan jouw collega’s en baas? Ruim één op de drie werknemers zegt inderdaad te stoppen met werken als winnaar van een grote som geld, maar ook bijna de helft zou zijn job wel blijven doen.

Je job al dan niet stopzetten als je het grote lot wint, hangt ook af van je arbeidsstatuut. Zo zijn ambtenaren erg gehecht aan hun job en meer geneigd om te blijven werken (47%), ook als ze net enkele miljoenen rijker zijn geworden. Voor bedienden (42%) en vooral arbeiders (38%) ligt het heel wat minder voor de hand om te blijven werken als lottomiljonair.

Loon is belangrijkste bijzaak

Het feit dat bijna de helft van de werknemers met plezier zou blijven werken na winst op de lotto, hoeft niet te verbazen. Een even hoog percentage werknemers is namelijk tevreden met wat hij of zij verdient, dus meer geld op de bankrekening heeft weinig impact op hun jobmotivatie. Ook hier zien we dat vooral ambtenaren (60%) hun loon erg kunnen smaken, gevolgd door de bedienden (53%) en de arbeiders (45%). Omgekeerd zien we dezelfde tendens: de groep die zijn job zou opgeven bij lottowinst (één op de drie werknemers) is even groot als de groep die graag meer zou willen verdienen.

Loon is dus zeker belangrijk voor werknemers, want het is het meest tastbare voordeel dat ze uit hun werk halen. Toch zegt minder dan de helft (41%) van de werknemers enkel voor het geld te werken en opnieuw zijn dat vooral arbeiders (48%), op afstand gevolgd door bedienden (40%) en ambtenaren (38%).

Maar geld alleen maakt niet gelukkig. Werknemers werken lang niet alleen voor een gevulde bankrekening. Ook een gevoel van trots (34%), je werk zinvol vinden (42%), er plezier uithalen (46%) en het gevoel dat je iets bijleert (22%) zijn erg bepalende drijfveren. Ook hier kijken ambtenaren, bedienden en arbeiders er anders tegenaan. Arbeiders ervaren minder fierheid, zingeving, plezier of ontwikkeling in hun job dan ambtenaren en bedienden.

“De hoeveelheid geld op de bankrekening weegt voor veel werknemers niet op tegen een boeiende job. Dat blijkt uit het onderzoek. Van alle werknemers die optimaal functioneren, en dus hun werk gemotiveerd en met plezier doen, zegt 62% tevreden te zijn over zijn loon, terwijl van alle werknemers die minder goed functioneren slechts 37% hetzelfde vindt. Daarom is de vraag of mensen zouden blijven werken, ook als ze de lotto winnen, minder afhankelijk van het geld of het loon, maar wel van hun betrokkenheid, motivatie en werkplezier”, aldus Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team.  

Eerlijk loon naar werk

Een correct loon moet eerlijk en in overeenstemming met de geleverde inspanningen zijn. Werknemers willen daarom dat de loonpolitiek in hun organisatie niet in achterkamertjes wordt bepaald, maar dat die helder en fair is voor iedereen. Ook loon naar werk dragen ze hoog in het vaandel. En daar wringt het schoentje, want een groot aantal werknemers is het niet eens met de manier waarop de verloning verloopt.

Zo vindt één op de vier werknemers niet dat de beslissingen over loon op een faire manier worden genomen. Verrassend genoeg is één op de zes werkgevers het daarmee eens. Daarnaast vindt een derde van de werknemers dat zijn loon niet in lijn ligt met zijn geleverde prestaties. Nochtans meent ruim de helft van de werkgevers dat zijn medewerkers wel loon naar werk krijgen. En opnieuw zijn de meningen tussen de verschillende arbeidsstatuten hierover verdeeld. Zo vinden ambtenaren en bedienden vaker dat hun loon tegemoet komt aan hun geleverde werk (resp. 43% en 42%), terwijl arbeiders het daarmee minder eens zijn (37%).

De helft van de werknemers wil zelf kiezen hoe zijn loonpakket eruit ziet, en dan vooral arbeiders en bedienden (beide 50%). Ambtenaren voelen die nood minder en hebben meer vrede met de manier waarop ze verloond worden (44%).

Het meest gegeerd naast het loon is de eindejaarspremie (78%), gevolgd door maaltijd- en ecocheques (70%), een hospitalisatieverzekering (61%) en een individueel pensioenplan of groepsverzekering (52%). Werkgevers zijn het hiermee eens en bieden naast het loon ook in de eerste plaats een eindejaarspremie (58%) aan naast maaltijd- of ecocheques (51%) en een hospitalisatieverzekering (42%).

“Werknemers inspraak geven over de samenstelling van hun salarispakket is een win-win. Het verstrekt de retentie van werknemers en vergroot de aantrekkelijkheid van de werkgever om de beste profielen aan te trekken. De werknemer op zijn beurt kan zijn loonpakket aanpassen aan zijn persoonlijke situatie en behoeften”, besluit Wim Van der Linden.


*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.506 werknemers en 269 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,86%. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2020 door onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville in opdracht van Tempo-Team.

Meer nieuws

Nieuws

Het verplichte thuiswerken en de strenge sanitaire maatregelen door corona veranderden de organisatie van het werken ingrijpend. Er is nood aan nieuwe afspraken en een aangepast beleid en omkaderin...

Nieuws

Het verplichte thuiswerken en de strenge sanitaire maatregelen door corona veranderden de organisatie van het werken ingrijpend. Er is nood aan nieuwe afspraken en een aangepast beleid en omkaderin...
meer

Nieuws

Na meer dan een jaar telewerken ligt de terugkeer naar de werkvloer én de collega’s eindelijk in het vooruitzicht. Maar voor één op de vijf werknemers is die werkplek aan een grondige facelift toe....

Nieuws

Na meer dan een jaar telewerken ligt de terugkeer naar de werkvloer én de collega’s eindelijk in het vooruitzicht. Maar voor één op de vijf werknemers is die werkplek aan een grondige facelift toe....
meer

Nieuws

‘Dat heb je goed gedaan!’ is een zin die één op de drie werknemers zelden tot nooit te horen krijgt*. Nochtans is die erkenning belangrijk, want gewaardeerde werknemers functioneren optimaler en ha...
meer

Nieuws

De lotto winnen lijkt voor veel mensen het gedroomde ticket naar een luilekker luxeleven. Maar hoeveel mensen zouden hun werk echt vaarwel zeggen als hen dat morgen overkomt? Uit een grootschalig o...
meer

Contacteer voor meer informatie:

Wim Van der Linden

+32472 68 56 17

pr@tempo-team.be