#LeaveTheOfficeEarlyDay

#LeaveTheOfficeEarlyDay: 1 op 5 werknemers lukt op tijd stoppen nooit

Als “Blue Monday” voor veel mensen een van de minst favoriete maandagen van het jaar is, dan is volgende maandag misschien wel een van de leukste. Het is dan #LeaveTheOfficeEarlyDay, een initiatief dat werknemers en werkgevers bewuster wil maken van overwerk en hen aanmoedigen om eens vroeger te vertrekken om tijd met hun partner, kinderen, familie of vrienden door te brengen. Dat is nodig,  want volgens 8 op 10 werkgevers wordt er in hun bedrijf overgewerkt. Om werk en privé beter te combineren, vragen werknemers meer vrijheid om hun werk(tijd) zelf te organiseren. Werkgevers zetten daarom in op tijds- en plaatsonafhankelijk werken.

Wie veel overwerkt vindt job meestal boeiender en uitdagender dan wie het nooit doet

Naar aanleiding van de “kortste werkdag van het jaar” peilde Tempo-Team naar de tijdsverdeling tussen job en privé van de Belgen. Daaruit blijkt dat ongeveer 7 op de 10 werkende Belgen af en toe overwerkt, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk veel werk hebben of wanneer een belangrijke deadline nadert. Voor 17% van de bevraagden is langer werken dan wat eigenlijk contractueel is vastgelegd bijna dagelijkse kost. 15% van de werknemers doet daarentegen nooit overuren.

Werknemers die bijna altijd of regelmatig overwerken, vinden hun job boeiender dan hun collega’s die nooit overuren maken (resp. 66% en 50% vs. 26% niet-overwerkers). Ze beginnen hun werkdag ook vaker met meer goesting (59% en 53% vs. 34%). Bovendien blijken de overwerkers vlijtige liesjes: ze geven vaker aan dat ze graag eens wat meer doen op het werk (82% en 64% vs. 38%) en dat leidt niet tot minder werkgeluk. Een kwart van de overwerkers doet dat namelijk uit plezier in z’n job. Maar er is ook een keerzijde aan die medaille: werknemers die quasi iedere dag langer werken, hebben meer moeite om zich na hun werkdag te ontspannen dan werknemers die niet overwerken. (54% vs. 24%). Ze vinden ook vaker dat ze te weinig tijd voor hun privéleven overhouden (75% vs. 38%). Werknemers die niet overwerken zijn opvallend meer tevreden over hun work-life balance. Een goede tijdsverdeling tussen gezin en job vinden blijkt trouwens in het algemeen geen makkelijke opdracht voor werkende Belgen. 4 op de 10 zeggen namelijk dat zijn werkuren het moeilijk maken om thuis verplichtingen na te komen. Bijna 1 op 5 geeft dan weer aan zoveel werk te hebben thuis dat zijn job er onder lijdt. Met een gemiddelde score van 6,5/10 is de Belg ook maar matig tevreden over zijn verdeling tussen werk en privé.

Eigen keuzes kunnen maken

Voor een optimaal samengaan van werk en privé, zien werknemers daarom vooral heil in meer autonomie zoals de mogelijkheid om werktijden aan te passen aan hun gezinssituatie (48%), thuiswerken (30%) en de toelating om privézaken tijdens de werkuren te regelen (26%). 4 op de 10 werknemers is daarom ook voorstander van het zogenaamde ‘life fluency’-principe waarbij werk en privé in elkaar overvloeien en een strikte scheiding verdwijnt. Ook de helft van de werkgevers ziet daar mogelijkheden in om tot een betere work-life balance te komen.

Vandaag laten 4 op de 10 werkgevers zijn werknemers toe om thuis te werken wanneer ze dat willen. 6 op de 10 voorzien voor hun medewerkers ook de mogelijkheid om hun werkuren af te stemmen op hun gezinsleven. Tot slot zet bijna tweederde van de werkgevers overuren om in recuperatieverlof. 

“Werknemers zijn bereid om zich flexibel op te stellen en zich meer in te spannen wanneer dat nodig is. Maar dat botst vaak met hun privéleven. Om werknemers toe te laten om werk en privé te combineren, is ook flexibiliteit van de werkgever nodig door bijvoorbeeld te zorgen dat medewerkers op andere plaatsen en momenten kunnen werken dat tussen 8u en 18u op kantoor. Om structureel overwerk aan te pakken, kan een transparant tijdregistratiesysteem soelaas bieden. We moeten wel waken dat gepresteerde uren niet de basis vormen voor evaluaties, want werknemers die enkel geëvalueerd worden op basis van hun werktijd werken vaker over. Werknemers die op basis van hun resultaten worden beoordeeld, zijn ook gelukkiger en productiever” vertelt Valérie Denis, woordvoerder en CSR-verantwoordelijke bij Tempo-Team.


*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2100 Belgische werknemers en werkgevers door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team. De maximale foutmarge van het onderzoek is 2,94%. De steekproef is representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma.  

 

Meer nieuws

Nieuws

Brussel, 2 januari 2020 - De goede voornemens voor 2020 kleuren opvallend groen bij werknemers en werkgevers. De meerderheid neemt zich voor op het werk bij te dragen aan de strijd tegen de klimaat...

Nieuws

Brussel, 2 januari 2020 - De goede voornemens voor 2020 kleuren opvallend groen bij werknemers en werkgevers. De meerderheid neemt zich voor op het werk bij te dragen aan de strijd tegen de klimaat...
meer

Nieuws

Brussel, 24 oktober 2019 - Ondanks het fileleed, de milieu-impact en het groeiende aantal mensen dat mag thuiswerken, blijven Belgische werknemers massaal de auto nemen naar het werk. Slechts een m...

Nieuws

Brussel, 24 oktober 2019 - Ondanks het fileleed, de milieu-impact en het groeiende aantal mensen dat mag thuiswerken, blijven Belgische werknemers massaal de auto nemen naar het werk. Slechts een m...
meer

Nieuws

In aanloop naar de wereldkampioenschappen atletiek in Doha maakt Tempo-Team bekend dat het atleten opnieuw rechtstreeks betrekt bij haar sponsoring. Atleten die een medaille pakken op het WK kunnen...
meer

Nieuws

Tom Van de Vreken gaat op 16 september aan de slag op de communicatiedienst van hr-dienstverlener Randstad group. Daar wordt hij Senior PR Advisor van de groep en woordvoerder van Tempo-Team. Hij h...
meer

Contacteer voor meer informatie:

Tom Van de Vreken
0475 96 41 81