Overstromingen juli Nieuws

Ons land werd getroffen door noodweer van ongeziene omvang en de hevige regenval en overstromingen laten een spoor van vernieling na. Onze gedachten gaan uit naar de talrijke getroffen personen woonachtig in de overstroomde gebieden. We hopen dat u en uw naasten veilig zijn en blijven. 

 

Wat te doen bij schade ?

Via deze link heb je toegang tot de informatie op de website van het nationale crisiscentrum.

Het gebruik van bleekwater is niet toegestaan in het kader van dienstencheques. Uiteraard staat het u vrij te opteren voor het gebruik van bleekwater in uw persoonlijke levenssfeer.  

Ook onderstaande links kunnen nuttig zijn: 

 

 

U doet beroep huishoudelijke hulp en dient de prestaties van uw huishoudhulp tijdelijk op te schorten als gevolg van de overstromingen: 

Dank om ons zo snel als mogelijk via mail dan wel telefonisch te informeren. 

 

Je werkt als huishoudhulp en bent getroffen door de overstromingen: 

Je hebt naar aanleiding van de overstromingen even tijd voor jezelf nodig en geeft er de voorkeur aan momenteel niet te werken? 

Dat kan: 

  • je kan opteren voor verlof om dwingende reden, 
  • of voor wettelijk verlof. 

Contacteer in elk geval je Tempo-Team @Home consultants. Zij doen het nodige in functie van jouw persoonlijke situatie. 

 

U werkt als huishoudhulp in een of meerdere door de overstromingen getroffen gebieden: 

Hou zeker, in het kader van je werk, zeker rekening met volgende:

 

1. beperk je tot de toegestane taken

We zijn ons bewust van de nood aan helpende handen om het puin dat de overstromingen hebben nagelaten weg te ruimen. Weet echter dat het binnen het kader van je werk als huishoudhulp momenteel niet is toegestaan, ook niet tijdelijk, om taken andere dan wat is voorzien binnen het systeem van dienstencheques uit te voeren. 

Verzoekt je particulier je om afwijkende taken te doen, bijvoorbeeld puin ruimen n.a.v. de overstroming, het legen van een onderlopen kelder, ... weiger dan beleefd en licht toe dat deze taken niet zijn toegestaan binnen het systeem van dienstencheques. Informeer zeker ook je Tempo-Team @Home consultant. 

Kortom, beperk je ook nu tot de wettelijk toegestane taken, d.w.z. schoonmaken van de woning, wassen en strijken, kleine naaiwerken, bereiden van maaltijden en kleine huishoudelijke boodschappen. 

 

2. veilig werken

Het is voor ons belangrijk dat je in alle veiligheid kan werken.Daarom verzoeken wij je uiterst waakzaam te blijven wanneer je aan de slag gaat in een woning die schade heeft gehad. Zoals je weet, gaan water en elektriciteit niet goed samen: 

  • werk in een droge omgeving
  • gebruik uitsluitend droge elektrische apparatuur en/of verlengsnoeren, in goede staat.

Neem geen risico. Oogt de situatie niet veilig, informeer dan onmiddellijke je consultant. 

Is een woning zwaar beschadigd, dan dient een deskundige te hebben gecontroleerd of elektriciteit en gas in orde zijn alsook of de stabiliteit van het gebouw intact is, en dit alvorens je het werk in deze woonst kan hervatten. Bespreek dit zeker met je particulier.

Heb je vragen: contacteer zeker je Tempo-Team @Home consultant! 

 

Je verplaatst je naar het werk met het openbaar vervoer? 

Raadpleeg zeker de websites van https://www.delijn.be/nl/ en/of https://www.belgiantrain.be/nl teneinde na te gaan of het openbaar vervoer niet verstoord is. 

Lukt het niet je naar je werk te begeven, contacteer dan jouw Tempo-Team @Home consultants.

 

Je verplaatst je met je eigen vervoermiddel doch, als gevolg van omleidingen, is het traject langer dan normaal? 

Noteer het aantal kilometers heen en terug en bezorg dit aan je consultant.

 

De particulier annuleert jouw prestaties omdat zijn woonst beschadigd is als gevolg van de overstromingen? 

Informeer je consultants. Zij doen het nodige in functie van jouw persoonlijke situatie.  

 

Je hebt nood aan een luisterend oor? 

Je kan terecht bij onze vertrouwenspersoon. De contactgegevens zijn opgenomen in de ABC dan wel in jouw persoonlijke My JobSpace-account. Ook kan je de coördinaten opvragen bij je consultant. 

 

We zijn beschikbaar voor overige vragen. Veel sterkte voor u en uw naasten!