Rekrutering en retentie in de war for talent

De war for talent vraagt om een nieuwe aanpak van rekrutering en retentie. Via de juiste kanalen de ideale kandidaat zoeken en aantrekken. En hem of haar met een beleid van flexibiliteit ook aan boord houden.

Rekrutering: de ware vinden

Tip: de kandidaat van vandaag valt voor ontwikkelingsmogelijkheden. Speel uw opleidingsaanbod uit in uw rekrutering. 

De juiste match vinden in rekrutering en retentie is cruciaal. Maar wie past bij wie? Kmo’s willen kandidaten die flexibel zijn en die collega’s uit de nood helpen. Genoeg gegadigden, meer dan de helft van de werknemers valt voor kmo’s. Grote bedrijven moeten niet wanhopen: zij maken indruk met de voordelen van hun schaalgrootte. Wie wíllen ze verleiden? Kandidaten met het juiste diploma.

Weten wat u wilt is één ding, het vínden een ander. Dus komt het erop neer om de juiste rekruteringskanalen in te zetten. Grote organisaties hebben het vooral van spontane sollicitaties, sociale media en jobsites. Bij kmo’s levert het eigen netwerk de beste resultaten op.

Retentie: de liefde aanwakkeren

Tip: de medewerker van vandaag wil zich ontwikkelen in uw organisatie. Is het geen optie om hogerop te klimmen? Kijk dan wat de mogelijkheden zijn voor horizontale mobiliteit.

Hebt u de ideale kandidaat aan de haak geslagen? Dan wilt u hem houden: aan HR om mee te investeren in de relatie. Bijvoorbeeld door flexibiliteit te geven. Zelfsturing, telewerk: het zijn termen die uw geliefde medewerker als muziek in de oren klinken.

Ook het management heeft een groot aandeel in het slagen of falen van de relatie. Kandidaten willen managers die mensenkennis hebben en creatief zijn. Ook goede luistervaardigheden en coaching skills worden in dank afgenomen.

Nog meer tips om uw rekrutering en retentie te optimaliseren?

Lees meer:

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Werknemers én werkgevers vinden werken tot 67 niet haalbaar. Toch ontbreekt het vandaag aan actie. Wij reiken concrete verbeterpunten aan.

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Werknemers én werkgevers vinden werken tot 67 niet haalbaar. Toch ontbreekt het vandaag aan actie. Wij reiken concrete verbeterpunten aan.
meer

Beter werken, Praktijk

“Ideaal zou zijn dat je ter preventie collega’s hebt die de eerste signalen van te lang aanhoudende stress oppikken. Ze kunnen zelf aanspreekpunt worden en inspraak krijgen in het preventiebeleid r...

Beter werken, Praktijk

“Ideaal zou zijn dat je ter preventie collega’s hebt die de eerste signalen van te lang aanhoudende stress oppikken. Ze kunnen zelf aanspreekpunt worden en inspraak krijgen in het preventiebeleid r...
meer

HR strategie, Praktijk

Bijna de helft van de bedrijven in ons land krijgt zijn openstaande vacatures niet ingevuld. Hoewel er een grote vraag is naar werk, missen werkzoekenden vaak de nodige vaardigheden en kennis. De o...
meer