HR professional? Zo zorgt u ook voor uzelf

Understatement. De rol van HR-professionals is met de jaren verbreed. Medewerkers verwachten steeds meer begeleiding op maat. Tegelijk voelt u met HR de druk van de bedrijfsleiding om veranderingen door te voeren. Toch? Al te vaak verliezen HR-mensen net in de zorg voor anderen hun eigen welzijn uit het oog. Daarom vragen we aan bedrijfscoach Ingrid Crollet wat u moet doen om zelf overeind te blijven.

Crollet: Ik heb geen zicht op de precieze omvang van het probleem, maar ik zie de klachten wel regelmatig opduiken, met name als bedrijven te snel willen veranderen.

Ze willen bijvoorbeeld werken met zelfsturende teams, maar ze beseffen niet dat zo'n ingrijpende verandering door iedereen gedragen moet worden en stap voor stap gerealiseerd. En dan moet HR de problemen oplossen die ontstaan als de sturing van managers opeens wegvalt.

Controle loslaten is op zich een goed idee, hoor, maar het werkt alleen in een omgeving waarin mensen elkaar echt vertrouwen. En zo zijn HR-medewerkers wel vaker de dupe van ondoordachte beslissingen van bovenaf.

HR is wel vaker de dupe van ondoordachte beslissingen van bovenaf

Zijn het vooral de meest empathische mensen die in zulke omstandigheden hun eigen welzijn uit het oog verliezen?

Ik denk dat zij alvast meer de neiging hebben om gevoelsmatig in de knel te raken als ze telkens weer geconfronteerd worden met klachten en conflicten.

Maar ook koelere types kunnen in de problemen raken als ze merken dat de resultaten en vooral het engagement van medewerkers achteruitgaan. De drang om een organisatie te veranderen ontstaat meestal vanuit de beste bedoelingen, maar een mooie poster met de nieuwe regels volstaat niet om iedereen mee te krijgen.

Je moet mensen echt de kans geven om eens te zuchten en zich te beklagen over al die veranderingen, om hen daarna te ondersteunen tot ze het nut ervan inzien.

Van HR wordt altijd verwacht dat ze achter veranderingen staan en ze mee uitdragen. Maar als dat niet zo is, wordt het moeilijk en beland je al snel in een burn-out verhaal.   

Zorgt de veranderende rol van HR voor overdruk?

In mijn ervaring worden er op verschillende plaatsen heel verschillende dingen van HR verwacht.

Soms gaat het zoals vroeger vooral over cijfers en contracten, terwijl andere organisaties veel meer op HR rekenen om het welzijn van hun mensen te verzekeren.

Maar nu de retentie van medewerkers belangrijker wordt en er meer millennials op de werkvloer opduiken, moet HR werk maken van begeleiding op maat.

Moet HR al die nieuwe taken wel alleen dragen?

Het gaat nu veel meer dan vroeger over kansen creëren, groei ondersteunen, mensen helpen om hun vaardigheden aan te scherpen en samen aan een betere balans tussen werk en privé werken. En dat zijn stuk voor stuk positieve zaken!

Het wordt pas een probleem als HR-mensen de verantwoordelijkheid voor al die nieuwe taken volledig op hun eigen schouders laden.

Moeten bedrijfsleiders meer hun verantwoordelijkheid nemen?

Zomaar de verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle medewerkers doorschuiven naar HR kan in elk geval niet! Als je veranderingen van bovenaf gaat opleggen, hebben werknemers dat meteen in de gaten. Een vlotte slogan verandert de bedrijfscultuur niet, hè.

Met een poster of vlotte slogan alleen verandert de bedrijfscultuur niet

Als je niet de moeite neemt om ervoor te zorgen dat iedereen echt mee is, dan creëer je alleen maar weerstand en cynisme bij je mensen. Leidinggevenden hebben hierin een cruciale rol: ze moeten de nieuwe koers zelf mee in de praktijk brengen en uitdragen.

Als buitenstaander kom ik dikwijls in bedrijven waar niemand durft te praten over de olifant in de kamer, en dan is het mijn job om dat beest bij zijn slurf te pakken! (lacht)

HR moet dus wat minder over zich heen laten lopen?

Het komt erop aan om alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid te laten opnemen. In de eerste plaats moet je als HR-afdeling met het management in gesprek gaan en problemen durven te benoemen. Als je aangeeft hoe duur het is om telkens weer nieuwe mensen aan te werven en op te leiden, wordt het een stuk gemakkelijker om echte aandacht te krijgen voor het welzijn van de medewerkers en het belang van een doordacht beleid op dat vlak.

En wat als er conflicten ontstaan op de werkvloer?

Dan mag je niet meteen tussenbeide komen, maar moet je mensen op weg zetten naar meer begrip voor elkaar. Ik vraag mensen zo vaak: 'En wat is je eigen rol daarin?' Als je voortdurend de boeman moet spelen, wordt de rol van HR-medewerker wel erg zwaar.

Voortdurend de boeman spelen, maakt je werk erg zwaar

Het werkt veel beter als je leidinggevenden kan leren hoe ze zelf voor het welzijn van hun mensen kunnen zorgen. Die mensen zijn vaak manager geworden omdat ze enorm goed waren in hun job, maar de menselijke, sociale en emotionele kant van het verhaal schuiven ze te makkelijk door naar HR.

Als je hen kan begeleiden naar meer mensgericht coachen, dan worden alle betrokkenen én het bedrijf daar beter van.

Op dezelfde manier is het veel productiever als je werknemers kan bijbrengen dat ze niet bij elk conflict naar HR moeten hollen. Je moet hen het vertrouwen én de middelen geven om problemen binnen hun eigen team aan te pakken, en dat is absoluut een kwestie van bedrijfscultuur.

Lach. Leer. Relativeer.

Een echt draagvlak creëren voor verandering is cruciaal, want van daaruit kan je veel meer preventief werken in de plaats van telkens brandjes te moeten blussen.

Het geeft zoveel meer voldoening als je niet langer de rol van juf op de speelplaats moet spelen!  

Lees meer:

Opinie

Je zou kunnen denken dat er vandaag een pak meer talent beschikbaar is op onze arbeidsmarkt. Toch zeker in sectoren die onder druk staan. Maar: de schaarste houdt aan. Eddy Annys, Managing Director...

Opinie

Je zou kunnen denken dat er vandaag een pak meer talent beschikbaar is op onze arbeidsmarkt. Toch zeker in sectoren die onder druk staan. Maar: de schaarste houdt aan. Eddy Annys, Managing Director...
meer

Beter werken, Praktijk

Dat bij burn-out een enorme maatschappelijke en menselijke kost komt kijken, staat vast. Plezier in werk stimuleren, en zo in balans blijven, is een belangrijke sleutel tot preventie van burn-out. ...

Beter werken, Praktijk

Dat bij burn-out een enorme maatschappelijke en menselijke kost komt kijken, staat vast. Plezier in werk stimuleren, en zo in balans blijven, is een belangrijke sleutel tot preventie van burn-out. ...
meer

Praktijk

Waarom muntthee en koekjes geen succesformule voor een inclusief beleid zijn.
meer