Sociale verkiezingen 2020: het uitstel concreet gemaakt

In mei 2020 stonden de sociale verkiezingen gepland. Maar het coronavirus stak daar een stokje voor. De verkiezingen zijn nu uitgesteld tot november. Wat betekent dit concreet? Onder meer voor het stemrecht voor uitzendkrachten.

Zeggen dat het niet evident is om sociale verkiezingen te organiseren in coronatijd, is een open deur intrappen.

Daarom waren de sociale partners het er in de Nationale Arbeidsraad (NAR) over eens om de kiesprocedure te verschuiven naar het najaar. Deze opschorting is vastgelegd in een wet.
 
Laten we de belangrijkste nieuwe spelregels eens concreet maken:

 

Verkiezingen verschuiven naar november

De verkiezingen worden gehouden van 16 tot en met 29 november 2020. Met andere woorden: dan vindt dag Y (de verkiezingen zelf) plaats.

Áls corona geen roet in het eten gooit, tenminste. Een koninklijk besluit moet de periode nog bevestigen. 

De definitieve verkiezingsdata hangen af van hoe de pandemie evolueert.

 

De procedure werd bevroren vanaf dag X+36

Dag X was dat andere ijkpunt: de datum waarop je de voorlopige kiezerslijst indiende (11-24 februari 2020). Dag Y (de verkiezingsdag) = dag X +90.

Vanaf X+36 werd de procedure in alle bedrijven stilgelegd. De stappen die na dag X+35 volgen, zet je dus in het najaar.

Je eerste nieuwe stap? Kandidatenlijsten aanplakken op de nieuwe dag X+40.

De stappen tot en met dag X+35 moeten wel afgerond zijn. Zo moet de eerste indiening van kandidaturen in elke onderneming afgehandeld zijn. Heb je geen enkele kandidatenlijst ontvangen? Dan mag je de huidige verkiezingsprocedure stopzetten. Je moet wel een bericht over die stopzetting aanplakken en uploaden op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid.

De nieuwe dag Y mag je niet kiezen. Het is een vervolg op de oorspronkelijke gekozen dag Y. Een voorbeeld: koos je 14 mei 2020 als verkiezingsdatum? Dan wordt het 19 november 2020 (nieuwe dag X+36 = 26 september 2020 + 54 dagen = 19 november 2020).

Ook de 2e anciënniteitsperiode voor uitzendkrachten staat on hold

Uitzendkrachten kunnen deze sociale verkiezingen stemrecht hebben. Dit is een nieuw gegeven.

Er zijn 2 anciënniteitsvoorwaarden waaraan ze moeten voldoen:

Voorwaarde 1: de uitzendkracht heeft in jouw onderneming van 1 augustus 2019 tot en met dag X (90 dagen voor de verkiezingen) 3 maanden ononderbroken gewerkt. Of 65 arbeidsdagen onderbroken.

Voorwaarde 2: in de periode van dag X tot en met dag X+77 heeft de uitzendkracht minstens 26 arbeidsdagen bij jou gewerkt. 

Hoe zit het met de 2e anciënniteitsvoorwaarde nu je de procedure vanaf dag X+36 moest stilleggen?

De referteperiode waarin de uitzendkracht in totaal minstens 26 arbeidsdagen bij jou gewerkt moet hebben, wordt nu opgesplitst in 2 periodes:

  1. de periode die liep van de oorspronkelijke dag X tot en met de oorspronkelijke dag X+35
  2. de periode die loopt vanaf de nieuwe dag X+36 tot en met de nieuwe dag X+77

Afhankelijk van de nieuwe verkiezingsdag vindt de nieuwe dag X+36 plaats tussen 23 september en 6 oktober 2020 en de nieuwe dag X+77 tussen 3 en 16 november 2020. 

Bron: Claeys & Engels

Lees meer:

Praktijk

Waarom muntthee en koekjes geen succesformule voor een inclusief beleid zijn.

Praktijk

Waarom muntthee en koekjes geen succesformule voor een inclusief beleid zijn.
meer

Beter werken, Praktijk

Ken je deze al? Een HR-manager, een CEO en een recruiter hebben een gesprek over wat humor op de werkvloer net is en...

Beter werken, Praktijk

Ken je deze al? Een HR-manager, een CEO en een recruiter hebben een gesprek over wat humor op de werkvloer net is en...
meer

Beter werken

Het belang van een werkomgeving waarin je collega’s zich ook psychisch veilig voelen. Altijd zo geweest, en zeker vandaag.
meer