Sociale verkiezingen 2020: het uitstel concreet gemaakt

Van 11 mei tot 24 mei 2020 stonden de sociale verkiezingen gepland. Maar het coronavirus stak daar een stokje voor. De verkiezingen zijn nu uitgesteld tot na de zomer. Wat betekent dit concreet?

Zeggen dat het niet evident is om sociale verkiezingen te organiseren in coronatijd, is een open deur intrappen.

Daarom waren de sociale partners het er in de Nationale Arbeidsraad (NAR) over eens om de kiesprocedure te verschuiven naar het najaar. Deze opschorting is intussen vastgelegd in een wet.
 
Laten we de belangrijkste nieuwe spelregels eens concreet maken:

 

Verkiezingen verschuiven waarschijnlijk naar november

De wet stelt voor om de verkiezingen te houden in de periode  tussen 16 en 29 november 2020. Met andere woorden: dan vindt dag Y (de verkiezingen zelf) plaats.

Áls corona geen roet in het eten gooit, tenminste. Een koninklijk besluit moet de periode nog bevestigen. 

De definitieve verkiezingsdata hangen af van hoe de pandemie evolueert.

 

De procedure wordt bevroren vanaf dag X+36

Dag X was dat andere ijkpunt: de datum waarop je de voorlopige kiezerslijst indiende (11-24 februari 2020). Dag Y (de verkiezingsdag) = dag X +90.

Vanaf X+36 wordt de procedure in alle bedrijven stilgelegd tot ten vroegste september 2020 (als de voorgestelde verkiezingsperiode behouden blijft). De stappen die na dag X+35 volgen, zet je dus in het najaar.

Je eerste nieuwe stap? Kandidatenlijsten aanplakken op de nieuwe dag X+40.

De stappen tot en met dag X+35 moeten wel afgerond zijn. Zo moet de eerste indiening van kandidaturen in elke onderneming afgehandeld zijn. Heb je geen enkele kandidatenlijst ontvangen? Dan mag je de huidige verkiezingsprocedure stopzetten. Je moet wel een bericht over die stopzetting aanplakken en uploaden op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid.

De nieuwe dag Y mag je niet kiezen. Het is een vervolg op de oorspronkelijke gekozen dag Y. Een voorbeeld: koos je 14 mei 2020 als verkiezingsdatum? Dan wordt het 19 november 2020 (nieuwe dag X+36 = 26 september 2020 + 54 dagen = 19 november 2020).
Maar nog onder voorbehoud dus.

Ook de 2e anciënniteitsperiode voor uitzendkrachten staat on hold

Uitzendkrachten kunnen deze sociale verkiezingen stemrecht hebben. Dit is een nieuw gegeven.

Er zijn 2 anciënniteitsvoorwaarden waaraan ze moeten voldoen:

Voorwaarde 1: de uitzendkracht heeft in jouw onderneming van 1 augustus 2019 tot en met dag X (90 dagen voor de verkiezingen) 3 maanden ononderbroken gewerkt. Of 65 arbeidsdagen onderbroken.

Voorwaarde 2: in de periode van dag X tot en met dag X+77 heeft de uitzendkracht minstens 26 arbeidsdagen bij jou gewerkt. 

Hoe zit het met de 2e anciënniteitsvoorwaarde nu je de procedure vanaf dag X+36 moet stilleggen?

De 2e anciënniteitsperiode loopt vanaf dag X tot en met dag X+35 en begint opnieuw te lopen vanaf de nieuwe dag X+36 tot en met de nieuwe dag X+77.

In deze 2 periodes samen moet de uitzendkracht dus in totaal minstens 26 arbeidsdagen bij jou gewerkt hebben.

Bron: Claeys & Engels

Lees meer:

Beter werken

Zeker weten! Ga aan de slag met deze 11 praktische tips

Beter werken

Zeker weten! Ga aan de slag met deze 11 praktische tips
meer

Good Practices, Praktijk

Het coronavirus loert nog steeds om de hoek. Nu heel wat mensen op vakantie gaan naar het buitenland, is het gevaar voor een verhoogd risico op corona besmettingen reëel. Een systeem van kleurcodes...

Good Practices, Praktijk

Het coronavirus loert nog steeds om de hoek. Nu heel wat mensen op vakantie gaan naar het buitenland, is het gevaar voor een verhoogd risico op corona besmettingen reëel. Een systeem van kleurcodes...
meer

Beter werken

De fietstocht naar het werk. Het wandelingetje van de bushalte tot kantoor. Die trap tot op de 4e verdieping. Dat valt allemaal weg als je medewerkers thuiswerken. Hoe krijg je hen in beweging? Wed...
meer